Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 6 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 6 Phục Sinh Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Thứ Hai : Ga 15,26–16,4 A. Hạt giống… Đề tài giáo lý thứ 13 : Về Chúa Thánh Thần Do thái giáo coi Đức Giêsu là một kẻ lộng ngôn phạm thượng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Phục Sinh Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH.   Thứ Hai : Ga 14,21-26 A. Hạt giống… Bài giáo lý thứ 8 : về Ba Ngôi Thiên Chúa Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc tới cả 3 …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Hai Thánh Philipphê & Giacôbê Tông Đồ

HGNM Ngày 3/5 HAI THÁNH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ga 14,6-14  * Lịch Sử Thánh Philipphê, cũng như Phêrô và Giacôbê, xuất thân từ Bết-sai-đa, thuộc nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Trong danh sách các Tông đồ, ngài được xếp vào hàng thứ năm. Người …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 Phục Sinh Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.   Thứ Hai : Ga 6,22-29 A. Hạt giống… Bắt đầu bài giáo lý về Bí tích Thánh Thể : Vì đã được ăn bánh nô nê nên dân chúng tiếp …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 2 Phục Sinh Từ Tuần 2 Phục sinh đến hết Mùa Phục sinh, tất cả các bài Tin Mừng ngày trong tuần đều được chọn từ Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là những bài giáo lý dạy cho người tân tòng (vừa mới được Rửa Tội trong Lễ Vọng Phục sinh) nhằm giúp họ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Bát Nhật Phục Sinh Các Bài Tin Mừng trong Tuần Bát nhật đều tường thuật những việc xảy ra sáng ngày Chúa Phục sinh và các cuộc hiện ra sau đó. Phụng vụ chọn trong 4 quyển Tin Mừng để trình bày 4 cái nhìn khác nhau, bổ túc cho nhau về sự kiện Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Thánh

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần Thánh CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm (Lễ tối) : Thứ Sáu : Bài thương khó theo TM Gioan: CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lc 19,28-40 A. Hạt giống… Trong đoạn này, Luca gói ghém 3 ý tưởng chính : Đức Giêsu đích thân thu xếp cuộc …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 5 Mùa Chay CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY Ga 8,1-11 A. Hạt giống… Câu chuyện về người phụ nữ này giống một bức tranh trong đó các hình ảnh đối chọi nhau …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 4 Mùa Chay

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 4 Mùa Chay CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY Lc 15,1-3.11-32 A. Hạt giống… Hình ảnh người Cha trong bài Tin Mừng minh họa rất sống động tấm lòng nhân từ bao la …

xem thêm