Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20 tháng 01.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20 tháng 01.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 11/01/2021. 12/01/2021. 13/01/2021. 14/01/2021. 15/01/2021. 16/01/2021. 17/01/2021. 18/01/2021. 19/01/2021. 20/01/2021.   11/01/2021 Thứ Hai I Thường Niên Năm Lẻ BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6 “Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”. Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái. Thuở xưa, nhiều …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 01.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 01.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/01/2021. 02/01/2021. 03/01/2019. 04/01/2021. 05/01/2021. 06/01/2021. 07/01/2019. 08/01/2021. 09/01/2021. 10/01/2021. 01/01/2021 Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 12.2020

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 12.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 21/12/2020. 22/12/2020. 23/12/2020. 24/12/2020. Đêm Vọng Giáng Sinh. Lễ Nửa Đêm.. Lễ Rạng Đông. Lễ Ban Ngày. 26/12/2020. 27/12/2020. 28/12/2020. 29/12/2020. 30/12/2020. 31/12/2020. 21/12/2020 Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Dc 2, 8-14 “Đây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20 tháng 12.2020

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20 tháng 12.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 11/12/2020. 12/12/2020. 13/12/2020. 14/12/2020. 15/12/2020. 16/12/2020. 17/12/2020. 18/12/2020. 19/12/2020. 20/12/2020.   11/12/2020 Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Đấng Thánh …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 12.2020

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 12.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/12/2020 Thứ Ba I Mùa Vọng. 1 02/12/2020 Thứ Tư I Mùa Vọng. 3 03/12/2020 Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng. 5 04/12/2020 Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. 7 05/12/2020 Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng. 9 06/12/2020 Chúa Nhật Tuần II Mùa …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-30 tháng 11.2020

21/11/2020 Thứ Bảy XXXIII Thường Niên Năm Chẵn Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ BÀI ĐỌC I: Kh 11, 4-12 “Hai vị tiên tri ấy đã làm cho dân trên hoàn cầu chịu nhiều khổ cực”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Có lời phán cùng tôi là Gioan rằng: “Hai chứng tá của Ta là …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20 tháng 11.2020

Tuần XXXII Thường Niên Năm Chẵn 11/11 – Thứ Tư. Thánh Máctinô, giám mục. BÀI ĐỌC I: Tt 3, 1-7 “Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng …

xem thêm