68. Xin ơn thực thi sứ mạng

print

68. Xin ơn thực thi sứ mạng

 “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,

loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

(Mc 16,15)

 

 

Lạy Chúa Thánh Thần!

Ngài là tác nhân siêu việt

của công cuộc truyền giáo,

 

Ngài điều khiển việc rao giảng Tin Mừng,

và liên tục gieo những hạt giống chân lý

nơi các tôn giáo và mọi nền văn hóa.

Giữa đồng lúa nhân gian thật bát ngát!

 

Lời kêu gọi của Đức Kitô đã vang lên

trong cuộc đời mỗi người chúng con,

là lên đường tiếp nối sứ mạng của Người,

để loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

 

Trong cuộc loan báo này:

Nếu con thiếu sống thân tình với Chúa,

con sẽ loan báo bản thân con.

Nếu con thiếu đời sống ngay chính,

con sẽ làm lệch lạc Lời Chúa.

Nếu con thiếu đời sống thánh thiện,

con sẽ làm tục hóa Tin Mừng Chúa

 

Khi tâm hồn con chưa được đổi mới,

thì Lời Chúa trở thành cổ hủ, lỗi thời.

Khi tâm con chưa được Chúa khơi sáng,

thì trí con vẫn tối mù và u mê.

 

Xin Thần Khí Chúa thấm nhập vào con,

thanh tẩy tâm hồn và miệng lưỡi con,

đốt nóng lên ngọn lửa trái tim con,

để con hăng say loan báo Tin Mừng Chúa. Amen.