Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A.. Thứ hai: Cv 14, 5-18; Ga 14, 21-26. Thứ ba: Cv 14, 19-28; Ga 14, 27-31a. Thứ tư: Cv 15, 1-6; Ga 15,1-8. Thứ năm: Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11. 14/05 : Kính Thánh Mátthia, Tông Đồ: Thứ sáu: Cv 15, 22-31; Ga 15, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.   YÊU MẾN, ĐẾN VÀ Ở LẠI Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh Lời Chúa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 14,21-26) Sứ điệp: CG chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha  qua việc luôn vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”. Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa mời gọi con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Thánh Phi-Líp-Phê Và Gia-Cô-Bê Tông Đồ

03/05 THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ         Ga. 14,6-14 Sứ điệp: Chúa Giê-su là con đường dẫn đến Chúa Cha. Qua Chúa Giê-su, con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha và là một với Chúa Cha. …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh   Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.   TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh Lời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thứ hai: Cv 11, 1-18; Ga 10,11-18. Thứ ba: Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30. Thứ tư: Cv 12, 24-13,5a; Ga 12, 44-50. Thứ năm: Cv 13, 13-25; Ga 13, 16-20. Thứ sáu: Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6. Thứ bảy: Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14.   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 10,1-10) THỨ BA (Ga 10,22-30) THỨ TƯ (Ga 12,44-50) THỨ NĂM (Ga 13,16-20) THỨ SÁU (Ga 14,1-6) THỨ BẢY (Ga 14,7-14) THỨ HAI (Ga 10,1-10) Sứ điệp: CG là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 5.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 5.2020   01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Th. Giu-se lao công Mt 13,54-58   THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Phục Sinh CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A Thứ hai Thứ ba: Cv 7, 51-8,1a. Thứ Tư: Cv 8, 1-8. Thứ năm: Cv 8, 26-40. Thứ Sáu: Cv 9, 1-20. Thứ bảy: Ga 6, 60-79. CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A Lc 24, 13-35 “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình; gặp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 …

xem thêm