Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIX Thường Niên

 Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXIX Thường Niên CHÚA NHẬT  LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. Thứ hai: Lc 12, 13-21. Thứ ba: Lc 12, 35-38. Thứ tư: Lc 12, 39-48. Thứ năm: Lc 12, 49-53. Thứ sáu: Lc 12, 54-59. Thứ bảy: Lc 13, 1-9. CHÚA NHẬT  LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Hai từ “truyền giáo” hình như gây phản …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 29 Thường Niên   Chúa Nhật 29 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 29 Thường niên. Thứ Ba tuần 29 Thường niên. Thứ Tư tuần 29 Thường niên. Thứ Năm tuần 29 Thường niên. Thứ Sáu tuần 29 Thường niên. Thứ Bảy tuần 29 Thường niên.     TRẢ VỀ THIÊN CHÚA Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A

Hạt Giống Nẩy Mầm 17+18/10 Và Chúa Nhật 29 TN A   Ngày 17/10. THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA. Ngày 18/10  THÁNH SỬ LUCA.. CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. Ngày 17/10 THÁNH INHAXIÔ THÀNH ANTIÔKIA Ga 12,24-26 * Lịch Sử Sinh tại Syrie qua đời tại Rôma dưới thời Trajan (98-117). Thánh Ignatio với biệt danh là Theophoros (người mang Chúa) là vị …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đue để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do Thái đã không tin. Đây cũng là thảm kịch của con người ngày nay. Cầu nguyện: Lạy CG, người Do Thái …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên                                                                              Lm Viki CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 11, 29-32. Thứ ba: Lc 11, 37-41. Thứ tư: Lc 11, 42-46. Thứ năm: Lc 11,47-54. Thứ sáu: Lc 12, 1-7. Thứ bảy: Lc 12, 8-12.   CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 1-14. Dụ ngôn tiệc cưới …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 28 Thường Niên   Chúa Nhật Tuần 28 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 28 Thường niên. Thứ Ba tuần 28 Thường niên. Thứ Tư tuần 28 Thường niên. Thứ Năm tuần 28 Thường niên. Thứ Sáu tuần 28 Thường niên. Thứ Bảy tuần 28 Thường niên.     KHÔNG MẶC Y PHỤC …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 tháng 10/2020   11/10/20 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A Mt 22,1-14   NƯỚC TRỜI CHO KHÔNG CHỨ KHÔNG RẺ TIỀN “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12) Suy niệm: Lời rao giảng Nước Trời là điều cốt lõi trong sứ vụ của …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 28 Thường Niên A Mt 22,1-14 A. Hạt giống… Dụ ngôn tiệc cưới : – Tiệc cưới là Nước Trời. – Những khách được mời đợt đầu nhưng từ chối là dân Do thái. – Những khách được mời đợt sau là chư dân. Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên   07/10 ĐỨC MẸ MÂN CÔI                                                                                       Lc 1,26-38 Sứ điệp: Qua Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Mẹ là Đấng Đầy Ơn và là Đấng Trung Gian đem Chúa đến cho con người. Hãy đến với Mẹ và phó thác cuộc đời …

xem thêm