Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 3 MV C

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – C Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-8 Chủ đề: NIỀM VUI CỦA MÙA VỌNG Lời Chúa: “Anh em hãy vui lên trong Chúa, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Trong niềm hân hoan chuẩn …

xem thêm

Bản hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội

Bản hướng dẫn xét mình và Cách thức xưng tội   I – CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét mình một cách tốt đẹp. Trong tâm tình cầu nguyện, hãy xem xét lại tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/12/2018

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/12/2018   11/12 – Thứ ba tuần 2 Mùa Vọng. 12/12 – Thứ tư tuần 2 Mùa Vọng. 13/12 – Thứ năm. Thánh Luxia. 14/12 – Thứ sáu. Thánh Gioan Thánh Giá. 15/12 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Vọng. + 16/12 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.. 17/12 – Thứ hai. 18/12 – Thứ …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 2 MV C

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – C Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3.1-6 Chủ đề: DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 1 MV C

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – C Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36 Chủ đề: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ CHỜ ĐÓN CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/12/2018

THÁNG 12-2018 01/12 – Thứ bảy đầu tháng. Tuần 34 Thường Niên. + 02/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.. 03/12 – Thứ hai. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. 04/12 – Thứ ba tuần 1 Mùa Vọng. 05/12 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng. 06/12 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Vọng. 07/12 – Thứ sáu đầu tháng. Thánh …

xem thêm

Lời Chúa Trong Tuần 34 TN B – 2018

Lời Chúa Trong Tuần 34 TN B – 2018   + 25/11 – CN 34 TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. 26/11 – Thứ hai tuần 34 Thường Niên. 27/11 – Thứ ba tuần 34 Thường Niên. 28/11 – Thứ tư tuần 34 Thường Niên. 29/11 – Thứ năm tuần 34 Thường Niên. 30/11 – Thứ sáu. THÁNH ANRÊ. …

xem thêm