Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 34 TN C

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN – C LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43 Chủ đề: VUA TÌNH YÊU Lời Chúa: “Người này là vua dân Do Thái” (Lc 23, 38). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Hôm nay, chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Giáo hội tôn …

xem thêm

Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ gplongxuyen.org/ Hát Kinh Chúa Thánh Thần. –          Đặt Mình Thánh Chúa. –          1 vài gợi ý. –          Từ bên dưới: Linh Mục mời mọi người đứng. –          Tin Mừng: Mt 4, 18 – 22 –          Sau mỗi đoạn là thời gian im lặng, suy nghĩ:   Chúa Giêsu đang đi …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 32 TN C

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C 2 Mcb 7, 1-2. 9-14; 2 Tx 2, 15 – 3, 5; Lc 20, 27-38 Chủ đề: TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI Lời Chúa:“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20, 28). Nhập …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – 01/11 Kh 7, 2-14 hay 1Ga 3, 1-3; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a Chủ đề: HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI Lời Chúa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Hôm …

xem thêm

Bản Văn Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tháng 11/2019

THÁNG 11-2019 THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 01/11 – Thứ sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Bài trích sách Khải Huyền …

xem thêm

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Chiều Thứ Bảy

Câu hỏi: Ngày 02/11/2019 năm nay nhằm ngày thứ bảy, vấn đề được đặt ra: Theo truyền thống, hôm nay mỗi linh mục sẽ cử hành 3 thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Nếu thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời được cử hành vào buổi chiều thứ bảy theo giờ lễ của …

xem thêm

Dẫn lễ và LNTH Lễ Các Thánh Nam Nữ

 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ DẪN LỄ: Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong đó có các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Khi còn sống ở đời này, các Thánh cũng mang thân …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 30 TN C

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – C Hc 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14 Chủ đề: CẦU NGUYỆN TRONG KHIÊM TỐN Lời Chúa: “Tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18, 14). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, …

xem thêm

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud  Tuần 4 (21-27/10/2019)

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG  Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud  Tuần 4 (21-27/10/2019) THỨ HAI 21.10.2019. THỨ BA 22.10.2019. THỨ TƯ 23.10.2019. THỨ NĂM 24.10.2019. THỨ SÁU 25.10.2019. THỨ BẢY 26.10.2019. CHÚA NHẬT 27.10.2019. THỨ HAI 21.10.2019 Đọc Tông Thư Maximum Illud Còn một khuyết điểm nữa mà người truyền giáo phải cẩn thận xa tránh, đó là …

xem thêm

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud

 Cầu Nguyện Theo Tông Thư Maximum Illud   THỨ BA 01.10.2019. 1 THỨ TƯ 02.10.2019. 2 THỨ NĂM 03.10.2019. 3 THỨ SÁU 04.10.2019. 5 THỨ BẢY 05.10.2019. 6 CHÚA NHẬT 06.10.2019. 7 THỨ HAI 07.10.2019. 8 THỨ BA 08.10.2019. 10 THỨ TƯ 09.10.2019. 11 THỨ NĂM 10.10.2019. 12 THỨ SÁU 11.10.2019. 14 THỨ BẢY 12.10.2019. 15 CHÚA NHẬT 13.10.2019. 16 …

xem thêm