Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 5,1-12 * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mt : Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Các bài Tin …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 10.06 đến ngày 15.06.2019 10.06.2019. 11.06.2019. 12.06.2019. 13.06.2019. 14.06.2019. 15.06.2019. 10.06.2019 THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh Mt 5,1-12 Lời Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9) Câu chuyện minh họa: Ở một làng kia, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 7 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 7 Phục Sinh                                                          Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 16,29-33   A. Hạt giống… Đề tài giáo lý thứ 14 : về cuộc sống của người môn đệ giữa thế gian. Chúa Giêsu báo trước rằng khi …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 06/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 06/2019 01/06/19 thứ bảy đầu tháng tuần 6 ps Th. Giút-ti-nô, tử đạo Ga 16,23b-28   nhờ đức ki-tô chúa chúng con “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,27) Suy niệm: Khi nói Đức Ki-tô là “Đấng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 6 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 6 Phục Sinh   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 15,26–16,4   A. Hạt giống… Đề tài giáo lý thứ 13 : Về Chúa Thánh Thần Do thái giáo coi Đức Giêsu là một kẻ lộng ngôn phạm …

xem thêm

 Phút lắng đọng Lời Chúa từ 27/05 đến 01/06/2019

   Phút lắng đọng Lời Chúa từ 27/05 đến 01/06/2019   27.05.2019.  28.05.2019. 29.05.2019. 30.05.2019. 31.05.2019. 01.06.2019.     27.05.2019 THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH Ga 15,26-16,4a   Lời Chúa: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,27) Câu chuyện minh họa: Sau những ngày làm đầy tớ …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019 20.05.2019. 21.05.2019. 22.05.2019. 23.05.2019. 24.05.2019. 25.05.2019. 20.05.2019 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   Lời Chúa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21) Câu chuyện minh họa: Thánh Phanxicô Assisie có lòng yêu mến Chúa và yêu …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019 13.05.2019. 14.05.2019. 15.05.2019. 16.05.2019. 17.05.2019. 18.05.2019. 13.05.2019 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,1-10 Lời Chúa: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11) Câu chuyện minh họa: Hai anh em nọ con của một mẹ …

xem thêm