Phụng Vụ Hàng Tháng

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 19/04 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. 20/04 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. 21/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. 22/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. 23/04 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. 24/04 – Thứ Bảy …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021

 Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   + 11/04 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 12/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. 13/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. 14/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. 15/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. 16/04 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 04.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 04.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/04 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 02/04 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. 03/04 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. + 04/04 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Canh Thức Vượt Qua. Thánh Lễ chính ngày. 05/04 – Thứ Hai trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 22-31 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 22-31 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   22/03 – Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. 23/03 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. 24/03 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. 25/03 – Thứ Năm. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. 26/03 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. 27/03 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 15/03 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. 16/03 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. 17/03 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. 18/03 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. 19/03 – Thứ Sáu. THÁNH GIUSE. 20/03 – Thứ Bảy tuần 4 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-14 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-14 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   08/03 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. 09/03 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. 10/03 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. 11/03 – Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. 12/03 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. 13/03 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/03 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. 02/03 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. 03/03 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. 04/03 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. 05/03 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28 tháng 02.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28 tháng 02.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   + 21/02 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. 22/02 – Thứ Hai. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. 23/02 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. 24/02 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. 25/02 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay. 26/02 – …

xem thêm