Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46 MỤC LỤC Vua tình yêu – Huệ Minh. 4 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 10 Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu. 14 Đức Yêsu Kitô là vua. 18 Kitô Vua. 22 Phán xét 24 Minh Họa Lời …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30   MỤC LỤC Làm gì với nén bạc Chúa trao?. 5 Việc nhỏ. 8 Hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi 10 Sự tham lam của cải tỏ lộ ra. 14 Ân thưởng người trung tín – …

xem thêm

Sống Chứng Nhân Giữa Đời

Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam 2020 Sống Chứng Nhân Giữa Đời Lm. Giuse Nguyễn Tử Đạo tiếng Việt theo nguyên ngữ  Hy Lạp là Martyr, Witness trong tiếng Anh là “chứng nhân”. Như vậy các thánh tử đạo đơn giản là những chứng nhân, người làm chứng. Cuộc đời của một con người thực ra chỉ là để làm …

xem thêm

Hiệp Sống Tin Mừng CN 33 TN A & Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 Cần Làm Chứng Cho Chúa Như Thế Nào? I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp …

xem thêm

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật ngày 15/11/2020     vo ha Chúa Nhật 33 Thường Niên A, ngày 15/11/2020 nầy,  một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ,  đặc biệt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành riêng Mừng  Kính Trọng Thể Các Thánh Tử vì Đạo tại VN. Chung cho Giáo Hội Công Giáo Thế Giới thì cử …

xem thêm

Chỉ Một Bước Chân

Chỉ Một Bước Chân Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn một trăm …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.. 2 Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26. 3 Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà. 4 Làm chứng cho Tình yêu. 6 Những Anh Hùng Đất Việt 9 Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình. 10 Sống chứng …

xem thêm

Tỉnh Thức Mà Trình Diện Chúa 

Tỉnh Thức Mà Trình Diện Chúa  Chúa Nhật 32 Thường Niên A   vo ha   “Nhân linh ư vạn vật”. Từ nhiều ngàn năm trước, tổ tiên Bách Việt đã biết con người khôn ngoan, tinh thông hơn muôn loài,  dù chưa có dịp đọc Thánh Kinh của Do Thái và của Kitô giáo. Vì theo tín ngưỡng bàn bạc trong dân …

xem thêm