Nhật Ký Truyền Giáo – Lm Piô Ngô Phúc Hậu

print Nhật Ký Truyền Giáo  Lm. Piô Ngô Phúc Hậu Nguồn: www.tiengnoigiaodan.net * Ngày Sinh: 9-5-1936 * Nơi Sinh : Hiền Quan, Phú Thọ, Giáo Phận Hưng Hoá * 1955-1961: ĐCV Thánh Tôma và học viện Lê Bảo Tịnh * 1961-1964: ĐCV Thánh Giuse , Sàigòn * Thụ phong linh mục: 10-05-64 tại Cần Thơ … Đọc tiếp Nhật Ký Truyền Giáo – Lm Piô Ngô Phúc Hậu