Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019 20.05.2019. 21.05.2019. 22.05.2019. 23.05.2019. 24.05.2019. 25.05.2019. 20.05.2019 THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH Ga 14,21-26   Lời Chúa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21) Câu chuyện minh họa: Thánh Phanxicô Assisie có lòng yêu mến Chúa và yêu …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 13.05 đến ngày 18.05.2019 13.05.2019. 14.05.2019. 15.05.2019. 16.05.2019. 17.05.2019. 18.05.2019. 13.05.2019 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH Ga 10,1-10 Lời Chúa: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11) Câu chuyện minh họa: Hai anh em nọ con của một mẹ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Phục Sinh Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 6,22-29   A. Hạt giống… Bắt đầu bài giáo lý về Bí tích Thánh Thể : Vì đã được ăn bánh nô nê nên dân chúng tiếp tục …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 06.05 đến ngày 11.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 06.05 đến ngày 11.05.2019 06.05.2019. 07.05.2019. 08.05.2019. 09.05.2019. 10.05.2019. 11.05.2019. 06.05.2019 THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH Ga 6,22-29   Lời Chúa: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 05/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 05/2019   01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Th. Giu-se thợ Mt 13,54-58   MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ bách khoa Wikipedia cho biết: trên thế giới hiện nay có 56 thể loại nghề nghiệp, chia thành năm nhóm. Số …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh Từ Tuần 2 Phục sinh đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin Mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng (vừa mới được Rửa Tội trong Lễ Vọng Phục sinh) nhằm giúp họ …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.04 đến ngày 04.05.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.04 đến ngày 04.05.2019 29.04.2019. 30.04.2019. 01.05.2019. 02.05.2019. 03.05.2019. 04.05.2019.   29.04.2019 THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Thánh Catarina, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Ga 3,1-8   Lời Chúa: “Chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”(Ga 3,2) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Chúa đó– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS: Chúa đó– Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Chúa đó (Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)     Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simon Phêrô, ông Tôma …

xem thêm

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS: Anh em là chứng nhân – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Anh em là chứng nhân(Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính …

xem thêm