Các Vấn Đề Phụng Vụ

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 19 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   11/08/2019 – Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C. 12/08/2019 – Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. 13/08/2019 – Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. 14/08/2019 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. 15/08/2019 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lễ Trong Ngày. 16/08/2019 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 18 TN C

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – C Gv 1, 2: 2, 21-23 ; Cl 3, 1-5.9-11; Lc 12, 18-21 Chủ đề: ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC PHẢI TÌM KIẾM Lời Chúa: “Hỡi kẻ ngu dại, nội đêm nay Ta đòi linh hồn ngươi, những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? ” (Lc 12, 20) Nhập lễ: …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 18 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   04/08/2019 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên. 05/08/2019 – Thứ Hai XVIII Thường Niên. 06/08/2019 – Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. 07/08/2019 – Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên. 08/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. 09/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. 10/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. 04/08/2019 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: Gv 1, …

xem thêm

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì?

Tìm hiểu về: Ơn Toàn Xá Portiuncula là gì? Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Italia. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 17 TN C

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13 Chủ đề: KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN Lời Chúa: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 17 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   28/07/2019 – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C 29/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. 30/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 31/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 01/08/2019 – Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. 02/08/2019 – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 03/08/2019 – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.   …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 16 TN C

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN –  C St 18, 1-10a ; Cl 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42 Chủ đề: LẮNG NGHE VÀ RAO GIẢNG Lời Chúa: “Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 16 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   21/07/2019 – Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C. 22/07/2019 – Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. 23/07/2019 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm C. 24/07/2019 – Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên. 25/07/2019 – Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên. 26/07/2019 – Thứ Sáu Hai Thánh Gioakim và Anna, song thân …

xem thêm

Nghi Thức Cử Hành Hôn Nhân (Kỷ Niệm Hôn Phối)

NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN trích bản dịch của Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGM Việt Nam, năm 2008   GIÁO PHẬN CẦN THƠ BAN PHỤNG VỤ *** Vì nhu cầu của các cha nơi các họ đạo, xin nghi thức “hấp hôn”, Ban Phụng Vụ GPCT xin gửi 2 mẫu: Mẫu ngắn gọn (chỉ nghi thức sau …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 15 TN (Năm 2019)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   14/07/2019 – Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C. 15/07/2019 – Thứ Hai Tuần XV Thường Niên. 07/2019 – Thứ Ba Tuần XV Thường Niên. 17/07/2019 – Thứ Tư Tuần XV Thường Niên. 18/07/2019 – Thứ Năm Tuần XV Thường Niên. 19/07/2019 – Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên. 20/07/2019 – Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.   14/07/2019 – Chúa …

xem thêm