Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 27 Thường Niên  Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật Tuần 27 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 27 Thường niên. Thứ Ba tuần 27 Thường niên. Thứ Tư tuần 27 Thường niên. Thứ Năm tuần 27 Thường niên. Thứ Sáu tuần 27 Thường niên. Thứ Bảy tuần 27 Thường niên. Lễ Đức …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVII Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVII Thường Niên KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ hai: Lc 10,25-37. Thứ ba: Lc 10,38-42. Thứ tư:  ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc 1,26-38) Thứ năm:  Lc 11,5-13. Thứ sáu: Lc 11,15-26. Thứ bảy: Lc 11, 27-28.   KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lc 1,26-38  Trong toàn thể nhân loại, chắc hẳn không có ai được TC …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 tháng 10/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 tháng 10.2020 01/10/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT                   Mt 18,1-5   “NHỎ NHẤT” ĐỂ TRỞ NÊN “LỚN NHẤT” TRONG NƯỚC TRỜI “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Từ 29/9 -7/10

Hạt Giống Nảy Mầm Từ 29/9 -7/10 Ngày 29/9. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL & RAPHAEL.. Ngày 1/10. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU. Ngày 2/10. CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH. Ngày 4/10. 7 THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI. Ngày 7/10. 11 LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI.   Ngày 29/9 TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL & RAPHAEL Ga 1,47-51 * Lịch …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 28-30 tháng 9.2020

5 Phút Lời Chúa Từ 28-30 tháng 9.2020   28/09/20 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo Lc 9,46-50   LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ? Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. (Lc 9,46) Suy niệm: Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên 29/09 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN Ga 1,47-51 Sứ điệp: Thiên thần và loài người đều có bổn phận và quyền lợi là phụng sự Thiên Chúa. Chính việc phụng sự Thiên Chúa đem lại hạnh phúc đời đời. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên các …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVI Thường Niên   CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Lc 9, 46-50. Thứ ba: Ga 1, 47-51 Thứ tư: Lc 9, 57-62 ( Mt 13, 47-52) Thứ năm: Mt 18, 1-5.10. Thứ sáu: Mt 18, 1-5.10. Thứ bảy: Lc 10, 17-24.   CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A Mt 21, 28-32 Có thể nói con đường xa nhất …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 26 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 26 Thường Niên Chúa Nhật 26 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 26 Thường niên. Thứ Ba tuần 26 Thường niên. Thứ Tư tuần 26 Thường niên. Thứ Năm tuần 26 Thường niên. Thứ Sáu tuần 26 Thường niên. Thứ Bảy tuần 26 Thường niên.   HỐI HẬN NÊN LẠI ĐI Chúa Nhật …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A Mt 21,28-32 A. Hạt giống… Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người con đều được cha gọi đi làm vườn nho : đứa thứ nhất đáp “không” nhưng sau đó hối hận đi làm ; còn đứa thứ hai mau mắn đáp “vâng” nhưng sau đó không đi làm. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Ngày 21/9: Lễ Thánh Mátthêu Tông đồ

Ngày 21/9 THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 *Lịch Sử Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn sơ …

xem thêm