Lời Nguyện Từ Trái Tim

52. Xin ơn sống trong Chúa

52. Xin ơn sống trong Chúa  “Thầy là cây nho, anh em là cành.” (Ga 15, 1-11)   Tung · 52. Xin ơn sống trong Chúa   Lạy Chúa Giêsu, đời sống con là một cuộc hành trình, tiến tới sự kết hiệp mật thiết với Chúa, nên chướng ngại lớn nhất là tội lỗi, đòi con phải thật lòng …

xem thêm

51. Xin ơn sống đời cầu nguyện

51. Xin ơn sống đời cầu nguyện  “Phải cầu nguyện luôn.” (Lc 18, 1) Tung · 51. Xin ơn sống đời cầu nguyện   Lạy Chúa! Cuộc sống con sẽ đi về đâu, nếu đời con vắng Chúa?   Bao việc con làm có nghĩa gì đâu, nếu lòng con xa Chúa? Bao điều con đạt được có giá trị …

xem thêm

50. Xin ơn tiến bước

50. Xin ơn tiến bước  “Hãy trỗi dậy lên đường! Đây không phải là chốn nghỉ ngơi. ”(Mk 2, 10) Tung · 50. Xin ơn tiến bước Lạy Chúa! Con vẫn lần lữa trên đường về phía trước, muốn tiến bước nhưng lại nhiều nghi ngại, sợ phải chông gai phải nhọc nhằn, nên con vẫn thường hay né tránh, …

xem thêm

49. Lời nguyện cho ngày mới

49. Lời nguyện cho ngày mới  “Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2Cr 6, 2)   Tung · 49. Lời nguyện cho ngày mới   Lạy Chúa! Bắt đầu lại ngày mới, không phải để con làm mới lại điều gì, mà trước tiên làm mới lại bản thân con.   Bắt đầu lại ngày mới, con không cao …

xem thêm

48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa

48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa  “Tuân theo Thánh ý Ngài, con vui sướng hơn được tiền rừng bạc bể.”(Tv 119,14)   Tung · 48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa   Lạy Chúa! Khờ khạo thay khi con cứ theo ý mình, mà chẳng quan tâm gì đến ý Chúa.   Mọi việc đạo đức chẳng nghĩa lý …

xem thêm

47. Xin ơn nhận ra ý Chúa

47. Xin ơn nhận ra ý Chúa          “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8, 28) Tung · 47. Xin ơn nhận ra ý Chúa Lạy Chúa! Ở đời họa phúc theo nhau, buồn vui may rủi vàng thau có đều.   Họa thì phúc nương theo đó, phúc …

xem thêm

46. Xin ơn đón nhận thử thách

46. Xin ơn đón nhận thử thách  “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.”(Gc1, 2)   Tung · 46. Xin ơn đón nhận thử thách   Lạy Chúa! Cuộc sống luôn có những khó khăn, lắm lúc gian nan đầy thử thách, khiến lòng con than trách ưu phiền. …

xem thêm

45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ

45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ  “… bởi vì mọi người đã phạm tội (Rm, 5, 12) Tung · 45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ   Lạy Chúa! Chúa đã cho con biết, nguyên nhân sự dữ bởi con người, khi dùng tự do để phạm tội, ngược lại đường lối của tình yêu.   Và vì tội …

xem thêm

44. Xin ơn thắng cám dỗ

44. Xin ơn thắng cám dỗ  “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” (Mt 6, 13) Tung · 44. Xin ơn thắng cám dỗ   Lạy Chúa Giêsu! Chúa chấp nhận thân phận làm người, nên cũng chấp nhận mọi cám dỗ, và Chúa đã chiến thắng tất cả, khi dám lựa chọn hy sinh tất cả.   …

xem thêm

43. Xin ơn nhiệt thành

43. Xin ơn nhiệt thành  “Bất cứ làm việc gì, hãy tận tâm như thể làm cho Chúa.”  (Cl 3, 23) Tung · 43. Xin ơn nhiệt thành Lạy Chúa Giêsu! Ước chi lòng nhiệt thành nhà Chúa đêm ngày nung nấu con!   Mọi việc trở nên khó khăn và nặng nề, khi lòng con đã mất lửa say …

xem thêm