Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25- 31 tháng 10.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25- 31 tháng 10.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  25/10 – Thứ Hai tuần 30 Thường Niên. 26/10 – Thứ Ba tuần 30 Thường Niên. 27/10 – Thứ Tư tuần 30 Thường Niên. 28/10 – Thứ Năm. Th. SIMON và Th. GIUĐA. 29/10 – Thứ Sáu tuần 30 Thường Niên. 30/10 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18- 24 tháng 10.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18- 24 tháng 10.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN    18/10 – Thứ Hai. THÁNH LUCA. 19/10 – Thứ Ba tuần 29 Thường Niên. 20/10 – Thứ Tư tuần 29 Thường Niên. 21/10 – Thứ Năm tuần 29 Thường Niên. 22/10 – Thứ Sáu tuần 29 TN. Thánh Gioan Phaolô 2. Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11- 17 tháng 10.2021  

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11- 17 tháng 10.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  11/10 – Thứ Hai tuần 28 Thường Niên. 12/10 – Thứ Ba tuần 28 Thường Niên. 13/10 – Thứ Tư tuần 28 Thường Niên. 14/10 – Thứ Năm tuần 28 Thường Niên. 15/10 – Thứ Sáu. Thánh Têrêxa Giêsu. 16/10 – Thứ Bảy …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 10 tháng 10.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 10 tháng 10.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  01/10 – Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU 02/10 – Thứ Bảy đầu tháng. Các thiên thần hộ thủ. CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Hai tuần 27 Thường Niên. Thánh Phanxicô Assisi 05/10 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20- 30 tháng 09.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20- 30 tháng 09.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 20/09 – Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon 21/09 – Thứ Ba. THÁNH MÁTTHÊU. Ngày Trung Thu. LỄ TẾT TRUNG THU – Cầu cho thiếu nhi 22/09 – Thứ Tư tuần 25 Thường Niên. 24/09 – Thứ Sáu tuần 25 Thường Niên. 25/09 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13- 19 tháng 09.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13- 19 tháng 09.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 13/09 – Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu. 14/09 – Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. 15/09 – Thứ Tư. Đức Mẹ sầu bi. 16/09 – Thứ Năm. Thánh Cornêliô. 17/09 – Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên. 18/09 – Thứ Bảy tuần …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 06- 12 tháng 09.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 06- 12 tháng 09.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 06/09 – Thứ Hai tuần 23 Thường Niên. 07/09 – Thứ Ba tuần 23 Thường Niên. 08/09 – Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. 09/09 – Thứ Năm tuần 23 Thường Niên. 10/09 – Thứ Sáu tuần 23 Thường Niên. 11/09 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 05 tháng 09.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01- 05 tháng 09.2021 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/09 – Thứ Tư tuần 22 Thường Niên. 02/09 – Thứ Năm đầu tháng. Cầu cho Tổ Quốc. 03/09 – Thứ Sáu đầu tháng. Th. Ghêgôriô Cả. 04/09 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. + 05/09 – CHÚA NHẬT 23 …

xem thêm