Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết

Cầu Nguyện Với Lời Chúa 3 Ngày Tết MỒNG MỘT TẾT Mt 6,25-34 Sứ điệp: Người Kitô hữu không được quá lo lắng về vật chất vì tin tưởng nơi Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và đầy yêu thương. Với niềm tin ấy, người Kitô hữu chu toàn bổn phận hằng ngày và quy hướng tất cả cuộc sống …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 02/2021

11/02/21 THỨ NĂM TUẦN 5 TN Đức Mẹ Lộ Đức Mc 7,24-30   KIÊN TRÌ KÊU XIN CHÚA “Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7,28) Suy niệm: Chúa Giê-su là “ngai Thiên Chúa”, là “nguồn ân sủng” mà con người có thể mạnh dạn tiến lại gần để được …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm 3 Ngày Tết

Hạt Giống Nảy Mầm 3 Ngày Tết MỒNG 1 TẾT CẦU BÌNH AN Mt 6,25-34   A. Hạt giống… Từ chìa khóa là “đừng lo”, từ nghịch nghĩa là “hãy lo”. Như thế đoạn Tin Mừng này dạy về những gì không nên phải lo và những gì phải lo. – Đừng lo tìm của ăn cho mạng sống và …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 05 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 05 Thường Niên   Chúa Nhật 5 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 5 Thường niên. Thứ Ba tuần 5 Thường niên. Thứ Tư tuần 5 Thường niên. Thứ Năm tuần 5 Thường niên. Thứ Sáu tuần 5 Thường niên. Thứ Bảy tuần 5 Thường niên.   CHIỀU VÀ SÁNG Chúa Nhật 5 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Thường Niên   Thứ hai (Mc 6,53-56) Sứ điệp: Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả các bệnh nhân đến gặp Chúa. Chúa đang đi qua cuộc đời ta, cần phải biết gặp Chúa. Cầu nguyện: Lạy CG, thật diễm phúc cho con. Con là người phàm hèn đầy những giới hạn …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa nhật 5 TN B

Chúa nhật 5 TN B Mc 1,29-39 A. Hạt giống… Chuyện này cũng diễn ra trong khung cảnh một ngày ở Capharnaum và tiếp liền chuyện hôm qua. Sau khi làm một cuộc trừ tà ở Hội đường, Chúa Giêsu đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của Simon. Chúa Giêsu không nói lời nào, chỉ làm một cử chỉ nhỏ …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Dâng CGS Vào Đền Thánh

Ngày 2/2 DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH Lc 2,22-40   Lịch Sử Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng Sinh đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ V tại Giêrusalem và được “mừng một cách trọng thể như lễ Phục Sinh vậy” (tường trình của thánh nữ hành hương Aetheria). Mãi đến năm 650, thánh lễ này mới du …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 02/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 02/2021   01/02/21 THỨ HAI TUẦN 4 TN Mc 5,1-20   SỰ SỐNG MỚI VÀ SỨ MẠNG MỚI TRONG CHÚA KI-TÔ Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” (Mc 5,8) Suy niệm: Dưới ách khống chế của cả một đạo binh quỷ, người xứ Ghê-ra-sa bị hành …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Thường Niên 02/02 DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH     Lc 2,22-40 Sứ điệp: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh còn được gọi là lễ NẾN, vì ông Si-mê-on đã gọi Chúa Giê-su là ánh sáng các lương dân, và là vinh quang của Is-ra-el, Dân Chúa.Người tín hữu có sứ mạng chiếu …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 04 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 04 Thường Niên Chúa Nhật 4 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 4 Thường niên. Thứ Ba tuần 4 Thường niên. Thứ Tư tuần 4 Thường niên. Thứ Năm tuần 4 Thường niên. Thứ Sáu tuần 4 Thường niên. Thứ Bảy tuần 4 Thường niên.   HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY Chúa Nhật …

xem thêm