Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 2 TN Năm A

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – A Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 Chủ đề: CHÚA GIÊSU LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA Lời Chúa: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1, 29). Nhập Lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Thánh …

xem thêm

Sống Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng 

Sống Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng  WHĐ / Aleteia — Bạn đã suy gẫm thế nào về 5 mầu nhiệm này trong cuộc sống của bạn? Mùa Thường Niên bắt đầu, và bạn biết điều đó có nghĩa là gì? Mùa Thường Niên có nghĩa là chúng ta dừng lại tiếng oh – ah nơi Hài Nhi Giêsu và bước theo …

xem thêm

Chầu Thánh Thể: Lịch sử, ý nghĩa và một số quy định phụng vụ

Chầu Thánh Thể: Lịch sử, ý nghĩa và một số quy định phụng vụ  * Ký hiệu các tài liệu : – GL : Bộ Giáo Luật 1983 – PV : Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Vaticanô II, 1963) – QCTQ : Quy Chế Tổng Quát Sách lễ Rôma 2002 – TT : Nghi thức tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ (De sacra …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – A Is 42, 1-4. 6-7; Cv 10, 34-38; Mt 3, 13-17 Chủ đề: CHÚA CHA GIỚI THIỆU CHÚA CON Lời Chúa: “Này là con yêu dấu của Ta, con đẹp lòng Ta” (Mt 3,17) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Hiển Linh

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A                   Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12                      Chủ đề: TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 01-2020

Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 12-2019 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN thanhlinh.net 01/01/2020. 1 02/1/2020. 4 03/1/2020. 6 04/1/2020. 9 05/1/2020. 12 06/1/2020. 17 07/1/2020. 20 08/1/2020. 23 09/1/2020. 26 10/1/2020. 29 11/1/2020. 32 12/1/2020. 35 13/1/2020. 38 14/1/2020. 41 15/1/2020. 44 16/1/2020. 47 17/1/2020. 50 18/1/2020. 54 19/1/2020. 57 20/1/2020. 60 21/1/2020. 63 22/1/2020. 66 23/1/2020. …

xem thêm

Dẫn Lễ & LNTH Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A

Lễ Đêm Giáng Sinh – Năm A Dẫn nhập: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân Đã ban Con Một xuống trần vì yêu.”   Kính thưa Cộng đoàn, Đã từ lâu, Đêm Giáng Sinh đã trở thành đêm hội của tất cả mọi người trên thế …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 4 MV A

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – A Is 7, 10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 Chủ đề: ĐẤNG THIÊN SAI LÀ CON VUA ĐAVÍT Lời Chúa: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình” (Mt 1,20). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa vọng hôm nay …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 3 MV A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – A Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 Chủ đề: NIỀM VUI ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác” (Mt 11,3). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa vọng hôm …

xem thêm