64. Lời nguyện phục sinh

print

64. Lời nguyện phục sinh

 “Chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.”

(Cv 1, 22).

 

Lạy Cha! Mọi đau khổ sẽ trở nên vô ích,

mọi hy sinh sẽ trở thành vô dụng

nếu đau khổ không đưa tới vinh quang,

và hy sinh không đưa tới vinh thắng.

 

Cái chết cũng sẽ là một xúc phạm lớn,

nếu nó không đưa tới cuộc sống hiển dung.

Và đời người cũng sẽ là một vô nghĩa,

nếu nỗ lực vượt qua không có đích điểm.

 

Thế nên con thực sự vui mừng

trong mọi đau thương mình phải chịu,

để cùng được chết và sống lại với Đức Kitô.

 

Lạy Đức Kitô Phục Sinh!

Ngài là Đường để con bước đi,

là Sự Thật để con dấn thân,

là Sự Sống để con loan báo,

và là Điểm Hẹn để con được hạnh ngộ.

 

Cho con cảm nghiệm ơn phục sinh của Chúa,

đang thấm nhập tâm hồn và thân xác con,

đang luân chuyển trong từng biến cố,

đang sinh động trong từng quan hệ,

đang lan tỏa vào mọi hoạt động,

và đang biến đổi đời sống con người.

 

Lòng con hân hoan cảm tạ,

vì tin niềm vui phục sinh của Chúa,

đang trở thành niềm vui phục sinh của con. Amen.