Giáo xứ Từ Xá: Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ

print

Giáo xứ Từ Xá: Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ

Hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ ” Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ” . Cha sở, Giáo xứ Từ Xá chúng con có tổ chức ” MỪNG KỶ NIỆM NGÀY  HÔN PHỐI” cho các đôi vợ chồng trong Giáo Xứ. Được chia thành 4 đợt.

– Đợt 1: ngày 5 / 8 / 2018: cho những đôi vợ chồng có Hôn Phối từ 41 năm đến 60…

– Đợt 2: ngày 2 / 9 / 2018: cho những đôi vợ chồng có Hôn Phối từ 26 năm đến 40

– Đợt 3: ngày 7 / 10 / 2018: cho những đôi vợ chồng có Hôn Phối từ 11 năm đến 25

 – Đợt 4: ngày 4 / 11 / 2018: cho những đôi vợ chồng có Hôn Phối từ 1 năm đến 10

Qua lời kêu gọi của Cha Sở mọi người đều hưởng ứng tích cực. Tổng số các đôi vợ chồng tham gia là 140 đôi. Bên cạnh đó, cũng còn một số gia đình vì hoàn cảnh, hoặc đi làm gia không có về được để tham gia.  Để mừng kỷ niệm cho các đôi Hôn Phối, có ý nghĩa và nhớ lại lời cam kết của mình. Cha Sở chúng con có mời hai cha của Dòng Đaminh về giảng tĩnh tâm, giúp giải tội và dâng thánh lễ. Qua đó, mang lại cho các đôi vợ chồng nhiều điều bổ ích như: có người bỏ nhà thờ lâu năm, giúp họ sống đúng vai trò của người vợ người chồng trong gia đình và để làm gương sáng cho các bạn trẻ trong xã hội ngày hôm nay.

Gx Từ Xá