Ngày giỗ các LM/GPCT cập nhật 25/08/2018

print

NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT

(theo tháng)

Cập nhật ngày 25/08/2018

WCT: Trong tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn” chúng tôi sưu tầm ngày giỗ của quý cha đã phục vụ trong GPCT để bà con nhớ cầu nguyện cho các ngài.Chắc chắn còn thiếu sót rất nhiều. Ước mong quý độc giả gởi thêm thông tin cho chúng tôi qua email gpcantho@gmail.com , chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm. Xin chân thành cám ơn quý vị.

BBT/WCT

 

 

Tên Thánh

      Họ và Tên

Năm Sinh

TP LM

RIP

 

Tháng 1

 

 

 

 

 

Matthêu

Trần Minh Sáng

1926

1955

01.01.1984

 

Giuse

Lương Quang Chung

1948 

 1989

02.01.2002

 

Giuse

Đào Huy Chung

1928

1960

07.01.1974

 

Phêrô

Nguyễn văn Liêu

1919

1949

20.01.2009

 

GB

Trần Trọng Trinh

1926

1957

21.01.2006

 

Giuse

Nguyễn Văn Đầy

1919

1949

25.01.2011

 

Phêrô

Nguyễn Văn Sang

1950

1988

25.01.2018

 

Đôminicô

Đặng Xuân Đồng

1932

1959

29.01.2018

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

Antôn

Nguyễn Thanh Quản

1886

1922

07.02.1949

 

Giuse

Trần Quang Vượng

1928

1958

08.02.1981

 

Phêrô

Trương Điệu

1945

1977

09.02.2010

 

Phêrô

Trần Quang Soạn

1902

1932

11.02.1964

 

GB

Lê Văn Trọn

1930

1976

12.02.2011

 

Antôn

Nguyễn Kim Núi

1883

1918

16.02.1968

 

Philipphê

Lê Phước Minh

1940

1972

18.02.2010

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

Giuse

Trần Minh Chiêu

1921

1949

01.03.2007

 

Augustinô

Huỳnh Kim Mão

1915

1941

05.03.1999

 

Gioan Kk

Võ Văn Việt

1939

1981

07.03 2008

 

Gabriel

Văn Công Phong

1921

1951

08.03.2007

 

Đa Minh

Trần Quang Huy *

1888

1955

11.03.1960

 

Phanxicô

Trương Bửu Diệp

1897

1924

12.03.1946

 

Giuse

Nguyễn Văn Thiên

1914

1943

14.03.1969

 

Đôminicô

Vũ Phụng Thiên

1918

1953

15.03.1998

 

Giuse

Vũ Đức

1944

1970

23.03.2011

 

Phanxicô

Lã Thanh Lịch

1917

1950

26.03.2012

 

Đôminicô

Đinh Ngọc Khải

1932

1959

28.03.2016

 

Phaolô

Huỳnh Tấn Hoàng

1896

1924

29.03.1966

 

Phêrô

Trần Văn Long

1919

1948

31.03.1976

 

Tháng 4

 

 

 

 

 

Đôminicô

Hà Ngọc Châu

1935

1961

01.04.1970

 

Giuse

Nguyễn Hữu Tài

1938

1967

04.04.2018

 

Augustinô

Lê Dương Tân

1939

1969

07.04.2011

 

Anphônsô

Nguyễn Thiên Tứ

1894

1923

12.04.1971

 

Phanxicô

Bùi Quang Triều

1944

1976

15.04.2013

 

Simêon

Huỳnh Văn Tông

1919

1946

19.04.1985

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

Phêrô

Tống Văn Năm

1937

1946

02.05.2016

 

Fx. Xavier

Nguyễn Linh Việt

1903

1932

03.05.1976

 

Anrê

Nguyễn Quang Toàn

1941

1972

04.05.2011

 

Phaolô

Nguyễn Hải Bằng

1926

1958

05.05.2012

 

Phêrô

Nguyễn Kinh Việt

1886

1901

10.05.1961

 

Tôma

Lê Văn Hay

1911

1930

12.05.1959

 

Matthêu

Hoàng Văn Lại

1948

1974

16.05.2000

 

Đôminicô

Nguyễn Văn Đời

1932

1959

18.05.2006

 

Giuse

Phạm Đức Quán

1901

1036

20.05.1975

 

Phêrô

Nguyễn Văn Chính

1929

1961

22.05.2014

 

Phanxicô

Vũ Viết Hải

1926

1965

25.05.1985

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

Lôrensô

Nguyễn Đình Chu

1903

1933

02.06.1970

 

Nicôla

Tri Bửu Nhơn

1910

1936

06.06.1974

 

TGM Philipphê

Nguyễn Kim Điền

1921

1947

08.06.1988

 

Ạntôn

Trương Chánh Sĩ

1882

1913

10.06.1960

 

Giacôbê

Lê Văn Tỏ

1923

1952

11.06.2011

 

Giuse

Trần Công Nhâm

1902

1932

12.06.1977

 

ĐGM Giacôbê

Nguyễn Ngọc Quang

1909

1935

20.06.1990

 

Albertô

Phan Túc Trí

1928

1956

24.6.1978

 

Tôma

Nguyễn Quang Hiền

1949

1980

26.6.1991

 

Tháng 7

 

 

 

 

 

TGM Phaolô

Nguyễn Văn Bình

1910

1937

01.07.1995

 

Giuse

Phạm Xuân Thống

1946

1974

04.07.1974

 

Tađêô

Lý Thành Truyền

1923

1950

05 07.1972

 

Carôlô

Huỳnh Tuấn Tú

1902

1918

09.07.1965

 

GB

Nguyễn Thanh Tước

1937

1967

10.07.2004

 

GB

Hồ Văn Đợi

1925

1952

10.07.2007

 

Phêrô

Trịnh Khắc Đăng

1890

1925

11.07.1974

 

Phêrô

Nguyễn Dư Khánh

1909

1938

17.07.1967

 

Giuse

Nguyễn Văn Hoạch

1942

1974

19.07.1994

 

Phanxicô

Đỗ Cao Hoàng

1900

1933

20.07.1975

 

Alphongsô

Nguyễn Tấn Thinh

1929

1954

24.07.1993

 

Giuse

Phạm Hữu Ngọc

1943

1972

24.07.2007

 

Phêrô

Nguyễn Tấn Đức

1893

1923

26.07.1968

 

Phêrô

Trần Minh Ký

1895

1926

28.07.1966

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

Giuse

Nguyễn Công Định

1928

1958

01.08.2017

 

Giacôbê

Nguyễn Văn Thọ

1936

1965

02.08.2017

 

Raphael

Lê Trọng Thục

1941

1968

03.08.2013

 

Phanxicô

Vũ Văn An

1942

1968

05.08.2001

 

Carôlô

Châu Văn Hạnh

1913

 

06.08.1988

 

Valentinô

Trần Văn Vĩnh

1958

1997

08.08.2005

 

Tôma Aquinô

Nguyễn Công Hiển

1931

1966

21.08.2018

 

Đa Minh

 Nguyễn Ngọc Tố *

 1889

 1955

23.08.1961

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

Phaolô

Nguyễn Phước  Rơi

 1896

1924 

01.09.1984 

 

Anrê

Huỳnh Phú Cường

1894

1923

02.09.1927

 

Phêrô

Châu Văn Ảnh

1934

1969

04.09.1994

 

Gioan Kk

Chế Thanh Trí

1888

1917

11.09.1965

 

Cyprianô

Nguyễn Thạnh Mậu

1909

1936

17.09.1989

 

Martino

Nguyễn Ngọc Tỏ

1949

1982

18.09.2015

 

Phêrô 

Lê Văn Dủ

1976

2011

24.09.2015

 

Vincentê

Nguyễn Văn Chung

1931

1961

26.09.1978

 

GB

Ngô Văn Nhơn

1945

1974

30.09.2011

 

Tháng 10

 

 

 

 

 

Phêrô

Nguyễn Thanh Đàng

1886

1921

01.10.1985

 

Đôminicô

Đặng Duy Tôn

1932

1961

01.10.2008

 

Antôn

Nguyễn Hữu Văn

1933

1962

02.10.2005

 

Augustinô

Trần Minh Khanh

1929

1963

02.10.2012

 

GB 

Võ Hiền Sư

1897

1926

03.10.1962

 

Antôn

Nguyễn Thanh Tốt

1905

1932

13.10.1967

 

Gioan Maria

Phan Trọng Kim

1915

1943

14.10.1969

 

ĐGM.Emmanuel

Lê Phong Thuận

1930

1960

17.10.2010

 

Giuse

Phạm Thiên Trường

1926

1957

19.10.2010

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

Đôminicô

Nguyễn Hữu Lượng

1934

1967

01.11.2007

 

GB

Nguyễn Thanh Ngọc

1926

1957

12.11.1962

 

Giuse

Trần Công Hoán

1900

1929

24.11.1984

 

GB

Trần Đức Hùng

1958

1994

27.11.2007

 

Giuse

Vũ Ngọc Bản

1943

1972

30.11.1983

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

Micae

Trần Đức Duy

1930

1967

02.12.2010

 

Giuse

Vũ Văn Minh

1930

1959

09.12.1977

 

Giuse

Phạm Ngọc Sơn

1940

1967

20.12.1999

 

Phêrô

Nguyễn Văn Chánh

1955

1994

22.12.2006

 

Đôminicô

Nguyễn Ngọc Giác

1924

1953

31.12.1986