Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A. Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019   28.10.2019. 29.10.2019. 30.10.2019. 31.10.2019. 01.11.2019. 02.11.2019.     28.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ Lc 6,12-19   Lời Chúa: “Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên Thứ hai (Lc 12,13-21) Thứ ba (Lc 12,35-38) Thứ tư (Lc 12,35-38) Thứ năm (Lc 12,49-53) Thứ sáu (Lc 12,54-59) Thứ bảy (Lc 13,1-9)   Thứ hai (Lc 12,13-21) Sứ điệp: Lòng ham muốn , thu góp và chiếm hữu tiền bạc của cải, là một trong những trở ngại lớn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 12,13-21 A. Hạt giống… Vấn đề của đoạn Tin Mừng này được gợi lên từ việc anh em tranh dành gia tài. Dụ ngôn nói tới …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ Ngày 21.10 Đến Ngày 26.10.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ Ngày 21.10 Đến Ngày 26.10.2019 21.10.2019. 22.10.2019. 23.10.2019. 24.10.2019. 25.10.2019. 26.10.2019.   21.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   Lời Chúa: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Thứ ba (Lc 11,37-41) Thứ tư (Lc 11,42-46) Thứ năm (Lc 11,47-54) Thứ sáu (Lc 12,1-7) Thứ bảy (Lc 12,8-12)   Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đều để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 28

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 28 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 11,29-32 A. Hạt giống… Văn mạch: Ở đoạn trước (Lc 11,14-22), Thánh Luca thuật rằng sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cứu một người bị …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.10 đến ngày 19.10.2019

    14.10.2019. 15.10.2019. 16.10.2019. 17.10.2019. 18.10.2019. 19.10.2019.   14.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN Lc 11,29-32   Lời Chúa: “Ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30) Câu chuyện minh họa: Một người lạ mặt đến gõ …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 28 TN C: Chín Người Kia Đâu – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Chín Người Kia Đâu (Chúa nhật 28 Thường Niên, năm C)   Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên   Thứ hai (Lc 10,25-37) Thứ ba (Lc 10,38-42) Thứ tư (Lc 11,1-4) Thứ năm (Lc 11,5-13) Thứ sáu (Lc 11,15-26) Thứ bảy (Lc 11,27-28)   Thứ hai (Lc 10,25-37) Sứ điệp: Mến Chúa yêu người: đó là con đường đưa loài người đến sự sống đời đời. Dụ ngôn người …

xem thêm