Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Thánh Phi-Líp-Phê Và Gia-Cô-Bê Tông Đồ

03/05 THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ         Ga. 14,6-14 Sứ điệp: Chúa Giê-su là con đường dẫn đến Chúa Cha. Qua Chúa Giê-su, con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha và là một với Chúa Cha. …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh   Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.   TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh Lời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thứ hai: Cv 11, 1-18; Ga 10,11-18. Thứ ba: Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30. Thứ tư: Cv 12, 24-13,5a; Ga 12, 44-50. Thứ năm: Cv 13, 13-25; Ga 13, 16-20. Thứ sáu: Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6. Thứ bảy: Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14.   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 10,1-10) THỨ BA (Ga 10,22-30) THỨ TƯ (Ga 12,44-50) THỨ NĂM (Ga 13,16-20) THỨ SÁU (Ga 14,1-6) THỨ BẢY (Ga 14,7-14) THỨ HAI (Ga 10,1-10) Sứ điệp: CG là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 5.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 5.2020   01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS Th. Giu-se lao công Mt 13,54-58   THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Phục Sinh CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A Thứ hai Thứ ba: Cv 7, 51-8,1a. Thứ Tư: Cv 8, 1-8. Thứ năm: Cv 8, 26-40. Thứ Sáu: Cv 9, 1-20. Thứ bảy: Ga 6, 60-79. CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A Lc 24, 13-35 “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình; gặp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Phục Sinh Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 6,22-20) THỨ BA (Ga 6,30-35) THỨ TƯ (Ga 6,35-40) THỨ NĂM (Ga 6,44-51) THỨ SÁU (Ga 6,52-59) THỨ BẢY (Ga 51,60,69) THỨ HAI (Ga 6,22-29) Sứ điệp: Con người cần công ăn việc làm để có của ăn nuôi thân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Thánh Marcô

25/04 THÁNH MÁC-CÔ Mc 16,15-20 Sứ điệp: Qua các tông đồ, Chúa Gieessu sai toàn thể Giáo Hội đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chính Chúa đang âm thầm hoạt động để hỗ trợ Giáo Hội trong sứ mạng cao cả này. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, thật vinh dự cho con biết bao khi con …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần II Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần II Phục Sinh CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A Thứ hai: Ga 3,1-8. Thứ ba: Ga 3,7b-15. Thứ tư: Ga 3, 16-21. Thứ năm: Ga 3,31-36. Thứ sáu: Ga 6, 1-15. Thứ bảy: Ga 6, 16-21. 25/ 04: Kính Thánh Marcô, Tác Giả Tin Mừng. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A Cv 2,42-47; 1Pr 1, 3-9; …

xem thêm