Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019 12.08.2019. 13.08.2019. 14.08.2019. 15.08.2019. 16.08.2019. 17.08.2019. 12.08.2019 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17,22-27   Lời Chúa: Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. (Mt 17,22-23). Câu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên Thứ hai (Mt 14,13-21) Thứ ba (Mt 14,22-36) Thứ tư (Mt 15,21-28) Thứ năm (Mt 16,13-23) Thứ sáu: (Mt 16,24-28) Thứ bảy (Mt 17,14-20) Thứ hai (Mt 14,13-21) Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 14,13-21   A. Hạt giống… Tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều của Thánh Mat-thêu chứa nhiều ngụ ý : Tấm lòng của Chúa Giêsu …

xem thêm

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019 05.08.2019. 06.08.2019. 07.08.2019. 08.08.2019. 09.08.2019. 10.08.2019. 05.08.2019 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21   Lời Chúa: Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Câu chuyện minh họa: Một người hồi giáo làm nghề đập đá có …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019

 5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019 TẢI VỀ FILE WORD ĐÃ DÀN TRANG A5   5 Phút Lời Chúa Tháng 08/2019 01/08/19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-53  1 02/08/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục   Mt 13,54-58  1 03/08/19 thứ bảy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 17 Thường Niên Thứ hai (Mt 13,31-35) Thứ ba (Mt 13,36-43) Thứ tư (Mt 13,44-46) Thứ năm (Mt 13,47-53) Thứ sáu (Mt 13,54-58) Thứ bảy (Mt 14,1-12)   Thứ hai (Mt 13,31-35) Sứ điệp: Người Kitô hữu như là những hạt cải và nắm men được Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17 

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 17  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 13,31-35   A. Hạt giống… Dụ ngôn hạt cải và nắm men : Vấn đề : Có người hồ nghi khi thấy thực tế khiêm nhường của …

xem thêm

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 29.07 Đến Ngày 03.08.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 29.07 Đến Ngày 03.08.2019   29.07.2019. 30.07.2019. 31.07.2019. 01.08.2019. 02.08.2019. 03.08.2019.   29.07.2019 THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Martha Ga 11,19-27   Lời Chúa: “Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Ga 11,22) Câu chuyện minh họa: Để biết được đâu là nguyên …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 16

Hạt Giống Nẩy Mầm- Mùa Quanh Năm –- Tuần 16  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 12,38-42 A.  Hạt giống… Những người biệt phái không nhận Chúa Giêsu là Messia vì họ cố chấp, nhưng họ viện cớ là vì họ không thấy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 16 Thường Niên Nguồn Gp Bà Rịa Thứ hai (Mt 12,38-42) Thứ ba (Mt 12,46-50) Thứ tư (Mt 13,1-9) Thứ năm (Mt 13,10-17) Thứ sáu (Mt 13,18-23) Thứ bảy (Mt 13,24-30) Thứ hai (Mt 12,38-42) Sứ điệp: CG đến không phải để làm những dấu lạ nhãn tiền chiều theo tính hiếu kỳ và …

xem thêm