Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.03 Đến Ngày 16.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.03 Đến Ngày 16.03.2019 11.03.2019. 12.03.2019. 13.03.2019. 14.03.2019. 15.03.2019. 16.03.2019. 11.03.2019 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25,31-46   Lời Chúa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta …

xem thêm

 5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/03/2019

 5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/03/2019  11/03/19 THỨ HAI TUẦN 1 MC Mt 25,31-46. 12/03/19 THỨ BA TUẦN 1 MC Mt 6,7-15. 13/03/19 THỨ TƯ TUẦN 1 MC Lc 11,29-32. 14/03/18 THỨ NĂM TUẦN 1 MC Mt 7,7-12. 15/03/19 THỨ SÁU TUẦN 1 MC  Mt 5,20-26. 16/03/19 THỨ BẢY TUẦN 1 MC Mt 5,43-48. 17/03/19 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 8 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 8 Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 10,17-27   A. Hạt giống… Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 04.03 Đến Ngày 09.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 04.03 Đến Ngày 09.03.2019   04.03.2019. 05.03.2019. 06.03.2019. 07.03.2019. 08.03.2019. 09.03.2019.     04.03.2019 THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN Mc 10,17-27   Lời Chúa: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21) Câu chuyện minh …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Từ  Lễ Tro Đến Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Hạt Giống Nẩy Mầm Từ  Lễ Tro Đến Thứ Bảy Sau Lễ Tro  * Trong Mùa Chay, các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước có liên quan với nhau và soi sáng ý nghĩa cho nhau. Thứ Tư – Lễ Tro : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Tư – Lễ Tro : Ge 2,12-18 ; …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/03/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/03/2019 01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN Mc 10,1-12. 02/03/19 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN Mc 10,13-16. 03/03/19 CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – C  Lc 6,39-45. 04/03/19 THỨ HAI TUẦN 8 TN Mc 10,17-27. 05/03/19 THỨ BA TUẦN 8 TN Mc 10,28-31. 06/03/19 THỨ TƯ LỄ TRO Mt 6,1-6.16-18. 07/03/19 …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.02 Đến Ngày 02.03.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 25.02 Đến Ngày 02.03.2019 25.02.2019. 26.02.2019. 27.02.2019. 28.02.2019. 01.03.2019. 02.03.2019. 25.02.2019 THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN Mc 9,14-29   Lời Chúa: “Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 7  Mùa Quanh Năm   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 9,14-29   * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mc : Mc 8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng từ Thứ Năm tuần …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28/02/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-28/02/2019 21/02/19 THỨ NĂM TUẦN 6 TN Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 8,27-33. 22/02/19 THỨ SÁU TUẦN 6 TN Lập Tông tòa Thánh Phêrô Mt 16,13-19. 23/02/19 THỨ BẢY TUẦN 6 TN Th. Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo   Mc 9,2-13  24/02/18 CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – C Lc 6,27-38. 25/02/19 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm