Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên Thứ hai (Mc 12,1-12) Sứ điệp: Đến muôn đời Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương mà Người đã thực hiện chương trình cứu độ. Dù ta phá vỡ chương trình của Người, Người vẫn một lòng yêu thương và tiếp tục thực hiện những việc kỳ diệu. Cầu nguyện: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 9 Thường niên Thứ Hai tuần 9 Thường niên. Thứ Ba tuần 9 Thường niên. Thứ Tư tuần 9 Thường niên. Thứ Năm tuần 9 Thường niên. Thứ Sáu tuần 9 Thường niên. Thứ Bảy tuần 9 Thường niên.   TẢNG ĐÁ GÓC Thứ Hai tuần 9 Thường niên Lời Chúa: Mc 12, 1-12 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mc 12,1-12 A. Hạt giống… Đây là một ẩn dụ. mà Chúa Giêsu dùng để ám chỉ các nhà lãnh đạo tôn giáo do thái. Ông chủ vườn …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IX Thường Niên Lm Seoka LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.. Thứ Hai: Mc 12, 1-12. Thứ Ba: Mc 12, 13 -17. Thứ Tư: Mc 12, 18-27. Thứ Năm: Mc 12, 28b-34. Thứ Sáu: Mc 12, 35-37. Thứ bảy: Mc 12, 38-44. LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Xh 19,3-8a. 16-20b; Rom. 8,22-27; Ga 7,37-39) Chiều hôm nay, chúng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 6.2020 01/06/20 THỨ HAI TUẦN 9 TN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mc 12,1-12  1 02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN Mc 12,13-17  4 03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN   6 04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Mc 12,28b-34  8 05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Bô-ni-phát, giám …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A. Thứ hai: Ga 16, 29-33. Thứ ba: Ga 17,1-11a. Thứ tư: Ga 17, 11b-19. Thứ năm: Ga 17, 20-26. Thứ sáu: Ga 21, 15-19. Thứ bảy: Ga 21, 20-25. CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A Mt 28, 16-20 Hôm nay cùng với …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.  Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.   THẦY KHÔNG MỘT MÌNH Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 16, 29-33) Sứ điệp: “Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thắng thế gian”. Đó là lời CG tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng con. Cầu nguyện: Lạy CG, khác với mọi nhà chính …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.   LÀM CHỨNG VỀ THẦY Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15,26 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 15,26-16,4a) Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính CTT sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Cầu nguyện: Lay CG, khi Chúa bị bắt …

xem thêm