Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 08 tháng 08.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 08 tháng 08.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/+ 08 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. 02/08 – Thứ Hai tuần 18 Thường Niên. 03/08 – Thứ Ba tuần 18 Thường Niên. 05/08 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 18 Thường Niên. 06/08 – Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. 07/08 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19- 31 tháng 07.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19- 31 tháng 07.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 19/07 – Thứ Hai tuần 16 Thường Niên. 20/07 – Thứ Ba tuần 16 Thường Niên. 21/07 – Thứ Tư tuần 16 Thường Niên. 22/07 – Thứ Năm. Thánh nữ Maria Mađalêna. 23/07 – Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên. 24/07 – Thứ Bảy tuần …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 12- 18 tháng 07.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 12- 18 tháng 07.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 12/07 – Thứ Hai tuần 15 Thường Niên. 13/07 – Thứ Ba tuần 15 Thường Niên. 14/07 – Thứ Tư tuần 15 Thường Niên. 15/07 – Thứ Năm. Thánh Bônaventura. 16/07 – Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên. 17/07 – Thứ Bảy tuần 15 Thường …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 11 tháng 07.2021  

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 11 tháng 07.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/07 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 13 Thường Niên. 02/07 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 13 Thường Niên. 03/07 – Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔMA, TĐ. + 04/07 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. 05/07 – Thứ Hai tuần 14 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21- 30 tháng 06.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21- 30 tháng 06.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 21/06 – Thứ Hai. Thánh Lu-y Gôndaga. 22/06 – Thứ Ba tuần 12 Thường Niên. 23/06 – Thứ Tư tuần 12 Thường Niên. 24/06 – Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. 25/06 – Thứ Sáu tuần 12 Thường Niên. 26/06 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14- 20 tháng 06.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14- 20 tháng 06.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 14/06 – Thứ Hai tuần 11 Thường Niên. 15/06 – Thứ Ba tuần 11 Thường Niên. 16/06 – Thứ Tư tuần 11 Thường Niên. 17/06 – Thứ Năm tuần 11 Thường Niên. 18/06 – Thứ Sáu tuần 11 Thường Niên. 19/06 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 07- 13 tháng 06.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 07- 13 tháng 06.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 07/06 – Thứ Hai tuần 10 Thường Niên. 08/06 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên. 09/06 – Thứ Tư tuần 10 Thường Niên. 10/06 – Thứ Năm tuần 10 Thường Niên. 11/06 – Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. 12/06 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 06 tháng 06.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 06 tháng 06.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  THÁNG 06-2021 THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   01/06 – Thứ Ba. Thánh Giúttinô. 02/06 – Thứ Tư tuần 9 Thường Niên. 03/06 – Thứ Năm đầu tháng. Th. Carôlô Loanga. 04/06 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 9 Thường Niên. 05/06 …

xem thêm