Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-08/10/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-08/10/2023 01/10 –  KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. 02/10 – Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. 03/10 – Thứ Ba tuần 26 Thường Niên. 04/10 – Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Thứ Tư tuần 26 Thường Niên. 05/10 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 26 Thường …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25 -30/09/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 25 -30/09/2023   25/09 – Thứ Hai tuần 25 Thường Niên. 26/09 – Thứ Ba tuần 25 Thường Niên. 27/09 – Thứ Tư. Thánh Vinh sơn Phaolô. 28/09 – Thứ Năm tuần 25 Thường Niên. 29/09 – Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN. Ngày Trung Thu. 30/09 – Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô.   25/09 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18 -24/09/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 18 -24/09/2023 18/09 – Thứ Hai tuần 24 Thường Niên. 19/09 – Thứ Ba tuần 24 Thường Niên. 20/09 – Thứ Tư tuần 24 Thường Niên. 21/09 – Thứ Năm. THÁNH MÁTTHÊU. 22/09 – Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên. 23/09 – Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina. + 24/09 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11 -17/09/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11 -17/09/2023   11/09 – Thứ Hai tuần 23 Thường Niên. 12/09 – Thứ Ba tuần 23 Thường Niên. 13/09 – Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu. 14/09 – Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. 15/09 – Thứ Sáu. Đức Mẹ sầu bi. 16/09 – Thứ Bảy. Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô. + 17/09 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 04 -10/09/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 04 -10/09/2023 04/09 – Thứ Hai tuần 22 Thường Niên. 05/09 – Thứ Ba tuần 22 Thường Niên. 06/09 – Thứ Tư tuần 22 Thường Niên. 07/09 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. 08/09 – Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. 09/09 – Thứ Bảy tuần 22 Thường Niên. + …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 29/8-03/09/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 29/8-03/09/2023 28/08 – Thứ Hai. Thánh Âu-tinh. 29/08 – Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Thứ Ba Tuần 21 Thường Niên. 30/08 – Thứ Tư tuần 21 Thường Niên. 31/08 – Thứ Năm tuần 21 Thường Niên. 01/09 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 21 Thường Niên. 02/09 – Thứ Bảy đầu …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/08/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/08/2023 21/08 – Thứ Hai. Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ. 22/08 – Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. 23/08 – Thứ Tư tuần 20 Thường Niên. 24/08 – Thứ Năm. THÁNH BATÔLÔMÊÔ. 25/08 – Thứ Sáu tuần 20 Thường Niên. 26/08 – Thứ Bảy tuần 20 Thường Niên. + 27/08 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14- 20/08/2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 14- 20/08/2023 14/08 – Thứ Hai. Thánh Mácximilianô Maria Kônbê. 15/08 – Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. LỄ VỌNG.. LỄ CHÍNH NGÀY.. 16/08 – Thứ Tư tuần 19 Thường Niên. 17/08 – Thứ Năm tuần 19 Thường Niên. 18/08 – Thứ Sáu tuần 19 Thường Niên. 19/08 – Thứ Bảy tuần 19 Thường Niên. …

xem thêm