Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 21 Thường Niên  Chúa Nhật 21 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 21 Thường niên. Thứ Ba tuần 21 Thường niên. Thứ Tư tuần 21 Thường niên. Thứ Năm tuần 21 Thường niên. Thứ Sáu tuần 21 Thường niên. Thứ Bảy tuần 21 Thường niên.   TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY Chúa Nhật 21 …

xem thêm

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020

5 Phút  Lời Chúa  Từ 23-31 Tháng 8.2020   23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A Mt 16,13-20   PHÚC CHO TA! “Người ta nói Con Người là ai?”… Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16) Suy niệm: “Người ta nói Con Người là ai?” Thành ngữ “Con Người” xuất hiện …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXI Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Kính Thánh Barthôlômêô Tông Đồ. Thứ ba: Mt 23, 23-26. Thứ tư: Mt 23, 27-32. Thứ năm: Mừng Nhớ Thánh Mônica. Thứ sáu: Nhớ Thánh Augustinô. Thứ Bảy: Nhớ Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A Mt 16, 13-20 …

xem thêm

22/08: Đức Maria Nữ Vương

22/08 Đức Maria Nữ Vương     Lc 1,26-38 Sứ điệp: Sau tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria, một chân trời mới được mở ra, một không gian nhiệm mầu của tình yêu được thể hiện: Con Thiên Chúa làm người đến ở với nhân loại để chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ tội lỗi. Cầu nguyện: …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020 16.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A Mt 15,21-28 MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ   Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28) Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 19, 16-22. Thứ ba: Mt 19, 23-30. Thứ tư: Mt 20, 1-16a. Thứ năm: Mt 22, 1-14. Thứ sáu: Mt 22, 34-40. Thứ bảy: Lc 1, 26-38: Lễ nhớ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG.  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A Mt 15, 21-28 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên   Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A Thứ Hai tuần 20 Thường niên. Thứ Ba tuần 20 Thường niên. Thứ Tư tuần 20 Thường niên. Thứ Năm tuần 20 Thường niên. Thứ Sáu tuần 20 Thường niên. Thứ Bảy tuần 20 Thường niên.   LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là tin theo CG. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, nhiều người đang làm giàu, nhiều người đang chạy đôn chạy …

xem thêm

15/08 Đức Mẹ Lên Trời

15/08 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI   Lc 1,39-56 Sứ điệp: Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu đọ của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ đã trở thành người có phúc và được Thiên Chúa nâng cao: cho lên trời cả hồn lẫn xác. Cầu nguyện: …

xem thêm