Các Vấn Đề Phụng Vụ

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 10/2018 – Năm B

THÁNG MƯỜI Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ : Xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.   THÁNG MÂN CÔI “Kinh Mân côi, …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – B Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,29-36 Chủ đề: NGƯỜI LỚN NHẤT Lời Chúa: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9,35). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 25 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dạy …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 21-30/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 21-30/9/2018 21/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 22/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 23/09/2018 Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm B. 24/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 25/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 26/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 27/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – B Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 Chủ đề: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG THIÊN SAI Lời Chúa: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 24 thương niên hôm nay cho chúng ta thấy, Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 11-20/9/2018   11/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 12/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 13/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 14/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2018. Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B. 17/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên – B

Chúa Nhật 23 Thường Niên – B Is 35, 4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 Chủ đề: Đức Kitô Đấng Thiên Sai Lời Chúa: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B

Chúa Nhật 22 Thường Niên B Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 Chủ đề: CHÚA KITÔ VỚI TẬP TỤC Lời Chúa: “Các ngươi gác bỏ một bên giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 22 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018 01/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2018 Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B. 03/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 06/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 07/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường …

xem thêm

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B  Ý cầu nguyện: Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi : Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.    01 22.7 X Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30 Ngày thế giới cầu nguyện …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Chúa Nhật 21 Thường Niên – B Gs 24,1-2a.15-17.18b; Êp 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 Chủ đề: GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ Lời Chúa: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm …

xem thêm