Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 4 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 4 TN B Mc 1,21-28 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này mở đầu cho một đơn vị văn chương trải dài từ câu 21 đến c 34, được gọi là “Một ngày ở Caphácnaum”, trong đó Marcô liệt kê và mô tả những việc làm tiêu biểu của Chúa Giêsu trong một ngày. …

xem thêm

HGNM Lễ Thánh Phaolô Trở Lại

Ngày 25/1 Thánh Phaolô Trở Lại Cv 22,3-16 ; Mc 16,15-18   * LỊCH SỬ  Trong khi thánh Phêrô được xác định là “đá tảng cho Hội Thánh” (Mt 16,18), thì Phaolô được gọi là “thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý” (1Tm 2,7). Đối với Phaolô, đây là cả một mầu nhiệm. Trước đấy, ngài …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Thường Niên 26/01 THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ                                                                     Lc 10,1-9 Sứ điệp: Chúa cho con người được chia sẻ công việc của Chúa: công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng ta cần tạ ơn Chúa vì vinh dự lớn lao này. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con thấy nỗi …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 03 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 03 Thường Niên  Chúa Nhật 3 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 3 Thường niên. Thứ Ba tuần 3 Thường niên. Thứ Tư tuần 3 Thường niên. Thứ Năm tuần 3 Thường niên. Thứ Sáu tuần 3 Thường niên. Thứ Bảy tuần 3 Thường niên.   HÃY THEO TÔI Chúa Nhật 3 Thường …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần  III Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần  III Thường Niên  Lm. Vĩnh Hòa Chúa Nhật III Thường Niên B. Thứ hai: Cv 22, 3-16; Mc 16, 15-18. Thứ ba: Lc 10, 1-9. Thứ tư: Mc 4, 1-20. Thứ năm: Mc 4, 21-25. Thứ sáu: Mc 4, 26-34. Thứ bảy: Mc 4, 35-41. Chúa Nhật III Thường Niên B Mc 1, 14-20 Để …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31 Tháng 01/2021

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31 Tháng 01/2021   21/01/21 THỨ NĂM TUẦN 2 TN Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo  Mc 3,7-12   TÌM ĐẾN VỚI CHÚA Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,… người ta lũ lượt đến với Người. (Mc 3,7.8) Suy niệm: Khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ công khai, nhiều người tìm đến …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN B Mc 1,14-20 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là “Hãy sám hối và tin vào Tin …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Thường Niên Thứ hai (Mc 2,18-22) Sứ điệp: Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài thường bị tấn công. Giáo hội của Chúa ngày nay cũng như ngày xưa mãi mãi luôn bị tấn công. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời theo Chúa, ở với Chúa, con cũng gặp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên   Chúa Nhật 2 Thường niên, Năm B. 1 Thứ Hai tuần 2 Thường niên. 3 Thứ Ba tuần 2 Thường niên. 6 Thứ Tư tuần 2 Thường niên. 8 Thứ Năm tuần 2 Thường niên. 10 Thứ Sáu tuần 2 Thường niên. 13 Thứ Bảy tuần 2 Thường niên. 14 …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 TN B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 TN B Ga 1,35-42 A. Hạt giống… Tường thuật ơn gọi của 3 môn đệ đầu tiên là Gioan, Anrê và Simon Phêrô. Có vài điều đáng lưu ý : a/ Tin Mừng Gioan khác với Tin Mừng nhất lãm : – Trong Tin Mừng nhất lãm, những môn đệ đầu tiên là …

xem thêm