Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 9,46-50 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều ngược hẳn suy nghĩ của các ông : Lớn và nhỏ : mọi người, trong đó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên   Thứ hai (Lc 8,16-18) Thứ ba (Lc 8,19-21) Thứ tư (Lc 9,1-6) Thứ năm (Lc 9,7-9) Thứ sáu (Lc 9,18-22) Thứ bảy (Lc 9,43b-45)     Thứ hai (Lc 8,16-18) Sứ điệp: Hình ảnh cái đèn đặt trên giá cao để chiếu sáng, ám chỉ đến sứ mạng rao giảng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 8,16-18 A. Hạt giống… Qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng, Chúa Giêsu muốn khuyên tín hữu phải có …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 23.09.2019. 24.09.2019. 25.09.2019. 26.09.2019. 27.09.2019. 28.09.2019.   23.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Piô Pietrelcina, linh mục Lc 8,16-18   Lời Chúa: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện” (Lc 8,17) Câu chuyện minh họa: Buổi chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên Thứ hai (Lc 7,1-10) Thứ ba (Lc 7,11-17) Thứ tư (Lc 7,31-35) Thứ năm (Lc 7,36-50) Thứ sáu (Lc 8,1-3) Thứ bảy (Lc 8,4-15) Thứ hai (Lc 7,1-10) Sứ điệp: Nhận biết mình hèn kém bất xứng và hết lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, đó là niềm tin của …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 16.09 đến ngày 21.09.2019 16.09.2019. 17.09.2019. 18.09.2019. 19.09.2019. 20.09.2019. 21.09.2019.   16.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Thánh Cornêliô, giáo hoàng tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục tử đạo Lc 7,1-10   Lời Chúa: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên Thứ hai (Lc 6,6-11) Thứ ba (Lc 6,12-19) Thứ tư (Lc 6,20-26) Thứ năm (Lc 6,27-38) Thứ sáu (Lc 6,39-42) Thứ bảy (Lc 6,43-49) Thứ hai (Lc 6,6-11) Sứ điệp: CG chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát, và như thế đối với người Do Thái là phạm luật. Nhưng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 6,6-11   A. Hạt giống… Chúa Giêsu và các luật sĩ, biệt phái tranh luận với nhau về luật nghỉ làm việc ngày sabát. – Hôm …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 09.09.2019. 10.09.2019. 11.09.2019. 12.09.2019. 13.09.2019. 14.09.2019.   09.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11   Lời Chúa: “Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”. (Lc 6,9) Câu chuyện minh họa:          Người ta thường kể lại với câu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Thứ ba (Lc 4,31-37) Thứ tư (Lc 4,38-44) Thứ năm (Lc 5,1-11) Thứ sáu (Lc 5,33-39) Thứ bảy (Lc 6,1-5) Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối …

xem thêm