Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm 19/12 – Chuẩn bị sẵn sàng – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chuẩn bị sẵn sàng(Ngày 19 tháng 12) Lời Chúa : Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi …

xem thêm

Suy Niệm 18/12 – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta(Ngày 18 tháng 12) Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Maria, Mẹ Người, đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà …

xem thêm

Suy Niệm 17/12 – Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (Ngày 17 tháng 12) Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ Ngày 15-21/12/2019

5 Phút Lời Chúa Từ Ngày 15-21/12/2019 15/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A Mt 11,2-11. 16/12/19 THỨ HAI TUẦN 3 MV Mt 21,23-27. 17/12/19 THỨ BA TUẦN 3 MV Mt 1,1-17. 18/12/19 THỨ TƯ TUẦN 3 MV Mt 1,18-24. 19/12/19 THỨ NĂM TUẦN 3 MV Lc 1,5-25. 20/12/19 THỨ SÁU TUẦN 3 MV Lc 1,26-38. 21/12/19 THỨ BẢY …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Từ 17-24/12

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Từ 17-24/12 Xin bấm vào link dưới đây để nghe audio  Tuần Từ 17-24/12 Xin bấm vào link dưới đây để tải về  file nén zip 8 audio   Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Từ 17-24/12   NGÀY 17/12. NGÀY 18/12. NGÀY 19/12. NGÀY 20/12. NGÀY 21/12. NGÀY 22/12. NGÀY 23/12. NGÀY 24/12. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 MV & Tuần Bát Nhật Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh

HGNM TUẦN 3 MV & TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH TUẦN 3 MÙA VỌNG. Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu.   TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH. Ngày 17-12. Ngày 18-12. Ngày 19-12. Ngày 20-12. Ngày 21-12. Ngày 22-12. Ngày 23-12. Ngày 24-12.     TUẦN 3 MÙA VỌNG Thứ Hai …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 16.12 Đến Ngày 21.12.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 16.12 Đến Ngày 21.12.2019 16.12.2019. 17.12.2019. 18.12.2019. 19.12.2019. 20.12.2019. 21.12.2019.   16.12.2019 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG Mt 21,23-27   Lời Chúa: “Các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”. (Mt 1,24) Câu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Mùa Vọng

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Mùa Vọng   Link để nghe audio 5 bài thu 2-6 tuan 3 mv   Link tải về  file mp3 trong tuần: sn voi loi chua tuan 3 mv: THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG. THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG. THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG. THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG. …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ ngày 8-14/12/2019

5 Phút Lời Chúa Từ ngày 8-14/12/2019    08/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A Mt 3,1-12   VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ “Các anh hãy sinh hoa quả cho xứng với lòng thống hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2 Mùa Vọng

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2 Mùa Vọng Link tải về 6 file mp3 trong tuần: sn voi loi chua tuan 2 mv:   THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG. THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG. THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG. THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG. THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG. THỨ BẢY TUẦN II MÙA …

xem thêm