Các Vấn Đề Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019 01/03/2019. 02/03/2019. 03/03/2019. 04/03/2019. 05/03/2019. 06/03/2019. 07/03/2019. 08/03/2019. 09/03/2019. 10/03/2019.   01/03/2019 Thứ Sáu Thường Niên Năm Lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với người bạn trung thành”. Trích sách Huấn Ca. Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN – Năm C

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – C 1Sm 22,2.7-9.12-13.22-23 ; 1Cr 15, 45-49 ; Lc 6,17.27-38 Chủ đề:  YÊU THƯƠNG KẺ THÙ  Lời Chúa: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ” (Lc 6,36). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 7 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019   21/02 – Thứ năm tuần 6 thường niên. 22/02 – Thứ sáu. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. 23/02 – Thứ bảy. Thánh Pôlycarpô. + 24/02 – CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN. 25/02 – Thứ hai tuần 7 thường niên. 26/02 – Thứ ba tuần 7 thường niên. 27/02 – Thứ tư tuần 7 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 6 TN – Năm C

Chúa Nhật 6 Thường Niên – C Gr 17,5-8 ; 1Cr 15, 12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 Chủ đề: CHÚC LÀNH VÀ NGUYỀN RỦA  Lời Chúa: “phúc cho các người là những kẻ nghèo khó … nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có …” (Lc 6, 20.24) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/02/2019

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/02/2019 11/02 – Thứ hai tuần 5 thường niên. Đức Mẹ Lộ Đức. 12/02 – Thứ ba tuần 5 thường niên. 13/02 – Thứ tư tuần 5 thường niên. 14/02 – Thứ năm. Thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô. 15/02 – Thứ sáu tuần 5 thường niên. 16/02 – Thứ bảy tuần 5 thường niên. + …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 4 TN – Năm C

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – C Gr 1, 4-5, 17-19; 1 Cr 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30 Chủ đề: HỒNG ÂN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Không  một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình” (Lc 4, 24). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 thường …

xem thêm

Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm Mậu Tuất

Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm Mậu Tuất TẢI VỀ PPT CÁC BÀI HÁT GIỜ CHẦU: Chầu Mình Thánh Chúa Tạ Ơn Cuối Năm DIỄN TIẾN Dấu Thánh giá Hát kinh Chúa Thánh Thần Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ) Hát thờ lạy Gợi ý mở đầu… Hát: Lắng nghe Lời Chúa Đọc Lời …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/02/2019

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/02/2019 01/02 – Thứ sáu đầu tháng. Tuần 3 thường niên. 02/02 – Thứ bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. + 03/02 – CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN..  04/02 – Thứ hai tuần 4 Thường Niên. LỄ TẤT NIÊN.. LỄ GIAO THỪA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. 05/02 – THỨ BA. …

xem thêm

Dẫn Lễ & Lời Nguyện Cộng Đoàn 4 Ngày Tết – Manna Bảo Lộc

Dẫn Lễ & Lời Nguyện Cộng Đoàn 4 Ngày Tết – Manna Bảo Lộc DẪN LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN 2018. DẪN LỄ MÙNG MỘT TẾT  2019. DẪN LỄ MÙNG HAI TẾT  2019. DẪN LỄ MÙNG BA TẾT  2019. DẪN LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN 2018. Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, Chiều hôm nay, giữa không khí tất bật …

xem thêm