Lịch Công Giáo GPCT Tháng 11/2018 – Năm B

print

THÁNG MƯỜI MỘT

Ý cầu nguyện:

Cầu cho việc phục vụ hòa bình : Xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 24.9 Tr Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Thánh Valentin Vinh (Berrio Ochoa), giám mục; Thánh Giêrônimô Liêm (Hermosilla), giám mục và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục (xử trảm -1861- Hải Dương).

Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng đất thánh

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng đất thánh, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng đất thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được huởng nhờ ơn xá từng phần (EI, 29, §2, 1°).

 

02 25 Tm Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Lễ Các Đẳng).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Tv 26; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Tv 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46

Lễ III: Kn 3,1-9; Tv 41; Kh 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a

(Sách nghi lễ an táng 2014, trang 59-100).

Chỉ được cử hành thánh lễ an táng.

03 26 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11

Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục (xử trảm -1860- Sơn Tây)

04 27 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục). Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Bãi Giá (Kitô Vua) và Cồn Mỹ Phước.

GIÁO HUẤN SỐ 49

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA

H. Hội Thánh cầu nguyện với Đức Maria bằng cách nào? (613)

T. Hội Thánh cầu nguyện với Đức Maria bằng Kinh Kính Mừng, Chuỗi Mân Côi, Kinh Cầu Đức Bà, các Thánh thi và Thánh ca.

05 28 X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14

Thánh Đaminh Hà Trọng Mậu, linh mục (xử trảm -1858- Hưng Yên).

06 29 X Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24

07 1.10 X Thứ Tư. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33

Thánh Giaxintô Gia (Castaneda), linh mục và Thánh Vicentê Phạm Hiếu Liêm, linh mục (xử trảm -1773- Đồng Mơ).

08 02 X Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Gioan Baotixita Cỏn và Thánh Martinô Thọ (xử trảm -1840- Bảy Mẫu).

09 03 Tr Thứ Sáu. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22

10 04 Tr Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15

11 05 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Martinô, giám mục). 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44)

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Tân Phú và Kinh Lý.

GIÁO HUẤN SỐ 50

CÁC THÁNH GIÚP TA CẦU NGUYỆN

H. Các Thánh giúp chúng ta cầu nguyện thế nào? (614)

T. Các Thánh là những gương mẫu cầu nguyện. Các ngài hằng chuyển cầu cho chúng ta và để lại nhiều linh đạo dạy chúng ta cách sống và thực hành việc cầu nguyện.

12 06 Đ Thứ Hai. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6

13 07 X Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10

14 08 X Thứ Tư. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19

Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục (rũ tù -1861- Bình Định).

15 09 X Thứ Năm. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Plm 7-20; Lc 17,20-25

16 10 X Thứ Sáu. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2Ga 4-9; Lc 17,26-37

17 11 Tr Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8

18 12 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. (Không cử hành lễ Cung hiến đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô, tông đồ). Ðn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Ngày thế giới người nghèo

Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo An Hoà, Thiết An và Trà Ban.

GIÁO HUẤN SỐ 51

THỜI ĐIỂM ĐỂ CẦU NGUYỆN

H. Thời điểm nào thích hợp cho việc cầu nguyện? (617)

T. Mọi thời điểm đều thích hợp cho việc cầu nguyện, nhưng để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, Hội Thánh đề nghị các Kitô hữu những thời điểm sau: ban sáng và ban tối, trước và sau bữa ăn, Phụng vụ Các Giờ Kinh, Thánh lễ, Kinh Mân côi, các Lễ mừng trong Năm Phụng vụ.

19 13 X Thứ Hai. Kh 1,1-4.2,1-5a; Lc 18,35-43

20 14 X Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng (xử giảo -1837- Ô Cầu Giấy).

21 15 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50

22 16 Đ Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44

23 17 X Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48

24 18 Đ Thứ Bảy. Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ Trọng. Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 1 Cr 1, 17-25; Mt 10, 17-22

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH TÔN VINH CTTĐVN

TẠI TTMV GPCT LÚC  9g00 SÁNG.

Thánh Phêrô Cao (Dumoulin Borie), giám mục (xử trảm -1838- Đồng Hới), Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục và Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục (xử giảo -1838- Đồng Hới).

25 19 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo). Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Quản Long, Tòa Giám Mục và Sông Đốc.

GIÁO HUẤN SỐ 52

KINH LẠY CHA

H. Ai dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, và có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống Kitô giáo thế nào? (x.627-629)

T. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống Kitô giáo vì là kinh nguyện tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là kinh nguyện của Chúa và của Hội Thánh.

26 20 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4

Thánh Tôma Đinh Viết, linh mục; Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục (xử trảm -1839- Nam Định).

27 21 X Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11

28 22 X Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19

29 23 X Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23.19,1-3.9a; Lc 21,20-28

30 24 Đ Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22