Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Thường Niên Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. Thứ Hai tuần 6 Thường niên. Thứ Ba tuần 6 Thường niên. Thứ Tư tuần 6 Thường niên. Thứ Năm tuần 6 Thường niên. Thứ Sáu tuần 6 Thường niên. Thứ Bảy tuần 6 Thường niên.   ĐÒI MỘT DẤU LẠ Thứ Hai tuần 6 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 6,53-56   A. Hạt giống… Trong 4 câu rất gọn, thánh Marcô mô tả sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với dân chúng : – “Họ rão qua khắp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 5 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 5 Thường Niên Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. Thứ hai Tuần 5 Thường niên. Thứ ba Tuần 5 Thường niên. Thứ tư Tuần 5 Thường niên. Thứ năm Tuần 5 Thường niên. Thứ sáu Tuần 5 Thường niên. Thứ bảy Tuần 5 Thường niên. Chạm đến thì được khỏi Thứ hai Tuần …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên

  Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN 5 TN   Thứ hai (Mc 6,53-56) Thứ ba (Mc 7,1-13) Thứ Tư (Mc 7,14-23) Thứ năm (Mc 7,24-30) Thứ sáu (Mc 7,31-37) Thứ bảy (Mc 8,1-10) …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 4 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 4 Thường Niên Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.  Thứ hai Tuần 4 Thường niên. Thứ ba Tuần 4 Thường niên. Thứ tư Tuần 4 Thường niên. Thứ năm Tuần 4 Thường niên. Thứ sáu Tuần 4 Thường niên. Thứ bảy Tuần 4 Thường niên.     Tên tôi là đạo binh Thứ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 5,1-20   A. Hạt giống… Các đoạn Tin Mừng từ Thứ Bảy tuần trước đến Thứ Ba tuần này lần lượt kể các phép lạ của Chúa Giêsu, mỗi phép lạ mặc khải …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên   LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN 4 TN   Thứ Hai (Mc 5,1-20) Thứ Ba (Mc 5,21-43) Thứ Tư (Mc 6.1-6) Thứ Năm (Mc 6,7-13) Thứ sáu (Mc 6,14-29) Thứ bảy (Mc 6,30-34) …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 3,22-30   A. Hạt giống… “Các kinh sư nói Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và dựa vào thế quỷ vương để trừ quỷ. Theo Chúa Giêsu, lời tố cáo đó là …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên   LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên   LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN III TN     Thứ hai (Mc 3,22-30) Thứ ba (Mc 3,31-35) Thứ tư (Mc 4,1-20) Thứ năm (Mc 4,21-25) Thứ sáu (Mc 4,26-34) Thứ bảy …

xem thêm