Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 26 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 26 Mùa Quanh Năm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Lc 16,19-31 A. Hạt giống… Người phú hộ trong dụ ngôn này đã quen cậy dựa vào tiền bạc của cải. Khi ông …

xem thêm

HGNM Ngày 21/9: Thánh Sử Mátthêu

Ngày 21/9  THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 * LỊCH SỬ Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 25 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 25 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN Lc 16,1-13 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu dạy môn đệ mình cách xử dụng tiền bạc …

xem thêm

HGNM Bảy Sự Thương Khó Của Đức Mẹ

Ngày 15/9  BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ Ga 19,25-27   * LỊCH SỬ Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Bà hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ Suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua, đây cũng là một điều dễ hiểu ; y như thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày xưa vào thứ …

xem thêm

HGNM Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ngày 14/9  SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA Ga 3,13-17 * LỊCH SỬ Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay bắt nguồn từ Giêrusalem. Ngày 3/9/335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh cho xây trên mồ của Chúa Giêsu. Ngày 13/9 cũng là ngày kỷ niệm tìm được Thánh Giá thật. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 24 Mùa Quanh Năm

  Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 24 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN Lc 15,1-32 A. Hạt giống… Khung cảnh : thấy Chúa Giêsu gần gũi với những người tội lỗi đến gần, …

xem thêm

HGNM Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria 8.9

8.9 Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria : Mt 1,1-6.18.23 * LỊCH SỬ Thánh lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria xuất phát từ Giáo Hội Đông Phương, có lẽ từ thánh lễ cung hiến thánh đường dâng kính thánh Anna tại Giêrusalem ; địa điểm của ngôi thánh đường được cung hiến được các tín hữu tin rằng đó là nơi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 23 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 23 Mùa Quanh Năm CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Lc 14,25-33 A. Hạt giống… Khung cảnh : Khi ấy “Có rất nhiều người đi đường với Chúa Giêsu” : họ đang cùng …

xem thêm

HGNM Ngày 29/8: Sự Thương Khó Của Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 29/8  SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA THÁNH GIOAN TẨY GIẢ  Mc 6,17-29 * LỊCH SỬ Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 22 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 22 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :     CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN Lc 14,1.7-14 A. Hạt giống… Khung cảnh của câu chuyện này là Đức Giêsu đến nhà một thủ lãnh nhóm …

xem thêm