Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 4 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 5,1-20   A. Hạt giống… Các đoạn Tin Mừng từ Thứ Bảy tuần trước đến Thứ Ba tuần này lần lượt kể các phép lạ của Chúa Giêsu, mỗi phép lạ mặc khải …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên   LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN 4 TN   Thứ Hai (Mc 5,1-20) Thứ Ba (Mc 5,21-43) Thứ Tư (Mc 6.1-6) Thứ Năm (Mc 6,7-13) Thứ sáu (Mc 6,14-29) Thứ bảy (Mc 6,30-34) …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 3 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 3,22-30   A. Hạt giống… “Các kinh sư nói Chúa Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám và dựa vào thế quỷ vương để trừ quỷ. Theo Chúa Giêsu, lời tố cáo đó là …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên   LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần III Thường Niên   LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN III TN     Thứ hai (Mc 3,22-30) Thứ ba (Mc 3,31-35) Thứ tư (Mc 4,1-20) Thứ năm (Mc 4,21-25) Thứ sáu (Mc 4,26-34) Thứ bảy …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 02/2020

 5 Phút Lời Chúa Tháng 02/2020 Link tải về file đã dàn trang   5 Phút Lời Chúa Tháng 02/2020   01/02/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,35-41   BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA? Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở …

xem thêm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 2,18-22   A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần II Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần II Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE  Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần II Thường Niên  LINK TẢI VỀ MP3  CN VOI LOI CHUA TUAN II TN Thứ hai (Mc 2,18-22) Thứ ba (Mc 2,23-28) Thứ tư (Mc 3.1-6) Thứ năm: (Mc 3,7-12) Thứ sáu (Mc 3,13-19) Thứ bảy (Mc 3,20-21) Thứ hai …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 1,14-20   A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.01 đến ngày 18.01.2020 13.01.2020. 14.01.2020. 15.01.2020. 16.01.2020. 17.01.2020. 18.01.2020. 13.01.2020 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20   Lời Chúa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) Câu chuyện minh họa: Grégoire đó là tên …

xem thêm

 Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên

 Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE  Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần I Thường Niên  LINK TẢI VỀ MP3  CN VOI LOI CHUA TUAN I TN   CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA. Thứ hai: (Mc 1,14-20) Thứ ba: (Mc 1,21-28) Thứ tư (Mc 1,29-39) Thứ năm (Mc 1,40-45) Thứ sáu (Mc 2,1-12) …

xem thêm