Các Vấn Đề Phụng Vụ

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 20 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   18/08/2019 – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C. 19/08/2019 – Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. 20/08/2019 – Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. 21/08/2019 – Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. 22/08/2019 – Thứ Năm Tuần XX Thường Niên. 23/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. 24/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên. 18/08/2019 – Chúa Nhật …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 19 TN C

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – C Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48 Chủ đề: TỈNH THỨC CHỜ CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Các con hãy sẵn sàng vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật …

xem thêm

Legio Mariæ Tessera

LEGIO MARIÆ TESSERA Phần I: Kinh Khai Mạc – Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. – Amen. – Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần… X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con. T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa. X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con. T. Lạy Chúa, xin …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 19 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   11/08/2019 – Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C. 12/08/2019 – Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. 13/08/2019 – Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. 14/08/2019 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. 15/08/2019 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lễ Trong Ngày. 16/08/2019 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 18 TN C

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – C Gv 1, 2: 2, 21-23 ; Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12, 18-21 Chủ đề: ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC PHẢI TÌM KIẾM Lời Chúa: “Hỡi kẻ ngu dại, nội đêm nay Ta đòi linh hồn ngươi, những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? ” (Lc 12, 20) Nhập lễ: …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 18 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   04/08/2019 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên. 05/08/2019 – Thứ Hai XVIII Thường Niên. 06/08/2019 – Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. 07/08/2019 – Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên. 08/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. 09/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. 10/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. 04/08/2019 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: Gv 1, …

xem thêm

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì?

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì? Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Italia. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 17 TN C

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13 Chủ đề: KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN Lời Chúa: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 17 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   28/07/2019 – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C 29/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. 30/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 31/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 01/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. 02/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 03/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.   …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 16 TN C

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN –  C St 18, 1-10a ; Cl 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42 Chủ đề: LẮNG NGHE VÀ RAO GIẢNG Lời Chúa: “Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời …

xem thêm