Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

“Phải Tỉnh Thức”

“Phải Tỉnh Thức” CN I MÙA VỌNG B Trong quyển “The legend of the Bells”, John Shea kể rằng:Sau khi tạo dựng các giống cây, Thiên Chúa muốn ban một món quà cho mỗi giống. Nhưng trước đó Ngài muốn làm một cuộc thử nghiệm để xem cây nào xứng đáng nhận món quà nào. Ngài bảo “Ta muốn các …

xem thêm

Chia sẻ Tin Mừng Thứ Ba 24/11/2020: Lễ CTTĐVN

Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết , Hạt Vị Thanh Chia sẻ Tin Mừng Thứ Ba 24/11/2020: Lễ CTTĐVN Tử Đạo Bằng Máu Và Không Đổ Máu (Mt 10, 17-22) Trọng kính Quí Đức Cha và quí cha, Hôm naỵ, ngày 24.11, Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử đạo Viêt Nam. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 MỤC LỤC Tỉnh thức – Huệ Minh. 4 Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn. 11 Chúa sẽ đến trong vinh quang. 15 Phải canh thức! – Lm. Trầm Phúc. 19 Tỉnh thức. 23 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. …

xem thêm

Khi Tình Yêu Lên Ngôi

Khi Tình Yêu Lên Ngôi 1. Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga.4,7) Là Ki-tô hữu, ai cũng phải thấm nhuần về “Lịch sử Cứu Độ”. Có hiểu rõ “Lịch sử Cứu Độ” mới nhận ra được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại to lớn đến thế nào, sự vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa ngoài sức tưởng …

xem thêm

Vinh Quang Cho Người Nghèo

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Vinh Quang Cho Người Nghèo Lm. Giuse Nguyễn Đối với người Do Thái trong cùng một bối cảnh mà đưa ra nhiều chỉ dẫn, hoặc nhiều lề luật, thì chỉ dẫn và luật đầu tiên là quan trọng nhất, những điều sau lệ thuộc hoặc quảng diễn cho điều …

xem thêm

Tôn Vinh Chúa Giêsu Thật Là Vua

Tôn Vinh Chúa Giêsu Thật Là Vua. Chúa Nhật 34 Thường Niên  A vo ha   Chúa Nhật 34 Thường Niên A, ngày 22/11/2020 dẩn vào tuần lễ cuối cùng của năm Phụng Vụ Công Giáo.  Thời điểm nầy, Giáo Hội Mẹ muốn con cái mình gồm mọi thành phần dân Chúa, hướng về ý nghĩa ngày cánh chung, ngày thế mạt, ngày tận thế, ngày cuối cùng của thế giới và thực tế …

xem thêm

Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 25,31-46. (31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người …

xem thêm

Vị  Vua Thẩm Phán

Vị  Vua Thẩm Phán  Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch …

xem thêm