Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 14,12-14 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi : “Hãy …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019 04.11.2019. 1 05.11.2019. 2 06.11.2019. 3 08.11.2019. 5 09.11.2019. 6 04.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục Lc 14,12-14   Lời Chúa: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 11/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 11/2019 Tải về file word đã dàn trang 5 PHUT LOI CHUA 11.2019   01/11/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12   KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6) Suy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên Thứ hai (Lc 13,10-17) Thứ ba (Lc 13,18-21) Thứ tư (Lc 13,22-30) Thứ năm (Lc 13,31-35) Thứ sáu (Lc 14,1-6) Thứ bảy (Lc 14,1.7-11) Thứ hai (Lc 13,10-17) Sứ điệp: Lòng nhân từ bao dung của Chúa không bị giới hạn bởi nhữngluật lệ. Chúa dạy ta không được tuân giữ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A. Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019   28.10.2019. 29.10.2019. 30.10.2019. 31.10.2019. 01.11.2019. 02.11.2019.     28.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ Lc 6,12-19   Lời Chúa: “Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên Thứ hai (Lc 12,13-21) Thứ ba (Lc 12,35-38) Thứ tư (Lc 12,35-38) Thứ năm (Lc 12,49-53) Thứ sáu (Lc 12,54-59) Thứ bảy (Lc 13,1-9)   Thứ hai (Lc 12,13-21) Sứ điệp: Lòng ham muốn , thu góp và chiếm hữu tiền bạc của cải, là một trong những trở ngại lớn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 12,13-21 A. Hạt giống… Vấn đề của đoạn Tin Mừng này được gợi lên từ việc anh em tranh dành gia tài. Dụ ngôn nói tới …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ Ngày 21.10 Đến Ngày 26.10.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ Ngày 21.10 Đến Ngày 26.10.2019 21.10.2019. 22.10.2019. 23.10.2019. 24.10.2019. 25.10.2019. 26.10.2019.   21.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   Lời Chúa: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Thứ ba (Lc 11,37-41) Thứ tư (Lc 11,42-46) Thứ năm (Lc 11,47-54) Thứ sáu (Lc 12,1-7) Thứ bảy (Lc 12,8-12)   Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đều để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. …

xem thêm