Các Vấn Đề Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/04/2019

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/04/2019 01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. 02/04 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. 03/04 – Thứ tư tuần 4 Mùa Chay. 04/04 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 4 Mùa Chay. 05/04 – Thứ sáu đầu tháng. Tuần 4 Mùa Chay. 06/04 – Thứ bảy đầu tháng. Tuần 4 Mùa Chay. …

xem thêm

Lễ phục hồng cho Chúa nhật Gaudete

Lễ phục hồng cho Chúa nhật Gaudete. Nói thêm về âm nhạc ghi âm sẵn Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Con đã luôn thấy rằng linh mục mặc lễ phục hồng cho …

xem thêm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Tư

Lịch Công Giáo Tháng 4.2019 Ý cầu nguyện Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác. 01     27.2  Tm    Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. . 02     28     Tm    Thứ  …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa từ 21-31/03/2019

 Phụng Vụ Lời Chúa từ 21-31/03/2019 21/03/2019. 1 22/03/2019. 4 23/03/2019. 8 24/03/2019. 12 Thánh Lễ Tự Do Chọn Trong Tuần III Mùa Chay. 15 25/03/2019. 20 26/03/2019. 24 28/03/2019. 30 29/03/2019. 33 30/03/2019. 36 31/03/2019. 39 Thánh Lễ Tự Do Chọn Trong Tuần IV Mùa Chay. 42     21/03/2019 Thứ Năm II Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Gr …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN II Chay – Năm C

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – C St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 Chủ đề: QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG Lời Chúa: “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường” (Lc 9, 28). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, …

xem thêm

9 Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá

9 Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá Lm Nguyễn Mễn Sưu Tầm MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC. MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ. MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ II MẪU 5: KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA. MẪU 6: CẦU CHO …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019

  Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019 11/03/2019.  12/03/2019. 13/03/2019. 14/03/2019. 15/03/2019. 16/03/2019. 17/03/2019. 18/03/2019. 19/03/2019. 20/03/2019.       11/03/2019 Thứ Hai I Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019 01/03/2019. 02/03/2019. 03/03/2019. 04/03/2019. 05/03/2019. 06/03/2019. 07/03/2019. 08/03/2019. 09/03/2019. 10/03/2019.   01/03/2019 Thứ Sáu Thường Niên Năm Lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với người bạn trung thành”. Trích sách Huấn Ca. Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN – Năm C

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – C 1Sm 22,2.7-9.12-13.22-23 ; 1Cr 15, 45-49 ; Lc 6,17.27-38 Chủ đề:  YÊU THƯƠNG KẺ THÙ  Lời Chúa: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ” (Lc 6,36). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 7 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019   21/02 – Thứ năm tuần 6 thường niên. 22/02 – Thứ sáu. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. 23/02 – Thứ bảy. Thánh Pôlycarpô. + 24/02 – CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN. 25/02 – Thứ hai tuần 7 thường niên. 26/02 – Thứ ba tuần 7 thường niên. 27/02 – Thứ tư tuần 7 …

xem thêm