Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Năm sau Lễ Tro. Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thứ Bảy sau Lễ Tro.  CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18  “Khi làm việc lành phúc đức, anh em …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9,22-25) THỨ SÁU SAU LỄ TRO (Mt 9, 14-15) THỨ BẢY SAU LỄ TRO.   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Thường Niên   Thứ Hai tuần 7 Thường niên. Thứ Ba tuần 7 Thường niên. Thứ Tư tuần 7 Thường niên. Thứ Năm tuần 7 Thường niên. Thứ Sáu tuần 7 Thường niên. Thứ Bảy tuần 7 Thường niên.    NẾU THẦY CÓ THỂ Thứ Hai tuần 7 Thường niên Lời Chúa: Mc …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 7

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 7   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 9,14-29   * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mc : Mc 8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng từ Thứ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Thường Niên

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 6 Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 6 Thường Niên LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN 6 TN Thứ hai (Mc 8,11-13) Thứ ba (Mc 8,14-2. Thứ tư (Mc 8,22-26) Thứ năm (Mc 8,27-33) Thứ sáu (Mc 8,34-9,1) Thứ bảy (Mc 9,2-13) Thứ hai …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 6 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 8,11-13   A. Hạt giống… Chuyện này xảy ra sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Trước đó Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ trong đó có …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Thường Niên Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. Thứ Hai tuần 6 Thường niên. Thứ Ba tuần 6 Thường niên. Thứ Tư tuần 6 Thường niên. Thứ Năm tuần 6 Thường niên. Thứ Sáu tuần 6 Thường niên. Thứ Bảy tuần 6 Thường niên.   ĐÒI MỘT DẤU LẠ Thứ Hai tuần 6 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 5   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 6,53-56   A. Hạt giống… Trong 4 câu rất gọn, thánh Marcô mô tả sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giêsu đối với dân chúng : – “Họ rão qua khắp …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 5 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày – Tuần 5 Thường Niên Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. Thứ hai Tuần 5 Thường niên. Thứ ba Tuần 5 Thường niên. Thứ tư Tuần 5 Thường niên. Thứ năm Tuần 5 Thường niên. Thứ sáu Tuần 5 Thường niên. Thứ bảy Tuần 5 Thường niên. Chạm đến thì được khỏi Thứ hai Tuần …

xem thêm

Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên

  Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên LINK ĐỂ  TÙY CHỌN NGHE Cầu Nguyện Với  Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên LINK TẢI VỀ MP3 CN VOI LOI CHUA TUAN 5 TN   Thứ hai (Mc 6,53-56) Thứ ba (Mc 7,1-13) Thứ Tư (Mc 7,14-23) Thứ năm (Mc 7,24-30) Thứ sáu (Mc 7,31-37) Thứ bảy (Mc 8,1-10) …

xem thêm