Giới thiệu các đường dẫn đến các web cũ của GPCT

print

Giới thiệu các đường dẫn đến các web cũ của GPCT

WCT: Để đáp ứng yêu cầu xem lại các bài cũ của WCT chúng tôi đã tạo đường dẫn ở cuối trang Web mới, phía bên phải, dưới lượt truy cập. Mời quý vị vào xem:

  1. Wct 1

http://o.gpcantho.com/Default.aspx

 

  1. Wct 2

http://old.gpcantho.com/Default.aspx