Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên – Lm ViKi

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên                                                                                               Lm Viki   CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.. Thứ hai: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (2/11) Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Lc 16, 1-8. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – LỄ CÁC LINH HỒN Lời Chúa : Ga 6, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 31 Thường Niên 01/11 CÁC THÁNH NAM NỮ                                                                                Mt 5,11-12a Sứ điệp: Nhưng ai sống đời chứng nhân Nước Trời theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ được hạnh phúc thực. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trình bày cho con nẻo đường đi đến cõi phúc muôn đời. Chúa đã đi trước …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 31 Thường Niên Chúa Nhật 31 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 31 Thường niên. Thứ Ba tuần 31 Thường niên. Thứ Tư tuần 31 Thường niên. Thứ Năm tuần 31 Thường niên. Thứ Sáu tuần 31 Thường niên. Thứ Bảy tuần 31 Thường niên. LÀ ANH EM VỚI NHAU Chúa Nhật 31 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 11/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10 Tháng 11/2020   01/11/20 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A   Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a   PHÚC CHO NGƯỜI HIỀN LÀNH “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,4) Suy niệm: Tục ngữ Việt có câu: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Kính Thánh Simon Và Giuđa Tông Đồ

Ngày 28/10 HAI THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ Lc 6,12-19 * Lịch Sử Thánh Simon với biệt hiệu là “nhiệt thành”, có lẽ là đảng viên của nhóm chiến đấu quốc gia Zêlốt (Mt 10,4 ; Mc 3,18 ; Lc 6,15 ; Cv 1,14). Ngoài ra chúng ta cũng không biết ngài được gọi là gia nhập vào nhóm Mười …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

Ngày 1/11 CÁC THÁNH NAM NỮ Mt 5,1-12a * Lịch Sử Lễ các thánh nam nữ đã có từ thế kỷ thứ IV. Thánh Ephraim người Syrie và thánh Gioan Kim Khẩu đều biết đến một ngày lễ mừng các thánh tử đạo vào ngày 13/5 hằng năm, hay rõ hơn là Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên 28/10 THÁNH SIMON VÀ GIU-ĐA TÔNG ĐỒ                                                  Lc 6,12-19 Sứ điệp: Các tông đồ là những người được Chúa tuyển chọn.  Chúa tự do chọn lựa cả những người bình thường, và Ngài cũng để con người tự do đáp trả. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hôm nay chúng con mừng …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 30 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 30 Thường Niên   Chúa Nhật 30 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 30 Thường niên. Thứ Ba tuần 30 Thường niên. Thứ Tư tuần 30 Thường niên. Thứ Năm tuần 30 Thường niên. Thứ Sáu tuần 30 Thường niên. Thứ Bảy tuần 30 Thường niên.       HAI ĐIỀU RĂN Chúa …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm Vika   

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXX Thường Niên – Lm Vika    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A.. Thứ hai: Lc 13, 10-17. Thứ ba: Lc 13,18-21. Thứ tư: Lc 6, 12-19. Thứ năm: Lc 13, 31-35. Thứ sáu: Lc 14, 1-6. 11 Thứ bảy: Lc 14, 1.7-11.                                                                                                CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A Mt 22, 34-40 YÊU NHƯ …

xem thêm