Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh Gioan tẩy giả Bị Trảm Quyết

29.8 Sự thương khó của Thánh Gioan tẩy giả Mc 6,17-29 * Lịch sử Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica A- Hạt giống Chúa Giêsu cứu sống con trai bà goá thành Naim: – Tất cả mọi người hôm đó chẳng ai mở lời xin Chúa giúp. Ngài ra tay cứu giúp chỉ vì động lòng thương. – Chúa chạnh lòng trước cảnh mẹ goá con côi, tre già khóc măng non. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ Lời Chúa:   Ga 1, 45-51 45 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. 46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên  Chúa Nhật 21 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 21 Thường niên. Thứ Ba tuần 21 Thường niên. Thứ Tư tuần 21 Thường niên. Thứ Năm tuần 21 Thường niên. Thứ Sáu tuần 21 Thường niên. Thứ Bảy tuần 21 Thường niên.   TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY Chúa Nhật 21 …

xem thêm

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020   23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A Mt 16,13-20   PHÚC CHO TA! “Người ta nói Con Người là ai?”… Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16) Suy niệm: “Người ta nói Con Người là ai?” Thành ngữ “Con Người” xuất hiện …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Kính Thánh Barthôlômêô Tông Đồ. Thứ ba: Mt 23, 23-26. Thứ tư: Mt 23, 27-32. Thứ năm: Mừng Nhớ Thánh Mônica. Thứ sáu: Nhớ Thánh Augustinô. Thứ Bảy: Nhớ Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 13-20 …

xem thêm

22/08: Đức Maria Nữ Vương

22/08 Đức Maria Nữ Vương     Lc 1,26-38 Sứ điệp: Sau tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, một chân trời mới được mở ra, một không gian nhiệm mầu của tình yêu được thể hiện: Con Thiên Chúa làm người đến ở với nhân loại để chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ tội lỗi. Cầu nguyện: …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020 16.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A Mt 15,21-28 MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ   Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28) Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 19, 16-22. Thứ ba: Mt 19, 23-30. Thứ tư: Mt 20, 1-16a. Thứ năm: Mt 22, 1-14. Thứ sáu: Mt 22, 34-40. Thứ bảy: Lc 1, 26-38: Lễ nhớ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG.  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A Mt 15, 21-28 …

xem thêm