Các Vấn Đề Phụng Vụ

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ TƯ, TUẦN V MÙA CHAY – 01/04/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ BA, TUẦN V MÙA CHAY – 31/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 04-2020

 Phụng Vụ Lời Chúa Tháng 04-2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/04/2020. 3 03/04/2020. 13 04/04/2020. 17 05/04/2020. 20 06/04/2020. 47 07/04/2020. 51 08/04/2020. 56 09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh. 60 THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. 60 Thánh Lễ Chiều. 63 10/04/2020 – Thứ Sáu Tuần Thánh. 69 11/04/2020. 86 Thứ Bảy Tuần Thánh. 86 12/04/2020. 111 …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH THỨ HAI, TUẦN V MÙA CHAY – 30/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc kinh: …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Chúa Nhật 5 Mùa Chay A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH MÙA ĐẠI DỊCH CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, 29/03/2020 Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Sấp mình. Đọc …

xem thêm

14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19 

14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19  Hungary, Lễ Truyền Tin, 25-03-2020 Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ NIHIL OBSTAT: FX. Nguyễn Hai Tính, SJ IMPRIMI POTEST: Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ Dẫn nhập Những chặng đàng thánh giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay thật đặc biệt. Về địa lý, chúng ta không thể tham …

xem thêm

Ủy Ban Phụng Tự: Những Lưu Ý Về Trực Tuyến Thánh Lễ

Ủy Ban Phụng Tự: Những Lưu Ý Về Trực Tuyến Thánh Lễ Thánh lễ là “hành vi cao cả được thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo và thánh hóa con người” (Hiến chế về Phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium, số 7). Vì thế, ở mọi nơi và trong mọi trường hợp, thánh lễ cần phải được chuẩn …

xem thêm

PVLC Tại Gia Đình: Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH MÙA ĐẠI DỊCH THỨ BẢY, SAU CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA CHAY Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Và Rước Lễ Thiêng Liêng Tại Gia Đình Mùa Đại Dịch: Thứ Sáu, Tuần 4 Mùa Chay

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG TẠI GIA ĐÌNH MÙA ĐẠI DỊCH THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA CHAY Mọi thành viên trong gia đình tụ họp trước bàn thờ Chúa. Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi người: Amen. Hát (đọc) kinh Chúa Thánh Thần; Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, …

xem thêm

Kinh Truyền Tin (The Angelus)

Kinh Truyền Tin (The Angelus) Sưu tầm   Kinh Truyền Tin hay còn gọi là Kinh Thiên Sứ (The Angelus) bản chất đã là một lời kinh thấm đượm tình liên đới vì nó được hình thành nhằm mục đích giúp giới bình dân liên kết với nhau xin ơn bình an và an toàn[2]. Việc Đức Giáo Hoàng nguyện …

xem thêm