Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 10,25-37   A. Hạt giống… “Ai là người thân cận của tôi ?”. Câu hỏi này của vị Luật sĩ phản ảnh phần nào chiều hướng …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019  

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 07.10 đến ngày 12.10.2019     07.10.2019. 08.10.2019. 09.10.2019. 10.10.2019. 11.10.2019. 12.10.2019.     07.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Mân Côi Lc 1,26-38   Lời Chúa: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) Câu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 10/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 10/2019 01/10/19 THỨ BA TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT         Mt 18,1-5   “VỊ THỨ” TRONG NƯỚC TRỜI “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1) Suy niệm: Các môn đệ đã chứng kiến các phép lạ mà từ xưa đến giờ chưa ai …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên Thứ hai (Lc 9,46-50) Thứ ba (Lc 9,51-56) Thứ tư (Lc 9,57-62) Thứ năm (Lc 10,1-12) Thứ sáu (Lc 10,13-16) Thứ bảy (Lc 10,17-24)   Thứ hai (Lc 9,46-50) Sứ điệp: Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và CG đã trả lời kẻ nhỏ nhât lại …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 30.09 đến ngày 05.10.2019   30.09.2019. 01.10.2019. 02.10.2019. 03.10.2019. 04.10.2019. 05.10.2019.   30.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô linh mục, tiến sĩ Hội thánh Lc 9,46-50   Lời Chúa: “Trong các ông, ai là người lớn nhất ?” (Lc 9,46) Câu chuyện minh họa: Một hôm, họa sĩ Picasso đến một …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 9,46-50 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều ngược hẳn suy nghĩ của các ông : Lớn và nhỏ : mọi người, trong đó …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên   Thứ hai (Lc 8,16-18) Thứ ba (Lc 8,19-21) Thứ tư (Lc 9,1-6) Thứ năm (Lc 9,7-9) Thứ sáu (Lc 9,18-22) Thứ bảy (Lc 9,43b-45)     Thứ hai (Lc 8,16-18) Sứ điệp: Hình ảnh cái đèn đặt trên giá cao để chiếu sáng, ám chỉ đến sứ mạng rao giảng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 8,16-18 A. Hạt giống… Qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng, Chúa Giêsu muốn khuyên tín hữu phải có …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 23.09 đến ngày 28.09.2019 23.09.2019. 24.09.2019. 25.09.2019. 26.09.2019. 27.09.2019. 28.09.2019.   23.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Thánh Piô Pietrelcina, linh mục Lc 8,16-18   Lời Chúa: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện” (Lc 8,17) Câu chuyện minh họa: Buổi chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên Thứ hai (Lc 7,1-10) Thứ ba (Lc 7,11-17) Thứ tư (Lc 7,31-35) Thứ năm (Lc 7,36-50) Thứ sáu (Lc 8,1-3) Thứ bảy (Lc 8,4-15) Thứ hai (Lc 7,1-10) Sứ điệp: Nhận biết mình hèn kém bất xứng và hết lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, đó là niềm tin của …

xem thêm