Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019

    14.10.2019. 15.10.2019. 16.10.2019. 17.10.2019. 18.10.2019. 19.10.2019.   14.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32   Lời Chúa: “Ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30) Câu chuyện minh họa: Một người lạ mặt đến gõ …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 28 TN C: Chín Người Kia Đâu – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Chín Người Kia Đâu (Chúa nhật 28 Thường Niên, năm C)   Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên   Thứ hai (Lc 10,25-37) Thứ ba (Lc 10,38-42) Thứ tư (Lc 11,1-4) Thứ năm (Lc 11,5-13) Thứ sáu (Lc 11,15-26) Thứ bảy (Lc 11,27-28)   Thứ hai (Lc 10,25-37) Sứ điệp: Mến Chúa yêu người: đó là con đường đưa loài người đến sự sống đời đời. Dụ ngôn người …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 10,25-37   A. Hạt giống… “Ai là người thân cận của tôi ?”. Câu hỏi này của vị Luật sĩ phản ảnh phần nào chiều hướng …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019  

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019     07.10.2019. 08.10.2019. 09.10.2019. 10.10.2019. 11.10.2019. 12.10.2019.     07.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38   Lời Chúa: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) Câu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 10/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 10/2019 01/10/19 THỨ BA TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT         Mt 18,1-5   “VỊ THỨ” TRONG NƯỚC TRỜI “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1) Suy niệm: Các môn đệ đã chứng kiến các phép lạ mà từ xưa đến giờ chưa ai …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên Thứ hai (Lc 9,46-50) Thứ ba (Lc 9,51-56) Thứ tư (Lc 9,57-62) Thứ năm (Lc 10,1-12) Thứ sáu (Lc 10,13-16) Thứ bảy (Lc 10,17-24)   Thứ hai (Lc 9,46-50) Sứ điệp: Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và CG đã trả lời kẻ nhỏ nhât lại …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019   30.09.2019. 01.10.2019. 02.10.2019. 03.10.2019. 04.10.2019. 05.10.2019.   30.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô linh mục, tiến sĩ Hội thánh Lc 9,46-50   Lời Chúa: “Trong các ông, ai là người lớn nhất ?” (Lc 9,46) Câu chuyện minh họa: Một hôm, họa sĩ Picasso đến một …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 9,46-50 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều ngược hẳn suy nghĩ của các ông : Lớn và nhỏ : mọi người, trong đó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên   Thứ hai (Lc 8,16-18) Thứ ba (Lc 8,19-21) Thứ tư (Lc 9,1-6) Thứ năm (Lc 9,7-9) Thứ sáu (Lc 9,18-22) Thứ bảy (Lc 9,43b-45)     Thứ hai (Lc 8,16-18) Sứ điệp: Hình ảnh cái đèn đặt trên giá cao để chiếu sáng, ám chỉ đến sứ mạng rao giảng …

xem thêm