Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/10/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/10/2018   11/10/18 THỨ NĂM TUẦN 27 TN Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng Lc 11,5-13. 12/10/18 THỨ SÁU TUẦN 27 TN Lc 11,14-26. 13/10/18 THỨ BẢY TUẦN 27 TN Lc 11,27-28. 14/10/18 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B Mc 10,17-30. 15/10/18 THỨ HAI TUẦN 28 TN Th. Tê-rê-xa Giê-su, tiến sĩ Hội Thánh Lc …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.201

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.2018   08.10.2018  09.10.2018. 10.10.2018. 11.10.2018. 12.10.2018. 13.10.2018.   08.10.2018 THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37   Lời Chúa: “Ai là người thân cận của tôi” (Lc 10,29) Câu chuyện minh hoạ: Ngày 30.09.1978, một chuyến xe lửa đi Colombia bị trật đường rầy. Tai nạn là 10 người …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 27 TN B , 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 27 TN B – 2018 Chúa Nhật 27 TN B  Kính Đức Mẹ Mân Côi: Lc 1,26-38. Thứ hai: Lc 10,25-37. Thứ ba: Lc 10,38-42. Thứ tư:  Lc 11, 1-4. Thứ năm:  Lc 11,5-13. Thứ Sáu: Lc 11,15-26. Thứ Bảy: Lc 11, 27-28. Chúa Nhật 27 TN B  Kính Đức Mẹ Mân Côi: Lc 1,26-38 Trong các loài …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 01.10 đến ngày 06.10.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 01.10 đến ngày 06.10.2018 01.10.2018. 02.10.2018. 03.10.2018. 04.10.2018. 05.10.2018. 06.10.2018.   01.10.2018 THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Mt 18,1-5   Lời Chúa: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Câu chuyện minh hoạ: “Chị có mua món …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 26 TN, 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 26 TN, 2018   Chúa Nhật 26 TN B.. Thứ hai: Mt 18, 1-5. Thứ ba: Mt 18, 1-5.10. Thứ tư: Lc 9, 57-62. Thứ năm: Nhớ thánh Phanxicô Assisi. Thứ sáu: Lc 10, 13-16. Thứ bảy: Lc 10, 17-24.    Chúa Nhật 26 TN B Xã hội luôn lên án mạnh mẻ tính cục bộ và loại …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 1-10/10/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 1-10/10/2018   01/10/18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5. 02/10/18 THỨ BA TUẦN 26 TN Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10. 03/10/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Lc 9,57-62. 04/10/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Phan-xi-cô Át-si-di Lc …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24 – 29.09.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 24 – 29.09.2018 24.09.2018. 25.09.2018. 26.09.2018. 27.09.2018. 28.09.2018. 29.09.2018. 24.09.2018 THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lc 8,16-18 Lời Chúa: “Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16). Câu chuyện minh hoạ: Sau mười lăm năm làm Giám mục địa phận Sài gòn, Đức Jean …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 23-30/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 23-30/09/2018 23/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B. 24/09/18 THỨ HAI TUẦN 25 TN. 25/09/18 THỨ BA TUẦN 25 TN. 26/09/18 THỨ TƯ TUẦN 25 TN. 27/09/18 THỨ NĂM TUẦN 25 TN. 28/09/18 THỨ SÁU TUẦN 25 TN. 29/09/18THỨ BẢY TUẦN 25 TN. 30/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B. 23/09/18 CHÚA NHẬT …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 25 TN – 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 25 TN, 2018 CHÚA NHẬT XXV TN B.. Thứ hai: Lc 8,16-18. Thứ ba: Lc 8,19-21. Thứ tư: Lc 9,1-6. Thứ năm: Lc 9,7-9. Thứ sáu: Lc 9, 18-22. Thứ bảy: Ga 1, 47-51. CHÚA NHẬT XXV TN B   “GU” LÃNH ĐẠO NÀO CHÚA MUỐN?  (Mc 9, 29-36) Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018

 5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B. 17/09/18 THỨ HAI TUẦN 24 TN 18/09/18 thứ ba tuần 24 tn 19/09/18 thứ tư tuần 24 tn  20/09/18 THỨ NĂM TUẦN 24 TN. 21/09/18 THỨ SÁU TUẦN 24 TN.. 4 22/09/18 THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8,4-15. 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – …

xem thêm