Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 1,14-20   A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020 13.01.2020. 14.01.2020. 15.01.2020. 16.01.2020. 17.01.2020. 18.01.2020. 13.01.2020 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20   Lời Chúa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) Câu chuyện minh họa: Grégoire đó là tên …

xem thêm

 Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên

 Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE  Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên  LINK TẢI VỀ MP3  CN VOI LOI CHUA TUAN I TN   CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA. Thứ hai: (Mc 1,14-20) Thứ ba: (Mc 1,21-28) Thứ tư (Mc 1,29-39) Thứ năm (Mc 1,40-45) Thứ sáu (Mc 2,1-12) …

xem thêm

HGNM Tuần sau Hiển Linh

HGNM Tuần sau Hiển Linh Ngày 7-1 : Ngày 7-1 : Ngày 8-1. Ngày 9-1. Ngày 10-1. Ngày 11-1. Ngày 12-1.   Ngày 7-1 : a/ (Khi mừng Lễ Hiển Linh vào ngày Chúa nhựt 7 hoặc 8/1)  Ga 2,1-12 A. Hạt giống… Tường thuật này không phải đơn giản nói về một bữa tiệc cưới, nhưng còn là “dấu chỉ đầu tiên” …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 06.01 Đến Ngày 11.01.2020

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 06.01 Đến Ngày 11.01.2020   06.01.2020. 07.01.2020. 08.01.2020. 09.01.2020. 10.01.2020. 11.01.2020.   06.01.2020 THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH Mt 4,12-17.23-25   Lời Chúa: “Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17) Câu chuyện minh họa: Người Hồi giáo …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Hiển Linh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Hiển Linh Tải về 7 files mp3  Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Hiển Linh LỄ HIỂN LINH. THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH. THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH. THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH. THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH. THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH. THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH. LỄ …

xem thêm

HGNM từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh

HGNM từ 2/1 đến Tuần sau Hiển Linh  Ngày 2-1. Ngày 3-1. Ngày 4-1. Ngày 5-1. Ngày 6-1. Lễ Hiển Linh. Ngày 7-1 : Ngày 7-1 : Ngày 8-1. Ngày 9-1. Ngày 10-1. Ngày 11-1. Ngày 12-1.   Ngày 2-1  Ga 1,19-28 A. Hạt giống… Gioan tẩy giả có một lối sống đặc biệt (x. Mt 3,4), một lời rao giảng đặc …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 01/2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 01/2020  Link tải về file đã dàn trang A5  5 Phút Lời Chúa Tháng 01/2020    01/01/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Lc 2,16-21   CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,18) …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Ngày 30/12/2019 – 4/01/2020

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Ngày 30/12/2019 – 4/01/2020 Tuần sau lễ Thánh Gia 2019   Link tải về 6 files mp3 Tuần sau lễ Thánh Gia 2019     NGÀY 30/12. NGÀY 31/12. NGÀY 01/01 LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. NGÀY 02/01. NGÀY 03/01. NGÀY 04/01.   NGÀY 30/12                                                                                               Lc 2,36-40   Sứ điệp: Con Thiên Chúa …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.12.2019 đến ngày 04.01.2020

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.12.2019 đến ngày 04.01.2020 30.12.2019. 31.12.2019. 01.01.2019. 02.01.2019. 03.01.2019. 04.01.2019. 30.12.2019 THỨ HAI NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Lc 2,36-40   Lời Chúa: “Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.” (Lc 2,37) Câu chuyện minh họa: Có một chàng thanh niên …

xem thêm