Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 06.05 đến ngày 11.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 06.05 đến ngày 11.05.2019 06.05.2019. 07.05.2019. 08.05.2019. 09.05.2019. 10.05.2019. 11.05.2019. 06.05.2019 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29   Lời Chúa: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 05/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 05/2019   01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Th. Giu-se thợ Mt 13,54-58   MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ bách khoa Wikipedia cho biết: trên thế giới hiện nay có 56 thể loại nghề nghiệp, chia thành năm nhóm. Số …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh Từ Tuần 2 Phục sinh đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin Mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng (vừa mới được Rửa Tội trong Lễ Vọng Phục sinh) nhằm giúp họ …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.04 đến ngày 04.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.04 đến ngày 04.05.2019 29.04.2019. 30.04.2019. 01.05.2019. 02.05.2019. 03.05.2019. 04.05.2019.   29.04.2019 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Thánh Catarina, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Ga 3,1-8   Lời Chúa: “Chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”(Ga 3,2) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Chúa đó– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Chúa đó– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Chúa đó (Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)     Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS: Anh em là chứng nhân – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Anh em là chứng nhân(Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật PS: Mời ông ở lại với chúng tôi – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Mời ông ở lại với chúng tôi(Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/04/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/04/2019   21/04/19 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C. 22/04/19 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS Mt 28,8-15. 23/04/19 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 20,11-18. 24/04/19 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS Lc 24,13-35. 25/04/19 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS Lc 24,35-48. 26/04/19 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 21,1-14. 27/04/19 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Các Bài Tin Mừng trong Tuần Bát nhật đều tường thuật những việc xảy ra sáng ngày Chúa Phục sinh và các cuộc hiện ra sau đó. Phụng vụ chọn trong 4 quyển Tin Mừng để trình bày 4 cái nhìn khác nhau, bổ túc cho …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 21.04 đến ngày 27.04.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 21.04 đến ngày 27.04.2019 22.04.2019. 23.04.2019. 24.04.2019. 25.04.2019. 26.04.2019. 27.04.2019. 22.04.2019 THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Mt 28,8-15   Lời Chúa: “Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.” (Mt 28,9) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm