Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 14

HẠT GIỐNG NẨY MẦM- MÙA QUANH NĂM –- TUẦN 14    Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 9,18-26   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 phép lạ : Cứu sống đứa con gái của một vị kỳ mục : – Nó …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 08.07 Đến Ngày 13.07.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 08.07 Đến Ngày 13.07.2019   08.07.2019. 09.07.2019. 10.07.2019. 11.07.2019. 12.07.2019. 13.07.2019. 08.07.2019 THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26   Lời Chúa: “Người đàn bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.” (Mt 9,21) Câu chuyện minh họa: Chúng ta cũng đã từng nghe …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 07/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 07/2019   01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19) Suy niệm: Thông thường người ta vẫn quan niệm rằng có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” Ông kinh sư, một nhà trí thức Do thái say mê …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 13

Hạt Giống Nẩy Mầm  Mùa Quanh Năm  Tuần 13 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 8,18-22 A. Hạt giống… Câu chuyện hai người xin đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu. Qua những câu Chúa Giêsu trả lời, ta hiểu được Ngài là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 12 Mùa Quanh Năm

HẠT GIỐNG NẨY MẦM – MÙA QUANH NĂM – – TUẦN 12 – Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 7,1-5   A. Hạt giống… Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự đoán xét : Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tuỳ theo cách …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019 24.06.2019. 25.06.2019. 27.06.2019. 28.06.2019. 29.06.2019. 24.06.2019 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lc 1,57-66.80   Lời Chúa: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a) Câu chuyện minh họa: Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời ChúaTừ ngày 17.06 đến ngày 22.06.2019

Phút lắng đọng Lời ChúaTừ ngày 17.06 đến ngày 22.06.2019 17.06.2019. 18.06.2019. 19.06.2019. 20.06.2019. 21.06.2019. 22.06.2019.   17.06.2019 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-4   Lời Chúa: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5,42) Câu chuyện minh họa: Thánh Gioan Thiên Chúa (1495-1550), là vị sáng lập Dòng Bác ái, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 5,38-42   A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa. – Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 5,1-12 * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mt : Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Các bài Tin …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019 10.06.2019. 11.06.2019. 12.06.2019. 13.06.2019. 14.06.2019. 15.06.2019. 10.06.2019 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh Mt 5,1-12 Lời Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9) Câu chuyện minh họa: Ở một làng kia, …

xem thêm