Các Vấn Đề Phụng Vụ

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tháng 10/2019

THÁNG 10-2019 – THÁNG MÂN CÔI 01/10 – Thứ ba. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó“. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là …

xem thêm

Bản Văn Phụng Vụ Lễ Thánh Piô 5 Dấu 23/9

BẢN VĂN PHỤNG VỤ Lễ Thánh Piô Pietrelcina, linh mục Lễ nhớ (dùng trong lúc chưa có bản dịch chính thức)   Thánh Piô Pietrelcina, sinh tại Bênêventô, nước Ý năm 1887. Ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn, ngành Cappucinô và sau khi thụ phong linh mục, đã tận tâm lo việc mục vụ, đặc biệt tại tu …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 25 TN C

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 Chủ Đề: KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ Lời Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13) Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 25 thường niên hôm nay mời gọi …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 25 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ  TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   22/09/2019 – Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C. 23/09/2019 – Thứ Hai XXV Thường Niên. 24/09/2019 – Thứ Ba XXV Thường Niên. 25/09/2019 – Thứ Tư XXV Thường Niên. 26/09/2019 – Thứ Năm XXV Thường Niên. 27/09/2019 – Thứ Sáu XXV Thường Niên. 28/09/2019 – Thứ Bảy XXV Thường Niên.     22/09/2019 – Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 24 TN C

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – C Xh 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} Chủ đề: THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT Lời Chúa: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 24 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   15/09/2019 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C. 16/09/2019 – Thứ Hai XXIV Thường Niên. 17/09/2019 – Thứ Ba XXIV Thường Niên. 18/09/2019 – Thứ Tư XXIV Thường Niên. 19/09/2019 – Thứ Năm XXIV Thường Niên. 20/09/2019 – Thứ Sáu XXIV Thường Niên. 21/09/2019 – Thứ Bảy XXIV Thường Niên.   15/09/2019 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 23 TN C

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – C Kn 9, 13-18; Plm 9b-10. 12-17; Lc 14, 25-33 Chủ đề: ĐÒI HỎI TRIỆT ĐỂ Lời Chúa: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống nữa… Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 23 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 08/09/2019 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C. 09/09/2019 – Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên. 10/09/2019 – Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên. 11/09/2019 – Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. 12/09/2019 – Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên. 13/09/2019 – Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. 14/09/2019 – Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. 08/09/2019 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 22 TN C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – C Hc 3, 15-21. 30-31; Dt 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1-7-14 Chủ đề: NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG Lời Chúa: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 22 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   01/09/2019 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C. 02/09/2019 – Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên. 03/09/2019 – Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên. 04/09/2019 – Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên. 05/08/2019 – Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 06/09/2019 – Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên. 07/09/2019 – Thứ Bảy Tuần  XXII Thường Niên.     01/09/2019 – Chúa …

xem thêm