Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy niệm Thứ Hai Tuần Thánh trong mùa dịch Covid–19: Thiên Chúa ở nhà với con người

Thiên Chúa ở nhà với con người Giuse Phạm Đình Ngọc SJ    Sau ngày Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, bạn có biết Đức Giêsu ở đâu không? Ngài ở một nơi khá bí mật. Vì tình hình lúc đó rất nguy hiểm cho Ngài. Các thượng tế và người Pharisêu đang tìm bắt Ngài. Họ thông báo: “Ai …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần Thánh Thứ Hai tuần Thánh. Thứ ba Tuần Thánh. Thứ Tư Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh, năm A. NGÀY MAI TÁNG THẦY Thứ Hai tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13,21-33. 36-38) THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25) THỨ NĂM TUÂN THÁNH (Ga 13,1-15) THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19. 42) THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) Sứ điệp: Tính ích kỷ và lòng tham lam khiến chúng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT LỄ LÁ.. Thứ Hai: Ga 12, 1-11. Thứ Ba: Ga 13,21-33.36-38. Thứ Tư: Mt 26,14-25. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy: Canh thức Phục Sinh. Chúa Nhật Phục Sinh. CHÚA NHẬT LỄ LÁ ĐƯỜNG THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG TÌNH  Cùng với GH hoàn …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020 01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42. 1 02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 8,51-59. 2 03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 10,31-42. 3 04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. I-si-đo-rô, GM, tiến sĩ  Ga 11,45-57. 4 …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Ga 8, 1-11. Thứ ba: Ga 8, 21-30. Thứ tư: Ga 8, 31-42. Thứ năm: Ga 8, 51-59. Thứ sáu: Ga 10, 31-42. Thứ bảy: Ga 11, 45-56. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC GIÊSU …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay. ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. CON ÔNG SỐNG Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A.. Thứ hai: Ga 4, 43-54. Thứ ba: Ga 5, 1-3.5-16. Thứ tư: Ga 5, 17-30. 7 25/ 03: Lễ Truyền Tin. Thứ năm: Ga 5, 31-47. Thứ sáu: Ga 7, 1-2.10.25-30. Thứ bảy: Ga 7, 40-53.   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM …

xem thêm