Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Ngày 8/9 SINH NHẬT ĐỨC MARIA Mt 1,1-6.18.23 * Lịch Sử Thánh lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria xuất phát từ Giáo hội Đông Phương, có lẽ từ thánh lễ cung hiến thánh đường dâng kính thánh Anna tại Giêrusalem ; địa điểm của ngôi thánh đường được …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 07-13 tháng 9.2020

5 Phút Lời Chúa Từ 07-13 tháng 9.2020   07/09/20 THỨ HAI TUẦN 23 TN Lc 6,6-11   LIÊN MINH MA QUỶ Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7) Suy niệm: Đức Giê-su quá là khổ! Giảng dạy con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên Thứ hai (Lc 6,6-11) Sứ điệp: CG chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát, và như thế đối với người Do Thái là phạm luật. Nhưng qua đó, Ngài muốn nói với ta rằng: không có luật nào lớn hơn luật yêu thương. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 23 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 23 Thường Niên Chúa Nhật 23 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 23 Thường niên. Thứ Ba tuần 23 Thường niên. Thứ Tư tuần 23 Thường niên. Thứ Năm tuần 23 Thường niên. Thứ Sáu tuần 23 Thường niên. Thứ Bảy tuần 23 Thường niên.   LỢI ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIII Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 6, 6-11. Thứ ba 08/09: Kính Nhớ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Thứ tư: Lc 6, 20-26. Thứ năm: Lc 6, 27-38. Thứ sáu: Lc 6, 39-42. Thứ bảy: Lc 6, 43-49. CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A Mt 18, 15-20  Đoạn …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-06 tháng 9.2020

5 Phút  Lời Chúa   Từ 01-06 tháng 9.2020    01/09/20 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37   ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối tiếp nhận Ngài, vì Ngài đã không thỏa mãn những tham vọng trần thế của họ. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhớ trong đoạn …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 22 Thường Niên Chúa Nhật 22 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 22 Thường niên. Thứ Ba tuần 22 Thường niên. Thứ Tư tuần 22 Thường niên. Thứ Năm tuần 22 Thường niên. Thứ Sáu tuần 22 Thường niên. Thứ Bảy tuần 22 Thường niên.   NẾU ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 4, 16-30. Thứ ba: Lc 4, 31-37. Thứ tư: Lc 4, 38-44. Thứ năm: Lc 5, 1-11. Thứ Sáu: Lc 5, 33-39. Thứ bảy: Lc 6, 1-5.   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 21-27 Lời Chúa hôm nay cho chúng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A

Hạt Giống Nẩy Mầm – CN 22 TN Năm A Mt 16,21-27 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ hay Ngài sẽ chịu nạn chịu chết và sống lại. Nghe thế Phêrô vì đã ngăn cản Ngài. Sau khi quở trách Phêrô, Chúa Giêsu nói thêm rằng con đường ấy là con đường Thập giá mà …

xem thêm