Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 9   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Mt 5,38-42 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa. – Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 8

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 8   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 10,17-27 A.  Hạt giống… Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn : Khi biết …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 7

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 7   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mc 9,14-29   * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mc : Mc 8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng từ Thứ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 7 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 7 Phục Sinh                                                          Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 16,29-33   A. Hạt giống… Đề tài giáo lý thứ 14 : về cuộc sống của người môn đệ giữa thế gian. Chúa Giêsu báo trước rằng khi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 6 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 6 Phục Sinh   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 15,26–16,4   A. Hạt giống… Đề tài giáo lý thứ 13 : Về Chúa Thánh Thần Do thái giáo coi Đức Giêsu là một kẻ lộng ngôn phạm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 3 Mùa Phục Sinh Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Ga 6,22-29   A. Hạt giống… Bắt đầu bài giáo lý về Bí tích Thánh Thể : Vì đã được ăn bánh nô nê nên dân chúng tiếp tục …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần 2 Phục Sinh Từ Tuần 2 Phục sinh đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin Mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng (vừa mới được Rửa Tội trong Lễ Vọng Phục sinh) nhằm giúp họ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm  Tuần Bát Nhật Phục Sinh TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH Các Bài Tin Mừng trong Tuần Bát nhật đều tường thuật những việc xảy ra sáng ngày Chúa Phục sinh và các cuộc hiện ra sau đó. Phụng vụ chọn trong 4 quyển Tin Mừng để trình bày 4 cái nhìn khác nhau, bổ túc cho …

xem thêm