Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/12/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/12/2018 01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36. 02/12/18 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C Lc 21,25-28,34-36. 03/12/18 THỨ HAI TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20  04/12/18 THỨ BA TUẦN 1 MV Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT Lc 10,21-24. 05/12/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định bảo …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/11/2018   21/11/18 THỨ TƯ TUẦN 33 TN Đức Mẹ dâng mình   Mt 12,46-50. 22/11/18 THỨ NĂM TUẦN 33 TN Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo Lc 19,41-44. 23/11/18 THỨ SÁU TUẦN 33 TN Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo Lc 19,45-48. 24/11/18 THỨ BẢY TUẦN 33 TN Các Thánh Tử Đạo Việt Nam …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018 19.11.2018. 20.11.2018. 21.11.2018. 22.11.2018. 23.11.2018. 24.11.2018. 19.11.2018 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 Lời Chúa: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?… Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 17,4) Câu chuyện minh hoạ: Một nhóm sinh viên tổ chức tham quan mỏ than Scottish ở …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018  Lm Seoka Thứ hai: Lc 18, 35-43. Thứ ba: Lc 19, 1-10. Thứ tư: Mt 12, 46-50. Thứ năm: Lc 19, 41-44. Thứ sáu: Lc 19,45-48. Thứ bảy: Lc 20, 27-40.   Thứ hai: Lc 18, 35-43 Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa cho đôi mắt mù …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Lc 17, 1-6. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8.     Thứ hai: Lc 17, 1-6 Mạnh Tử nói: “Nhân tri sơ tính bổn thiện”. Tuân Tử lại nói: …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018 THỨ  HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ  HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo Lc …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018   11/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B Mc 12,38-44. 12/11/18 THỨ HAI TUẦN 32 TN Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 17,1-6. 13/11/18 THỨ BA TUẦN 32 TN Lc 17,6-10. 14/11/18 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Lc 17,11-19. 15/11/18 THỨ NĂM TUẦN 32 TN Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018   05.11.2018. 06.11.2018. 07.11.2018. 08.11.2018. 09.11.2018. 10.11.2018.     05.11.2018 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14   Lời Chúa: “Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật…” (Lc 14,12-13) Câu chuyện minh hoạ: Người ta kể hạnh tích thánh Martin, trước khi được …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 Lm Seoka   Chúa Nhật 31 TN B. Thứ hai: Lc 14, 12-14. Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Ga 2, 13-22. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     Chúa Nhật 31 TN B Mc 12, 28b-34 Cốt lõi của đạo …

xem thêm