Hạt Giống Nảy Mầm

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

 Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai Mc 2,18-22   A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 1 Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 1,14-20   A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (26/12 đến 1/1)  Ngày 26-12 : Thánh Têphanô. Ngày 27-12 : Thánh Gioan tông đồ. Ngày 28-12 : Các Thánh Anh Hài Ngày 29-12. Chúa nhựt : Lễ Thánh gia thất Ngày 30-12. Ngày 31-12. Ngày 1.1 Lễ Đức Maria Mẹ TC.   Ngày 26-12 : Thánh Têphanô  Mt 10,17-22 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiên báo …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 MV & Tuần Bát Nhật Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh

HGNM TUẦN 3 MV & TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH TUẦN 3 MÙA VỌNG. Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu.   TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH. Ngày 17-12. Ngày 18-12. Ngày 19-12. Ngày 20-12. Ngày 21-12. Ngày 22-12. Ngày 23-12. Ngày 24-12.     TUẦN 3 MÙA VỌNG Thứ Hai …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 MV Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy.   Thứ Hai  Lc 5,17-26 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu chữa một người bại liệt : – Người bại liệt này gặp rất nhiều cản trở khiến khó mà tới gần được Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 1 MV

HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN 1 MV   Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mt 8,5-11 A. Hạt giống… Chúa Giêsu đã đánh giá viên đại đội trưởng như thế này : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. Mỗi khi Chúa Giêsu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 33   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 18,35-43   A. Hạt giống… Chuyện này có 3 vai : Người mù :             – Ban đầu anh “ngồi” (thụ động) “ăn xin” (sống …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 32   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 17,1-6   A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất cả đều rất thực …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 31 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 14,12-14 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi : “Hãy …

xem thêm