Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.11 Đến Ngày 23.11.2019

  Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 18.11 Đến Ngày 23.11.2019 18.11.2019. 1 19.11.2019. 2 20.11.2019. 3 21.11.2019. 4 22.11.2019. 5 23.11.2019. 6   18.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43   Lời Chúa: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi.” (Lc 18,38) Câu chuyện minh họa: André Frossard, một ký giả người Pháp …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 17,1-6   A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất cả đều rất thực …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.11 Đến Ngày 16.11.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 11.11 Đến Ngày 16.11.2019 11.11.2019. 12.11.2019. 13.11.2019. 14.11.2019. 15.11.2019. 16.11.2019.   11.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN Thánh Martinô, giám mục Lc 17,1-6   Lời Chúa: Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên Thứ hai (Lc 14,12-14) Thứ ba (Lc 14,15-24) Thứ tư (Lc 14,25-33) Thứ năm (Lc 15,1-10) Thứ sáu (Lc 16,1-8) Thứ bảy (Lc 16,9-15) Thứ hai (Lc 14,12-14) Sứ điệp: Tình yêu của Chúa bao trùm tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Ngài mời gọi chúng ta sống …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 14,12-14 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi : “Hãy …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 04.11 đến ngày 09.11.2019 04.11.2019. 1 05.11.2019. 2 06.11.2019. 3 08.11.2019. 5 09.11.2019. 6 04.11.2019 THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục Lc 14,12-14   Lời Chúa: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 11/2019

5 Phút Lời Chúa Tháng 11/2019 Tải về file word đã dàn trang 5 PHUT LOI CHUA 11.2019   01/11/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12   KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6) Suy …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên Thứ hai (Lc 13,10-17) Thứ ba (Lc 13,18-21) Thứ tư (Lc 13,22-30) Thứ năm (Lc 13,31-35) Thứ sáu (Lc 14,1-6) Thứ bảy (Lc 14,1.7-11) Thứ hai (Lc 13,10-17) Sứ điệp: Lòng nhân từ bao dung của Chúa không bị giới hạn bởi nhữngluật lệ. Chúa dạy ta không được tuân giữ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A. Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.10 Đến Ngày 02.11.2019   28.10.2019. 29.10.2019. 30.10.2019. 31.10.2019. 01.11.2019. 02.11.2019.     28.10.2019 THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ Lc 6,12-19   Lời Chúa: “Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,13) Câu chuyện minh họa: …

xem thêm