12/08/2022 – Ngày Hành Hương – Giáo Phận Phan Thiết

print