Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 4 Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 4 Mùa Chay   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54   A. Hạt giống… Bài đọc 1 : Ngôn sứ Isaia phác hoạ bức tranh hạnh phúc thời Messia : “Này Ta tác tạo …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 01.04 Đến Ngày 06.04.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 01.04 Đến Ngày 06.04.2019 01.04.2019. 02.04.2019. 03.04.2019. 04.04.2019. 05.04.2019. 06.04.2019.   01.04.2019 THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY Ga 4,43-54   Lời Chúa: Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. (Ga 4,53) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/04/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/04/2019 01/04/19 THỨ HAI TUẦN 4 MC Ga 4,43-54. 02/04/19 thứ ba tuần 4 mc Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 5,1-3a.5-16. 03/04/19 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Ga 5,17-30. 04/04/19 THỨ NĂM TUẦN 4 MC Th. I-sô-đô-rô, giám  mục, tiến sĩ HT Ga 5,31-47  05/04/19 THỨ SÁU TUẦN 4 MC Th. Vinh-sơn Phê-ri-ô, linh …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Chay  

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Chay   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : 2 V 5,1-15a ; Lc 4,24-30   A. Hạt giống… Bài đọc I kể chuyện ngôn sứ Êlisê chữa bệnh cùi cho Naaman một người ngoại đạo.   Bài …

xem thêm

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.03 Đến Ngày 30.03.2019

 Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.03 Đến Ngày 30.03.2019 25.03.2019. 26.03.2019. 27.03.2019. 28.03.2019 29.03.2019. 30.03.2019. 25.03.2019 THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38   Lời Chúa: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. (Lc 1,30) Câu chuyện minh họa: Bị một nhát búa giáng lầm, ngón tay cái của một …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/03/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/03/2019   21/03/19 THỨ NĂM TUẦN 2 MC Lc 16,19-31. 1 22/03/19 THỨ SÁU TUẦN 2 MC Mt 21,33-43.45-46. 2 23/03/19 THỨ BẢY TUẦN 2 MC Lc 15,1-3.11-32. 3 24/03/19 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – C  Lc 13,1-9. 4 25/03/19 THỨ HAI TUẦN 3 MC Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38. 5 26/03/19 THỨ BA …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2  Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2  Mùa Chay Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38 A. Hạt giống… Bài đọc Cựu Ước trích sách Đaniên là một lời cầu nguyện sám hối. Sách Bài đọc Phụng vụ tóm lược ý …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.03 Đến Ngày 23.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.03 Đến Ngày 23.03.2019   18.03.2019. 19.03.2019. 20.03.2019. 21.03.2019. 22.03.2019. 23.03.2019.   18.03.2019 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY Lc 6,36-38   Lời Chúa: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38c) Câu chuyện minh họa: Một buổi sáng tưng bừng, một …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần I  Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần I  Mùa Chay   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai :   Lv 19,1-2.11-18 – Mt 25,31-46   A. Hạt giống… Bài đọc I trích sách Lêvi dạy cách đối xử với tha nhân, gồm trong hai điều chính : …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.03 Đến Ngày 16.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.03 Đến Ngày 16.03.2019 11.03.2019. 12.03.2019. 13.03.2019. 14.03.2019. 15.03.2019. 16.03.2019. 11.03.2019 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25,31-46   Lời Chúa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta …

xem thêm