Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS: Anh em là chứng nhân – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Anh em là chứng nhân(Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật PS: Mời ông ở lại với chúng tôi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Mời ông ở lại với chúng tôi(Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/04/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/04/2019   21/04/19 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C. 22/04/19 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS Mt 28,8-15. 23/04/19 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 20,11-18. 24/04/19 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS Lc 24,13-35. 25/04/19 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS Lc 24,35-48. 26/04/19 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 21,1-14. 27/04/19 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH   Các Bài Tin Mừng trong Tuần Bát nhật đều tường thuật những việc xảy ra sáng ngày Chúa Phục sinh và các cuộc hiện ra sau đó. Phụng vụ chọn trong 4 quyển Tin Mừng để trình bày 4 cái nhìn khác nhau, bổ túc …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 21.04 đến ngày 27.04.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 21.04 đến ngày 27.04.2019 22.04.2019. 23.04.2019. 24.04.2019. 25.04.2019. 26.04.2019. 27.04.2019. 22.04.2019 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15   Lời Chúa: “Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.” (Mt 28,9) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Thánh: Người đã trỗi dậy rồi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Người đã trỗi dậy rồi(Thứ bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh năm C) Lời Chúa: Lc 24, 1-12 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh: Chẳng Lẽ Con Sao? – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Chẳng lẽ con sao?(Thứ tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn …

xem thêm

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

    Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ga 13, 21-33.36-38) 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh: Trời Đã Tối – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Trời đã tối(Thứ ba Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38 Khi ấy, Ðức Giêsu tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Ðức …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh: Ngày Mai Táng Thầy – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm Thứ Hai Tuần ThánhNgày Mai Táng Thầy                                                                                              Antôn Nguyễn Cao Siêu Lời …

xem thêm