Ngày Giỗ Các Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ

print

NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT

(theo tháng)

Cập nhật ngày 29/08/2023.

WCT: Trong tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn” chúng tôi sưu tầm ngày giỗ của quý cha đã phục vụ trong GPCT để bà con nhớ cầu nguyện cho các ngài.Chắc chắn còn thiếu sót rất nhiều. Ước mong quý độc giả gởi thêm thông tin cho chúng tôi qua email gpcantho@gmail.com , chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm. Xin chân thành cám ơn quý vị.

BBT/WGPCT

 

Tên Thánh

      Họ và Tên

Năm Sinh

TP LM

RIP

Tháng 1

 

 

 

 

Matthêu

Trần Minh Sáng

1926

1955

01.01.1984

Giuse

Lương Quang Chung

1948 

 1989

02.01.2002

Giuse

Đào Huy Chung

1928

1960

07.01.1974

Phêrô

Nguyễn văn Liêu

1919

1949

20.01.2009

GB

Trần Trọng Trinh

1926

1957

21.01.2006

Phaolô 

Nguyễn Ngọc Thử  

 1929

1958 

21.01.2005 

Giuse

Nguyễn Văn Đầy

1919

1949

25.01.2011

Phêrô

Nguyễn Văn Sang

1950

1988

25.01.2018

Đôminicô

Đặng Xuân Đồng

1932

1959

29.01.2018

Đôminicô

Cao Quang Ngoạn

1941

1970

30.01.2020

Tháng 2

 

 

 

 

Antôn

Nguyễn Thanh Quản

1886

1922

07.02.1949

Giuse

Trần Quang Vượng

1928

1958

08.02.1981

Phêrô

Trương Điệu

1945

1977

09.02.2010

Phêrô

Trần Quang Soạn

1902

1932

11.02.1964

GB

Lê Văn Trọn

1930

1976

12.02.2011

Antôn

Nguyễn Kim Núi

1883

1918

16.02.1968

Philipphê

Lê Phước Minh

1940

1972

18.02.2010

Giuse

Trịnh Minh Lễ

1939

1967

21.2.2023

Phêrô

Nguyễn Cao Hoàng

1903

1932

27.02.1986

Tháng 3

 

 

 

 

Giuse

Trần Minh Chiêu

1921

1949

01.03.2007

Đa Minh

Ngô Quang Tuấn

1930

1962

05.03.2021

Augustinô

Huỳnh Kim Mão

1915

1941

05.03.1999

Gioan Kk

Võ Văn Việt

1939

1981

07.03 2008

Gabriel

Văn Công Phong

1921

1951

08.03.2007

Đa Minh

Trần Quang Huy *

1888

1955

11.03.1960

Phanxicô

Trương Bửu Diệp

1897

1924

12.03.1946

Giuse

Nguyễn Văn Thiên

1914

1943

14.03.1969

Micae 

Lê Tấn Công

1904

1934

15.3.1990

Đôminicô

Vũ Phụng Thiên

1918

1953

15.03.1998

Stanislaô 

Nguyễn Hữu Trí 

 1909

1936 

17.03.2001

Phaolô

Võ Văn Nam

1942

1973

18.03.2023

Vinh Sơn

Trần Văn Thục

1948

1977

21.03.2022

Giuse

Vũ Đức

1944

1970

23.03.2011

Phanxicô

Lã Thanh Lịch

1917

1950

26.03.2012

Đôminicô

Đinh Ngọc Khải

1932

1959

28.03.2016

Phaolô

Huỳnh Tấn Hoàng

1896

1924

29.03.1966

Phêrô

Trần Văn Long

1919

1948

31.03.1976

Tháng 4

 

 

 

 

Đôminicô

Hà Ngọc Châu

1935

1961

01.04.1970

Giuse

Nguyễn Hữu Tài

1938

1967

04.04.2018

Augustinô

Lê Dương Tân

1939

1969

07.04.2011

Phêrô 

Lê Uy Phuông 

1942

1940

11.04.2005

Anphônsô

Nguyễn Thiên Tứ

1894

1923

12.04.1971

Phanxicô

Bùi Quang Triều

1944

1976

15.04.2013

Simêon

Huỳnh Văn Tông

1919

1946

19.04.1985

Tháng 5

 

 

 

 

Giuse

Nguyễn Văn Tịch

1930

1960

01.05.2019

Phêrô

Tống Văn Năm

1937

1976

02.05.2016

Fx. Xavier

Nguyễn Linh Việt

1903

1932

03.05.1976

Anrê

Nguyễn Quang Toàn

1941

1972

04.05.2011

Gioan B.

Nguyễn Văn Thục

1937

1967

05.05.2001

Phaolô

Nguyễn Hải Bằng

1926

1958

05.05.2012

Phêrô

Nguyễn Kinh Việt

1866

1901

15.05.1961

Tôma

Lê Văn Hay

1911

1930

12.05.1959

Matthêu

Hoàng Văn Lại

1948

1974

16.05.2000

Đôminicô

Nguyễn Văn Đời

1932

1959

18.05.2006

Giuse

Phạm Đức Quán

1901

1036

20.05.1975

Phêrô

Nguyễn Văn Chính

1929

1961

22.05.2014

Phanxicô

Vũ Viết Hải

1926

1965

25.05.1985

Tháng 6

 

 

 

 

Lôrensô

Nguyễn Đình Chu

1903

1933

02.06.1970

Nicôla

Tri Bửu Nhơn

1910

1936

06.06.1974

TGM Philipphê

Nguyễn Kim Điền

1921

1947

08.06.1988

Ạntôn

Trương Chánh Sĩ

1882

1913

10.06.1960

Fx. 

Nguyễn Văn Dương

1917

1946

10.06.2007

Giacôbê

Lê Văn Tỏ

1923

1952

11.06.2011

Giuse

Trần Công Nhâm

1902

1932

12.06.1977

 Phaolo 

Nguyễn Khác Nghiêu 

1920

1951

19.06.1981

ĐGM Giacôbê

Nguyễn Ngọc Quang

1909

1935

20.06.1990

Albertô

Phan Túc Trí

1928

1956

24.6.1978

Tôma

Nguyễn Quang Hiền

1949

1980

26.6.1991

Tháng 7

 

 

 

 

TGM Phaolô

Nguyễn Văn Bình

1910

1937

01.07.1995

Giuse

Phạm Xuân Thống

1946

1974

04.07.1974

Tađêô

Lý Thành Truyền

1923

1950

05 07.1972

Carôlô

Huỳnh Tuấn Tú

1902

1918

09.07.1965

GB

Nguyễn Thanh Tước

1937

1967

10.07.2004

GB

Hồ Văn Đợi

1925

1952

10.07.2007

Phêrô

Trịnh Khắc Đăng

1890

1925

11.07.1974

Đaminh 

Đinh Viết Bính 

1900

1934

15.07.1990

Phêrô

Nguyễn Dư Khánh

1909

1938

17.07.1967

Giuse

Nguyễn Văn Hoạch

1942

1974

19.07.1994

Phanxicô

Đỗ Cao Hoàng

1900

1933

20.07.1975

Alphongsô

Nguyễn Tấn Thinh

1929

1954

24.07.1993

Giuse

Phạm Hữu Ngọc

1943

1972

24.07.2007

Phêrô

Nguyễn Tấn Đức

1893

1923

26.07.1968

Phêrô

Trần Minh Ký

1895

1926

28.07.1966

Tháng 8

 

 

 

 

Giuse

Nguyễn Công Định

1928

1958

01.08.2017

Giacôbê

Nguyễn Văn Thọ

1936

1965

02.08.2017

Raphael

Lê Trọng Thục

1941

1968

03.08.2013

Phanxicô

Vũ Văn An

1942

1968

05.08.2001

Carôlô

Châu Văn Hạnh

1913

1942

06.08.1988

Valentinô

Trần Văn Vĩnh

1958

1997

08.08.2005

Phêrô

Võ Thành Trinh 

1916

1946

21.08.1991

Tôma Aquinô

Nguyễn Công Hiển

1931

1966

21.08.2018

Giuse 

Vũ Ngọc Bân

1909

1938

24.08.1985

Giuse

Lê Hiến

1941

1969

 24.08.2020

Phêrô 

Nguyễn Trung Viên

1975

2011

27.08.2023

Tháng 9

 

 

 

 

Phaolô

Nguyễn Phước  Rơi

 1896

1924 

01.09.1984 

Anrê

Huỳnh Phú Cường

1894

1923

02.09.1927

Phêrô

Châu Văn Ảnh

1934

1969

04.09.1994

Gioan Kk

Chế Thanh Trí

1888

1917

11.09.1965

Cyprianô

Nguyễn Thạnh Mậu

1909

1936

17.09.1989

Martino

Nguyễn Ngọc Tỏ

1949

1982

18.09.2015

Phêrô 

Lê Văn Dủ

1976

2011

24.09.2015

Vincentê

Nguyễn Văn Chung

1931

1961

26.09.1978

GB

Ngô Văn Nhơn

1945

1974

30.09.2011

Tháng 10

 

 

 

 

Phêrô

Nguyễn Thanh Đàng

1889

1921

01.10.1985

Đôminicô

Đặng Duy Tôn

1932

1961

01.10.2008

Antôn

Nguyễn Hữu Văn

1933

1962

02.10.2005

Augustinô

Trần Minh Khanh

1929

1963

02.10.2012

GB 

Võ Hiền Sư

1897

1926

03.10.1962

Antôn

Nguyễn Thanh Tốt

1905

1932

13.10.1967

Gioan Maria

Phan Trọng Kim

1915

1943

14.10.1969

Giuse M. 

Trần Công Chức

1930

1960

15.10.1999

ĐGM.Emmanuel

Lê Phong Thuận

1930

1960

17.10.2010

Giuse

Phạm Thiên Trường

1926

1957

19.10.2010

Tháng 11

 

 

 

 

Đôminicô

Nguyễn Hữu Lượng

1934

1967

01.11.2007

GB

Nguyễn Thanh Ngọc

1926

1957

12.11.1962

Gioakim 

Mai Xuân Triết 

1921

1950

15.11.2015

Phêrô 

Trần Văn Năng 

1922

1952

16.11.2004

 Augustinô

Nguyễn huy Tưởng

1941

1970

21.11.2018

Giuse

Trần Công Hoán

1900

1929

24.11.1984

Antôn

Nguyễn Tri Viễn

1928

1955

25.11.2020

GB

Trần Đức Hùng

1958

1994

27.11.2007

Giuse

Vũ Ngọc Bản

1943

1972

30.11.1983

Tháng 12

 

 

 

 

Micae

Trần Đức Duy

1930

1967

02.12.2010

Giuse

Đỗ Kim Sơn

1934

1965

7.12.2020

Giuse

Vũ Văn Minh

1930

1959

09.12.1977

Đôminicô

Đỗ Kim Thành

1928

1954

17.12.2020

Giuse

Phạm Ngọc Sơn

1940

1967

20.12.1999

Phêrô

Nguyễn Văn Chánh

1955

1994

22.12.2006

Giuse 

Cao Phương Kỷ

1929

1959

30.12.2018

Đôminicô

Nguyễn Ngọc Giác

1924

1953

31.12.1986

 

NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT

(theo tên)

Cập nhật ngày 29/08/2023.

Phanxicô

Vũ Văn

An

1942

1968

05.08.2001

Phêrô

Châu Văn 

Ảnh

1934

1969

04.09.1994

Giuse 

Vũ Ngọc 

Bân

1909

1938

24.08.1985

Giuse

Vũ Ngọc 

Bản

1943

1972

30.11.1983

Phaolô

Nguyễn Hải 

Bằng

1926

1958

05.05.2012

Đaminh 

Đinh Viết 

Bính

1900

1934

15.07.1990

TGM Phaolô

Nguyễn Văn 

Bình

1910

1937

01.07.1995

Phêrô

Nguyễn Văn 

Chánh

1955

1994

22.12.2006

Đôminicô

Hà Ngọc 

Châu

1935

1961

01.04.1970

Giuse

Trần Minh 

Chiêu

1921

1949

01.03.2007

Phêrô

Nguyễn Văn 

Chính

1929

1961

22.05.2014

Lôrensô

Nguyễn Đình 

Chu

1903

1933

02.06.1970

Giuse M. 

Trần Công

Chức

1930

1960

15.10.1999

Giuse

Đào Huy 

Chung

1928

1960

07.01.1974

Vincentê

Nguyễn Văn 

Chung

1931

1961

26.09.1978

Giuse

Lương Quang 

Chung

1948 

 1989

02.01.2002

Micae 

Lê Tấn 

Công

1904

1934

15.3.1990

Anrê

Huỳnh Phú 

Cường

1894

1923

02.09.1927

Phêrô

Nguyễn Thanh 

Đàng

1889

1921

01.10.1985

Phêrô

Trịnh Khắc 

Đăng

1890

1925

11.07.1974

Giuse

Nguyễn Văn 

Đầy

1919

1949

25.01.2011

TGM Philipphê

Nguyễn Kim 

Điền

1921

1947

08.06.1988

Phanxicô

Trương Bửu 

Diệp

1897

1924

12.03.1946

Phêrô

Trương 

Điệu

1945

1977

09.02.2010

Giuse

Nguyễn Công 

Định

1928

1958

01.08.2017

Đôminicô

Nguyễn Văn 

Đời

1932

1959

18.05.2006

GB

Hồ Văn 

Đợi

1925

1952

10.07.2007

Đôminicô

Đặng Xuân 

Đồng

1932

1959

29.01.2018

Phêrô 

Lê Văn 

Dủ

1976

2011

24.09.2015

Phêrô

Nguyễn Tấn 

Đức

1893

1923

26.07.1968

Giuse

Vũ Đức

Đức

1944

1970

23.03.2011

Fx. 

Nguyễn Văn 

Dương

1917

1946

10.06.2007

Micae

Trần Đức 

Duy

1930

1967

02.12.2010

Đôminicô

Nguyễn Ngọc 

Giác

1924

1953

31.12.1986

Phanxicô

Vũ Viết 

Hải

1926

1965

25.05.1985

Carôlô

Châu Văn 

Hạnh

1913

1942

06.08.1988

Tôma

Lê Văn 

Hay

1911

1930

12.05.1959

Giuse

Lê 

Hiến

1941

1969

 24.08.2020

Tôma

Nguyễn Quang 

Hiền

1949

1980

26.6.1991

Tôma Aquinô

Nguyễn Công

Hiển

1931

1966

21.08.2018

Giuse

Nguyễn Văn

Hoạch

1942

1974

19.07.1994

Giuse

Trần Công 

Hoán

1900

1929

24.11.1984

Phaolô

Huỳnh Tấn 

Hoàng

1896

1924

29.03.1966

Phanxicô

Đỗ Cao 

Hoàng

1900

1933

20.07.1975

Phêrô

Nguyễn Cao 

Hoàng

1903

1932

27.02.1986

GB

Trần Đức 

Hùng

1958

1994

27.11.2007

Đa Minh

Trần Quang 

Huy

1888

1955

11.03.1960

Đôminicô

Đinh Ngọc 

Khải

1932

1959

28.03.2016

Augustinô

Trần Minh 

Khanh

1929

1963

02.10.2012

Phêrô

Nguyễn Dư 

Khánh

1909

1938

17.07.1967

Gioan Maria

Phan Trọng 

Kim

1915

1943

14.10.1969

Phêrô

Trần Minh 

1895

1926

28.07.1966

Giuse 

Cao Phương

Kỷ

1929

1959

30.12.2018

Matthêu

Hoàng Văn

Lại

1948

1974

16.05.2000

Giuse

Trịnh Minh

Lễ

1939

1967

21.2.2023

Phanxicô

Lã Thanh 

Lịch

1917

1950

26.03.2012

Phêrô

Nguyễn văn 

Liêu

1919

1949

20.01.2009

Phêrô

Trần Văn 

Long

1919

1948

31.03.1976

Đôminicô

Nguyễn Hữu 

Lượng

1934

1967

01.11.2007

Augustinô

Huỳnh Kim 

Mão

1915

1941

05.03.1999

Cyprianô

Nguyễn Thạnh 

Mậu

1909

1936

17.09.1989

Giuse

Vũ Văn 

Minh

1930

1959

09.12.1977

Philipphê

Lê Phước 

Minh

1940

1972

18.02.2010

Phaolô

Võ Văn

Nam

1942

1973

18.03.2023

Phêrô 

Trần Văn 

Năng

1922

1952

16.11.2004

 Phaolo 

Nguyễn Khác 

Nghiêu

1920

1951

19.06.1981

Đôminicô

Cao Quang 

Ngoạn

1941

1970

30.01.2020

GB

Nguyễn Thanh 

Ngọc

1926

1957

12.11.1962

Giuse

Phạm Hữu 

Ngọc

1943

1972

24.07.2007

Giuse

Trần Công 

Nhâm

1902

1932

12.06.1977

Nicôla

Tri Bửu 

Nhơn

1910

1936

06.06.1974

GB

Ngô Văn 

Nhơn

1945

1974

30.09.2011

Antôn

Nguyễn Kim 

Núi

1883

1918

16.02.1968

Gabriel

Văn Công 

Phong

1921

1951

08.03.2007

Phêrô 

Lê Uy 

Phuông

1942

1940

11.04.2005

Giuse

Phạm Đức 

Quán

1901

1036

20.05.1975

Antôn

Nguyễn Thanh 

Quản

1886

1922

07.02.1949

ĐGM Giacôbê

Nguyễn Ngọc 

Quang

1909

1935

20.06.1990

Phaolô

Nguyễn Phước  

Rơi

 1896

1924 

01.09.1984 

Phêrô

Nguyễn Văn 

Sang

1950

1988

25.01.2018

Matthêu

Trần Minh 

Sáng

1926

1955

01.01.1984

Ạntôn

Trương Chánh 

1882

1913

10.06.1960

Phêrô

Trần Quang 

Soạn

1902

1932

11.02.1964

Giuse

Đỗ Kim 

Sơn

1934

1965

7.12.2020

Giuse

Phạm Ngọc 

Sơn

1940

1967

20.12.1999

GB 

Võ Hiền 

1897

1926

03.10.1962

Giuse

Nguyễn Hữu 

Tài

1938

1967

04.04.2018

Augustinô

Lê Dương 

Tân

1939

1969

07.04.2011

Đôminicô

Đỗ Kim 

Thành

1928

1954

17.12.2020

Giuse

Nguyễn Văn 

Thiên

1914

1943

14.03.1969

Đôminicô

Vũ Phụng 

Thiên

1918

1953

15.03.1998

Alphongsô

Nguyễn Tấn 

Thinh

1929

1954

24.07.1993

Giacôbê

Nguyễn Văn 

Thọ

1936

1965

02.08.2017

Giuse

Phạm Xuân 

Thống

1946

1974

04.07.1974

Phaolô 

Nguyễn Ngọc 

Thử

 1929

1958 

21.01.2005 

ĐGM.Emmanuel

Lê Phong 

Thuận

1930

1960

17.10.2010

Gioan B.

Nguyễn Văn 

Thục

1937

1967

05.05.2001

Raphael

Lê Trọng 

Thục

1941

1968

03.08.2013

Vinh Sơn

Trần Văn 

Thục

1948

1977

21.03.2022

Giuse

Nguyễn Văn 

Tịch

1930

1960

01.05.2019

Giacôbê

Lê Văn 

Tỏ

1923

1952

11.06.2011

Martino

Nguyễn Ngọc 

Tỏ

1949

1982

18.09.2015

Anrê

Nguyễn Quang 

Toàn

1941

1972

04.05.2011

Đôminicô

Đặng Duy 

Tôn

1932

1961

01.10.2008

Simêon

Huỳnh Văn 

Tông

1919

1946

19.04.1985

Antôn

Nguyễn Thanh 

Tốt

1905

1932

13.10.1967

Gioan Kk

Chế Thanh 

Trí

1888

1917

11.09.1965

Albertô

Phan Túc 

Trí

1928

1956

24.6.1978

Stanislaô 

Nguyễn Hữu 

Trí

 1909

1936 

17.03.2001

Gioakim 

Mai Xuân 

Triết

1921

1950

15.11.2015

Phanxicô

Bùi Quang 

Triều

1944

1976

15.04.2013

Phêrô

Võ Thành 

Trinh

1916

1946

21.08.1991

GB

Trần Trọng 

Trinh

1926

1957

21.01.2006

GB

Lê Văn 

Trọn

1930

1976

12.02.2011

Giuse

Phạm Thiên 

Trường

1926

1957

19.10.2010

Tađêô

Lý Thành 

Truyền

1923

1950

05 07.1972

Carôlô

Huỳnh Tuấn 

1902

1918

09.07.1965

Anphônsô

Nguyễn Thiên 

Tứ

1894

1923

12.04.1971

Đa Minh

Ngô Quang 

Tuấn

1930

1962

05.03.2021

GB

Nguyễn Thanh 

Tước

1937

1967

10.07.2004

 Augustinô

Nguyễn huy 

Tưởng

1941

1970

21.11.2018

Antôn

Nguyễn Hữu 

Văn

1933

1962

02.10.2005

Phêrô 

Nguyễn Trung 

Viên

1975

2011

27.08.2023

Antôn

Nguyễn Tri 

Viễn

1928

1955

25.11.2020

Phêrô

Nguyễn Kinh 

Việt

1866

1901

15.05.1961

Fx. Xavier

Nguyễn Linh 

Việt

1903

1932

03.05.1976

Gioan Kk

Võ Văn 

Việt

1939

1981

07.03 2008

Valentinô

Trần Văn 

Vĩnh

1958

1997

08.08.2005

Giuse

Trần Quang 

Vượng

1928

1958

08.02.1981