Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020 11/11/20 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Th. Mác-ti-nô, giám mục Lc 17,11-19   ĐƯỢC CỨU ĐỘ TOÀN DIỆN “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19) Suy niệm: Theo đúng luật cách ly, mười người phung cùi đón Chúa Giê-su từ xa và kêu xin Ngài dủ lòng thương xót. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24/11 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10,17-22 * Lịch Sử: Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự ký ngày 14/2/1990 : “Theo đơn xin của Đức Hồng Y Trịnh văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đề ngày 15/10/1989, và theo quyền hạn đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ Lời Chúa: Ga 2,13-22 Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Ngày 9/11 Cung Hiến Thánh Đường Latêranô Ga 2,13-22 * Lịch Sử Đại thánh đường Latêranô được dâng kính Đâng Cứu Thế và từ thế kỷ XII cũng được dâng kính thánh Gioan Tẩy Giả, là nhà thờ cổ nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh là “Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”. Sau …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên 09/11 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ                                                   Ga 2,13-22 Sứ điệp: Thân thể Đức Kitô Phục Sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu cũng phải trở thành đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tạ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên Chúa Nhật 32 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 32 Thường niên. Thứ Ba tuần 32 Thường niên. Thứ Tư tuần 32 Thường niên. Thứ Năm tuần 32 Thường niên. Thứ Sáu tuần 32 Thường niên. Thứ Bảy tuần 32 Thường niên. VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên – Lm Viki

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên                                                                            Lm Viki CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Ga 2, 13-22. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư: Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8. CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A Mt 25, 1-13 Tin mừng hôm nay, Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A Mt 25,1-13 A. Hạt giống… Dụ ngôn mười cô phù dâu : dạy về sự tỉnh thức : – Kitô hữu tỉnh thức là để đón chờ Đức Kitô (chàng rê() đến. – Phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết chừng nào Đức Kitô đến. – Tỉnh thức …

xem thêm