Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 6,6-11   A. Hạt giống… Chúa Giêsu và các luật sĩ, biệt phái tranh luận với nhau về luật nghỉ làm việc ngày sabát. – Hôm …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 09.09 đến ngày 14.09.2019 09.09.2019. 10.09.2019. 11.09.2019. 12.09.2019. 13.09.2019. 14.09.2019.   09.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lc 6,6-11   Lời Chúa: “Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”. (Lc 6,9) Câu chuyện minh họa:          Người ta thường kể lại với câu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Thứ ba (Lc 4,31-37) Thứ tư (Lc 4,38-44) Thứ năm (Lc 5,1-11) Thứ sáu (Lc 5,33-39) Thứ bảy (Lc 6,1-5) Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 09/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 09/2019   LINK TẢI VỀ FILE WORD ĐÃ DÀN TRANG A5 5 PHUT LOI CHUA THANG 9.2019   01/09/19 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C Lc 14,1.7-14. 1 02/09/19 THỨ HAI TUẦN 22 TN Lc 4,16-30. 1 03/09/19 THỨ BA TUẦN 22 TN Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT.. Lc 4,31-37  2 …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019

  Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 02.09.2019. 03.09.2019. 04.09.2019. 05.09.2019. 06.09.2019. 07.09.2019.   02.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30   Lời Chúa: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. (Lc 4,21) Câu chuyện minh họa: Một tổng thống có những cuộc thăm viếng thường xuyên những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 4,16-30 A. Hạt giống… Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Luca Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về hoạt động của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Thứ ba (Mt 23,23-26) Thứ tư (Mt 23,27-32) Thứ năm (Mt 24,42-51) Thứ sáu (Mt 25,1-13) Thứ bảy (Mt 25,14-30) Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 23,13-22   A. Hạt giống… Tin Mừng của 3 ngày liên tiếp (hôn nay, thứ ba và thứ tư) ghi 7 lời khiển trách nặng nề …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 26.08.2019. 27.08.2019. 28.08.2019. 31.08.2017. 30.09.2019. 31.09.2019.   26.08.2019 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22   Lời Chúa:  “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình”. (Mt 23,15). Câu chuyện minh họa: Đêm kia tại một làng đánh cá bên Ấn Độ, một …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên  Thứ hai (Mt 19,16-22) Thứ ba (Mt 19,23-30) Thứ tư (Mt 20,1-16a) Thứ năm (Mt 22,1-14) Thứ sáu (Mt 22,34-40) Thứ bảy (Mt 23,1-12)   Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là …

xem thêm