Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B 20/08/18 THỨ HAI TUẦN 20 TN 21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN. 22/08/18 THỨ TƯ TUẦN 20 TN. 23/08/18 THỨ NĂM TUẦN 20 TN 24/08/18 THỨ SAU TUÀN 20 TN 25/08/18 THỨ BẢY TUẦN 30 TN      19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018 12/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B Ga 6,41-51 13/08/18 THỨ HAI TUẦN 19 TN Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 14/08/18 THỨ BA TUẦN 19 TN Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 18,1-5.10.12-14 15/08/18 THỨ TƯ TUẦN 19 TN Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka Chúa Nhật 19 TN B Thứ hai: Mt 17, 22-27 Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14 Thứ tư: Lc 1, 39-56 Thứ năm: Mt 18,21-19,1 Thứ sáu: Mt 19, 3-12 Thứ bảy: 19, 13-15   Chúa Nhật 19 TN B Tiếp tục đề tài bí tích Thánh Thể, Tin mừng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Thứ hai: Chúa Biến Hình Thứ Ba: Mt 14, 22-36 Thứ tư: Mt 15, 21-28 Thứ năm: Mt 16, 13-23 Thứ sáu: Ga 12, 24-26 Thứ bảy: Mt 17, 14-20   CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Làm việc để tìm kiếm cơm …

xem thêm

Suy niệm Tuần 17 Thường niên 2018 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Suy niệm Tuần 17 Thường niên 2018 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP http://loinhapthe.com/ Chủ Nhật 17 Thường Niên, Năm B.. Thứ Hai Tuần 17 TN2. 6 Thứ Ba Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Tư Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Năm Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Sáu Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Bảy Tuần 17 TN2, Năm …

xem thêm

Hạt giống nẩy mầm – Mùa quanh năm – tuần 17 –

Hạt giống nẩy mầm – mùa quanh năm – – tuần 17 – “Có những hạt rơi vào đất tốt. Chúng mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8)   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 16

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 16 Lm Carôlô     HẠT GIỐNG NẨY MẦM – MÙA QUANH NĂM – – TUẦN 16 – “Có những hạt rơi vào đất tốt. Chúng mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI TN – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI TN – Lm Seoka   CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B. 1 Thứ hai:Mt 12, 38-42. 1 Thứ ba: Mt 12, 46-50. 2 Thứ tư: Kính thánh Giacôbê, tông đồ. 2 Thứ năm: Mt 13, 10-17. 3 Thánh Gioakim và Anna: Mt 13, 16-17. 4 Thứ sáu: Mt 13,18-23. 4 Thứ bảy: Mt 13,24-30. …

xem thêm

Các Bài Đọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ Tháng 8/2018

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THÁNG 08-2018   01/08 – Thứ tư. Thánh Anphong Maria Ligôri. 2 02/08 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 17 Thường Niên. 4 03/08 – Thứ sáu đầu tháng. Tuần 17 Thường Niên. 5 + 05/08 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN.. 9 06/08 – Thứ hai. CHÚA HIỂN DUNG. 12 07/08 – Thứ ba tuần …

xem thêm