Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay THỨ HAI (Ga 4, 43-54) THỨ BA (Ga 5,1-3a. 5-16) THỨ TƯ (Ga 5,17-30) THỨ NĂM (Ga 5,31-47) THỨ SÁU (Ga 7,1-2. 10, 25-30) THỨ BẢY (Ga 7,40-53) THỨ HAI (Ga 4, 43-54) Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Lc 4, 24-30. Thứ ba: Mt 18, 21-35. Thứ tư: Mt 5, 17-19. Thứ năm: Lc 11, 14-23. 19/03: Kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Thứ sáu: Mc 12, 28b-34. Thứ bảy: Lc 18, 9-14. CHÚA NHẬT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.   BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay Lời Chúa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay THỨ HAI (Lc 4, 24-30) THỨ BA (Mt 18, 21-35) THỨ TƯ (Mt 5,17-19) THỨ NĂM (Lc 11,14-23) THỨ SÁU (Mt 12, 28b-34) THỨ BẢY (Lc 18, 9-14) THỨ HAI (Lc 4, 24-30) Sứ điệp: CG đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.   HÃY CÓ LÒNG NHÂN Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY (Lc 6, 36-38) Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 1 Mùa chay Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. LÀM CHO CHÍNH TA Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay Lời Chúa: Mt 25, 31-46 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25, 31-46 Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải …

xem thêm

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020

 5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2020 01/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A Mt 4,1-11   LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) Suy niệm: Thật kỳ lạ, Chúa Giê-su được Chúa Cha tuyên bố là “Con yêu dấu của Ta” …

xem thêm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm WCT: Từ Tuần này xin quý vị theo dõi mục Hạt Giống Nẩy Mầm ở phần Thông Báo phía bên phải giao diện của trang Web. Xin cám ơn. THÔNG BÁO ….. Album Bài Ca Đức Ái Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân Hạt Giống Nẩy Mầm Từ  Lễ Tro Đến Thứ Bảy Sau …

xem thêm