Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay THỨ HAI (Lc 4, 24-30) THỨ BA (Mt 18, 21-35) THỨ TƯ (Mt 5,17-19) THỨ NĂM (Lc 11,14-23) THỨ SÁU (Mt 12, 28b-34) THỨ BẢY (Lc 18, 9-14) THỨ HAI (Lc 4, 24-30) Sứ điệp: CG đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.   HÃY CÓ LÒNG NHÂN Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY (Lc 6, 36-38) Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. LÀM CHO CHÍNH TA Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 25, 31-46 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25, 31-46 Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải …

xem thêm

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020 01/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11   LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) Suy niệm: Thật kỳ lạ, Chúa Giê-su được Chúa Cha tuyên bố là “Con yêu dấu của Ta” …

xem thêm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm WCT: Từ Tuần này xin quý vị theo dõi mục Hạt Giống Nẩy Mầm ở phần Thông Báo phía bên phải giao diện của trang Web. Xin cám ơn. THÔNG BÁO ….. Album Bài Ca Đức Ái Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân Hạt Giống Nẩy Mầm Từ  Lễ Tro Đến Thứ Bảy Sau …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Năm sau Lễ Tro. Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thứ Bảy sau Lễ Tro.  CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18  “Khi làm việc lành phúc đức, anh em …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9,22-25) THỨ SÁU SAU LỄ TRO (Mt 9, 14-15) THỨ BẢY SAU LỄ TRO.   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên   Thứ Hai tuần 7 Thường niên. Thứ Ba tuần 7 Thường niên. Thứ Tư tuần 7 Thường niên. Thứ Năm tuần 7 Thường niên. Thứ Sáu tuần 7 Thường niên. Thứ Bảy tuần 7 Thường niên.    NẾU THẦY CÓ THỂ Thứ Hai tuần 7 Thường niên Lời Chúa: Mc …

xem thêm