Các Vấn Đề Phụng Vụ

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 22/04/2019 – Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 23/04/2019 – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 24/04/2019 – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 25/04/2019 – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 26/04/2019 – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 27/04/2019 – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 22/04/2019 – Thứ Hai Tuần Bát Nhật …

xem thêm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Năm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Năm Ý cầu nguyện Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi. Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.   THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín …

xem thêm

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019 Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này. Bài suy niệm của sơ Eugenia …

xem thêm

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ) – Manna Bảo Lộc

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ)   Mở đầu: Hát   ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. ĐK:  Con xin kính tin sấp mình thờ …

xem thêm

Giới thiệu Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Kể từ khi Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt, các nhà truyền giáo đã sáng tác các bài ngắm nguyện rất sốt sắng, thuật lại nhiều chi tiết về sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc loài người. Các tín hữu hằng nhiệt tâm suy ngắm …

xem thêm

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh)

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh) YOUTUBE   AUDIO Thứ Mười Một Thì Gẫm : Khi ĐCG chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng : Ví bằng mày là Con ĐC Trời, sao chẳng cứu lấy mình và chúng ta với ? Bấy giờ người bên hữu mắng nó …

xem thêm

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh) YOUTUBE AUDIO Thứ Sáu Thì Gẫm : Khi Philatồ nghe lời quân Giudêu gắn bó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy …

xem thêm

Lễ Đèn Nhứt (Thứ Năm Tuần Thánh)

Kinh CTT, Kinh Tin-Cậy-Mến, Kinh An Năn Tội Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu LỄ ĐÈN 1: YOUTUBE     AUDIO Thứ Nhất Thì Gẫm : Khi đã đến tuần ĐCG toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giudà, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe …

xem thêm

Mẫu Chầu Chủ Đề: Đồng Hành Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn

MẪU CHẦU 8  ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN.  (Trích tập sách 8 Mẫu Chầu Thánh Thể cho Năm GĐ 2019 của GPCT)   I. MỞ ĐẦU. –        Chủ sự niệm hương – Kinh Chúa Thánh Thần (Đứng). Hát kính Thánh Thể (Quỳ). Con thờ lạy hết tình. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. …

xem thêm

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá   Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết:   Chúa Nhật Lễ Lá là gì?   Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là …

xem thêm