Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 22.07 Đến Ngày 27.07.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 22.07 Đến Ngày 27.07.2019 22.07.2019. 23.07.2019. 24.07.2019. 25.07.2019. 26.07.2019. 27.07.2019.   22.07.2019 THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN Thánh nữ Maria Madalêna Ga 20,1-2.11-18   Lời Chúa: “Đức Giêsu nói với bà Maria Mac-đa-la: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20,15) Câu chuyện minh họa: Trong tập truyện biến ngôn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 15 Thường Niên Nguồn Gp Bà Rịa Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Thứ ba (Mt 11,20-24) Thứ tư (Mt 11,25-27) Thứ năm (Mt 11,28-30) Thứ sáu (Mt  12,1-8) Thứ bảy (Mt 12,14-21) Thứ hai (Mt 10,34-11,1) Sứ điệp: Người môn đệ của CG phải dứt khoát chon lựa Tin Mừng hơn mọi sự, phải đặt …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 15  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 10,34—11,1   A. Hạt giống… Phần cuối của bài giảng về sứ mạng tông đồ. Chúa Giêsu thẳng thắn cho biết những đòi hỏi khó khăn của Tin Mừng …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 15.07 Đến Ngày 20.07.2019 15.07.2019. 16.07.2019. 17.07.2019. 18.07.2019. 19.07.2019. 20.07.2019. 15.07.2019 THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 10,34-11,1 Lời Chúa: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được”. (Mt …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 14

HẠT GIỐNG NẨY MẦM- MÙA QUANH NĂM –- TUẦN 14    Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 9,18-26   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 phép lạ : Cứu sống đứa con gái của một vị kỳ mục : – Nó …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 08.07 Đến Ngày 13.07.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 08.07 Đến Ngày 13.07.2019   08.07.2019. 09.07.2019. 10.07.2019. 11.07.2019. 12.07.2019. 13.07.2019. 08.07.2019 THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Mt 9,18-26   Lời Chúa: “Người đàn bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.” (Mt 9,21) Câu chuyện minh họa: Chúng ta cũng đã từng nghe …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 07/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 07/2019   01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19) Suy niệm: Thông thường người ta vẫn quan niệm rằng có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” Ông kinh sư, một nhà trí thức Do thái say mê …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Mùa Quanh Năm Tuần 13

Hạt Giống Nẩy Mầm  Mùa Quanh Năm  Tuần 13 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 8,18-22 A. Hạt giống… Câu chuyện hai người xin đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu. Qua những câu Chúa Giêsu trả lời, ta hiểu được Ngài là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 12 Mùa Quanh Năm

HẠT GIỐNG NẨY MẦM – MÙA QUANH NĂM – – TUẦN 12 – Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 7,1-5   A. Hạt giống… Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự đoán xét : Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tuỳ theo cách …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24.06 đến ngày 29.06.2019 24.06.2019. 25.06.2019. 27.06.2019. 28.06.2019. 29.06.2019. 24.06.2019 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lc 1,57-66.80   Lời Chúa: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a) Câu chuyện minh họa: Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường …

xem thêm