Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên 29/09 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN Ga 1,47-51 Sứ điệp: Thiên thần và loài người đều có bổn phận và quyền lợi là phụng sự Thiên Chúa. Chính việc phụng sự Thiên Chúa đem lại hạnh phúc đời đời. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên các …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVI Thường Niên   CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 9, 46-50. Thứ ba: Ga 1, 47-51 Thứ tư: Lc 9, 57-62 ( Mt 13, 47-52) Thứ năm: Mt 18, 1-5.10. Thứ sáu: Mt 18, 1-5.10. Thứ bảy: Lc 10, 17-24.   CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A Mt 21, 28-32 Có thể nói con đường xa nhất …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 26 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 26 Thường Niên Chúa Nhật 26 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 26 Thường niên. Thứ Ba tuần 26 Thường niên. Thứ Tư tuần 26 Thường niên. Thứ Năm tuần 26 Thường niên. Thứ Sáu tuần 26 Thường niên. Thứ Bảy tuần 26 Thường niên.   HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI Chúa Nhật …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A Mt 21,28-32 A. Hạt giống… Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người con đều được cha gọi đi làm vườn nho : đứa thứ nhất đáp “không” nhưng sau đó hối hận đi làm ; còn đứa thứ hai mau mắn đáp “vâng” nhưng sau đó không đi làm. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 21/9: Lễ Thánh Mátthêu Tông đồ

Ngày 21/9 THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 *Lịch Sử Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn sơ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên           21/09 THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ                                                 Mt 9,9-13 Sứ điệp: Chúa Giê-su đang trên đường tìm kiếm và kêu gọi từng người sống đời thánh thiện đạo đức. Ta …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-27 tháng 9.2020

5 Phút Lời Chúa Từ 21-27 tháng 9.2020   21/09/20 THỨ HAI TUẦN 25 TN Th. Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13   CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ? Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXV Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXV Thường Niên Lm Viki   CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 9, 9-13. Thứ ba: Lc 8, 19-21. Thứ năm: Lc 9, 7-9. Thứ sáu: Lc 9, 18-22. Thứ bảy: Lc 9, 43b-45. CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta tôn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 Thường Niên A Mt 20,1-16a A. Hạt giống… Dụ ngôn những thợ làm vườn nho. Điểm nhấn mạnh của dụ ngôn này là 2 lối suy nghĩ khác nhau về cách trả lương của ông chủ : – Lối suy nghĩ của một số thợ làm nhiều giờ : làm nhiều thì phải được …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 25 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 25 Thường Niên Chúa Nhật 25 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 25 Thường niên. Thứ Ba tuần 25 Thường niên. Thứ Tư tuần 25 Thường niên. Thứ Năm tuần 25 Thường niên. Thứ Sáu tuần 25 Thường niên. Thứ Bảy tuần 25 Thường niên.   TÔI ĐÂU CÓ BẤT CÔNG Chúa Nhật …

xem thêm