Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn vào Thánh Lễ và Suy niệm CN 18 TN B

Chúa Nhật 18 Thường Niên Xh 16,2-4.12-15; Êp 4,17-20.24; Ga 6,24-35 Chủ đề: BÁNH SỰ SỐNG Lời Chúa: “Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35). Nhậplễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 18 thường niên hôm nay Chúa Giêsu mạc …

xem thêm