Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Ta Sẽ Xây Giáo Hội Trên Đá Nầy

Ta Sẽ Xây Giáo Hội Trên Đá Nầy Chúa Nhật 21 Thường Niên A vô hạ Theo lịch sử, trên 4000 trước (có nguồn tin 5000 năm) Quốc Tổ Hùng vuơng, Triều Đại Hồng Bàng, đã khai sáng Đất Nước Việt Nam với tuyên ngôn và nghi lễ thành lập. Tại Tân Thế Giới ngày 4 tháng 7 năm 1776 Bản Tuyên Bố Độc Lập Declaration of Independence đã bắt đầu Quốc …

xem thêm

Chìa Khóa Và Đá Tảng

Chìa Khóa Và Đá Tảng CN 21 TN A Trang Tin mừng hôm nay, Chúa trao cho thánh Phêrô hai sứ vụ quan trọng là “Chìa Khóa” và là “Đá Tảng”: “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”; “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được”. …

xem thêm

Trở Nên Viên Đá Sống Động Xây Dựng Đền Thờ Hội Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20 Trở Nên Viên Đá Sống Động Xây Dựng Đền Thờ Hội Thánh I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 16,13-20 (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20 MỤC LỤC Đức tin vững như tảng đá – ViKiNi 4 Tôi cũng là người Công Giáo. 6 Ý Chúa. 8 Lời tuyên tín giá trị – Huệ Minh. 11 Đức Yêsu là tất cả. 15 Nhận ra …

xem thêm

Các Phẩm Chất Của Một Đức Tin Mạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.19-32; Mt 15,21-28   Các Phẩm Chất Của Một Đức Tin Mạnh   I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 15,21-28 (21) Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đon. (22) thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, …

xem thêm

Đức Tin Giải Quyết Tất Cả

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-2020 Đức Tin Giải Quyết Tất Cả Lm. Giuse Nguyễn Sứ mạng của CG xuống thế làm người là để cứu độ con người. Ngài dùng chính cuộc sống, lời rao giảng, kể cả những dấu lạ, và nhất là cái chết của Ngài để loan báo về kế hoạch tình yêu thương của …

xem thêm

Kẻ Ngoại Người Đạo Đều Là Con Chúa.

Kẻ Ngoại Người Đạo Đều Là Con Chúa. Chúa Nhật 20 Thường Niên A  vô hạ   Người Kitô Giáo  gọi ông Trời của niềm tin nhân gian là Thiên Chúa hay nói tắc là Chúa. Ngài dựng nên, thương yêu và thương xót mọi người. Những ai chịu tin nhận và yêu mến qua việc tuân giữ lề luật của Ngài đều trở thành con dân của riêng …

xem thêm

Life As Broken Fragments

Life As Broken Fragments   Some of you may be puzzled or intrigued by the meaning of the title of this article. To explain  such title, I invite you all to return to the Gospel with the following triptych as a framework to our reflection. The first panel of the triptych is borrowed from the Biblical narrative of the Creation …

xem thêm

Van Xin Thiên Chúa

Van Xin Thiên Chúa Ai cũng cần được giúp đỡ. Nhất là những lúc gặp khó khăn, thách đố và tuyệt vọng, người ta lại càng cần biết bao trợ giúp. Đại dịch Covid-19 đã cho chúng ta thấy nhân loại cần trợ giúp lẫn nhau. Không ai mạnh đến nỗi tự mình có thể tồn tại và làm được …

xem thêm