Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên                                                                              Lm Viki CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 11, 29-32. Thứ ba: Lc 11, 37-41. Thứ tư: Lc 11, 42-46. Thứ năm: Lc 11,47-54. Thứ sáu: Lc 12, 1-7. Thứ bảy: Lc 12, 8-12.   CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 1-14. Dụ ngôn tiệc cưới …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên   Chúa Nhật Tuần 28 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 28 Thường niên. Thứ Ba tuần 28 Thường niên. Thứ Tư tuần 28 Thường niên. Thứ Năm tuần 28 Thường niên. Thứ Sáu tuần 28 Thường niên. Thứ Bảy tuần 28 Thường niên.     KHÔNG MẶC Y PHỤC …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020   11/10/20 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A Mt 22,1-14   NƯỚC TRỜI CHO KHÔNG CHỨ KHÔNG RẺ TIỀN “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12) Suy niệm: Lời rao giảng Nước Trời là điều cốt lõi trong sứ vụ của …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A Mt 22,1-14 A. Hạt giống… Dụ ngôn tiệc cưới : – Tiệc cưới là Nước Trời. – Những khách được mời đợt đầu nhưng từ chối là dân Do thái. – Những khách được mời đợt sau là chư dân. Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên   07/10 ĐỨC MẸ MÂN CÔI                                                                                       Lc 1,26-38 Sứ điệp: Qua Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Mẹ là Đấng Đầy Ơn và là Đấng Trung Gian đem Chúa đến cho con người. Hãy đến với Mẹ và phó thác cuộc đời …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên  Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật Tuần 27 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 27 Thường niên. Thứ Ba tuần 27 Thường niên. Thứ Tư tuần 27 Thường niên. Thứ Năm tuần 27 Thường niên. Thứ Sáu tuần 27 Thường niên. Thứ Bảy tuần 27 Thường niên. Lễ Đức …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVII Thường Niên KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ hai: Lc 10,25-37. Thứ ba: Lc 10,38-42. Thứ tư:  ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc 1,26-38) Thứ năm:  Lc 11,5-13. Thứ sáu: Lc 11,15-26. Thứ bảy: Lc 11, 27-28.   KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lc 1,26-38  Trong toàn thể nhân loại, chắc hẳn không có ai được TC …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 tháng 10.2020 01/10/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT                   Mt 18,1-5   “NHỎ NHẤT” ĐỂ TRỞ NÊN “LỚN NHẤT” TRONG NƯỚC TRỜI “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Từ 29/9 -7/10

Hạt Giống Nảy Mầm Từ 29/9 -7/10 Ngày 29/9. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL & RAPHAEL.. Ngày 1/10. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU. Ngày 2/10. CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH. Ngày 4/10. 7 THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI. Ngày 7/10. 11 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI.   Ngày 29/9 TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL & RAPHAEL Ga 1,47-51 * Lịch …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 28-30 tháng 9.2020

5 Phút Lời Chúa Từ 28-30 tháng 9.2020   28/09/20 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo Lc 9,46-50   LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ? Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. (Lc 9,46) Suy niệm: Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt …

xem thêm