Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên Thứ hai (Mt 13,31-35) Thứ ba (Mt 13,36-43) Thứ tư (Mt 13,44-46) Thứ năm (Mt 13,47-53) Thứ sáu (Mt 13,54-58) Thứ bảy (Mt 14,1-12)   Thứ hai (Mt 13,31-35) Sứ điệp: Người Kitô hữu như là những hạt cải và nắm men được Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17 

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 13,31-35   A. Hạt giống… Dụ ngôn hạt cải và nắm men : Vấn đề : Có người hồ nghi khi thấy thực tế khiêm nhường của …

xem thêm

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 29.07 Đến Ngày 03.08.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 29.07 Đến Ngày 03.08.2019   29.07.2019. 30.07.2019. 31.07.2019. 01.08.2019. 02.08.2019. 03.08.2019.   29.07.2019 THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Martha Ga 11,19-27   Lời Chúa: “Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Ga 11,22) Câu chuyện minh họa: Để biết được đâu là nguyên …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 16

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 16  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 12,38-42 A.  Hạt giống… Những người biệt phái không nhận Chúa Giêsu là Messia vì họ cố chấp, nhưng họ viện cớ là vì họ không thấy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên Nguồn Gp Bà Rịa Thứ hai (Mt 12,38-42) Thứ ba (Mt 12,46-50) Thứ tư (Mt 13,1-9) Thứ năm (Mt 13,10-17) Thứ sáu (Mt 13,18-23) Thứ bảy (Mt 13,24-30) Thứ hai (Mt 12,38-42) Sứ điệp: CG đến không phải để làm những dấu lạ nhãn tiền chiều theo tính hiếu kỳ và …

xem thêm

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 22.07 Đến Ngày 27.07.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 22.07 Đến Ngày 27.07.2019 22.07.2019. 23.07.2019. 24.07.2019. 25.07.2019. 26.07.2019. 27.07.2019.   22.07.2019 THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Maria Madalêna Ga 20,1-2.11-18   Lời Chúa: “Đức Giêsu nói với bà Maria Mac-đa-la: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20,15) Câu chuyện minh họa: Trong tập truyện biến ngôn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên Nguồn Gp Bà Rịa Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Thứ ba (Mt 11,20-24) Thứ tư (Mt 11,25-27) Thứ năm (Mt 11,28-30) Thứ sáu (Mt  12,1-8) Thứ bảy (Mt 12,14-21) Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 10,34—11,1   A. Hạt giống… Phần cuối của bài giảng về sứ mạng tông đồ. Chúa Giêsu thẳng thắn cho biết những đòi hỏi khó khăn của Tin Mừng …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019 15.07.2019. 16.07.2019. 17.07.2019. 18.07.2019. 19.07.2019. 20.07.2019. 15.07.2019 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 10,34-11,1 Lời Chúa: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được”. (Mt …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 14

HẠT GIỐNG NẨY MẦM- MÙA QUANH NĂM –- TUẦN 14    Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 9,18-26   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 phép lạ : Cứu sống đứa con gái của một vị kỳ mục : – Nó …

xem thêm