Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai  Lc 5,17-26 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt : – Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.12 đến ngày 14.12.2019  

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.12 đến ngày 14.12.2019   09.12.2019. 10.12.2019. 11.12.2019. 12.12.2019. 13.12.2019. 14.12.2019.   09.12.2019 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Lc 1,26-38   Lời Chúa: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1,31). Câu chuyện minh hoạ: Trong một nhà thờ tại Rôma, linh …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng Link Tải Về File Mp3 Tuần 1 MV   Tuần 1 MV  rar  Tuần 1 MV  zip THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG. THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG. THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG. THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG. THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG. THỨ BẢY TUẦN I MÙA …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ ngày 1-7/12/2019

5 Phút Lời Chúa Từ ngày 1-7/12/2019   01/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A  Mt 24,37-44. 02/12/19 THỨ HAI TUẦN 1 MV Mt 8,5-11. 03/12/19 THỨ BA TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20  04/12/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT Mt 15,29-37. 05/12/19 THỨ NĂM …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.12 đến ngày 07.12.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.12 đến ngày 07.12.2019 02.12.2019. 03.12.2019. 04.12.2019. 05.12.2019. 06.12.2019. 07.12.2019.   02.12.2019 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11  Lời Chúa: “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế.” (Mt 8,10) Câu chuyện minh hoạ: Người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 1 MV

HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 1 MV   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mt 8,5-11 A. Hạt giống… Chúa Giêsu đã đánh giá viên đại đội trưởng như thế này : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Mỗi khi Chúa Giêsu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên Thứ hai (Lc 21,1-4) Thứ ba (Lc 21,5-11) Thứ tư (Lc 21,12-19) Thứ năm (Lc 21,20-28) Thứ sáu (Lc 21,29-33) Thứ bảy (Lc 21,34-36)   Thứ hai (Lc 21,1-4) Sứ điệp: Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là số lượng, nhưng làthái độ khi ta làm việc lành. Những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 25.11 đến ngày 30.11.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 25.11 đến ngày 30.11.2019 25.11.2019. 26.11.2019. 27.11.2019. 28.11.2019. 29.11.2019. 30.11.2019. 25.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Ga 12,20-32 Lời Chúa: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 18,35-43   A. Hạt giống… Chuyện này có 3 vai : Người mù :             – Ban đầu anh “ngồi” (thụ động) “ăn xin” (sống …

xem thêm