Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật và Lễ Trọng

Cách Thiên Chúa trả công

Cách Thiên Chúa trả công   Thời nào cũng có: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Có nhiều người chạy đến với Thiên Chúa để được chúc phúc trong công việc làm ăn, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhiều người chẳng tin vào Thiên Chúa, họ vẫn được giàu sang. Trong thực tế đó, chúng ta có lý …

xem thêm

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho Chúa Nhật 25 Thường Niên A vô hạ Trước hết, tư tưởng và đường lối của Chúa cao xa vượt quá trời xanh theo Tiên Tri I-sa-i-a. Nên con không hiểu nổi tại sao  Ngài chịu chọn lựa Abraham (chừng 2000- 1800 BC) để thành lập Dân Tộc Do Thái và Ông đã trở thành tổ phụ niềm …

xem thêm

Lòng Tốt

Lòng Tốt CN 25 TN A Người ta thường nói rằng: “Lòng tốt là thứ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Bởi vậy hãy bắt đầu làm điều tốt lành cho ai đó xung quanh mình, bạn sẽ thấy điều đó ở khắp nơi. Hương thơm của lòng tốt lan tỏa rất xa. Hương …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – A Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a MỤC LỤC Mướn thợ làm vườn – ViKiNi 4 Chân dung gia chủ tốt lành… – Dã Quỳ. 7 Do con người hay do Thiên Chúa. 11 Sự công bằng của Chúa. 13 Suy niệm của Lm. Carôlô …

xem thêm

Tôn Vinh Thánh Giá

Tôn Vinh Thánh Giá Lễ Suy Tôn Thánh Giá  Hàng năm vào ngày 14 tháng 9, Giáo Hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Phụng vụ tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa và xin được dự phần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Còn hôm nay, Phụng vụ tập trung suy niệm về việc tôn vinh …

xem thêm

Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Tha Thứ Để Hạnh Phúc Đến Gần Ta Hơn Lm. Giuse Nguyễn Chuyện kể rằng, có hai người bạn đang thực hiện chuyến hành trình trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình …

xem thêm

Bỏ Qua Lỗi Người Để Chúa Tha Tội Mình

  Bỏ Qua Lỗi Người Để Chúa Tha Tội Mình Chúa Nhật 24 thường Niên A vô hạ Theo Thánh Kinh Do Thái và Kitô Giáo, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian trước tiên qua tội của hai Ông Bà Nguyên Tổ Adam và Eva, làm cho trật tự tốt lành  ban đầu bị đảo lộn. Từ lúc đó, con người lương hảo như thiên thần,  …

xem thêm