Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 MV Năm B

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B Mc 1,1-8 A. Hạt giống… Ý tưởng chính của Lời Chúa hôm nay là “dọn đường”: Ngôn sứ Isaia cho biết mục đích của việc dọn đường là “để cho Đức Chúa đến”. (các câu 2-3) Gioan Tiền Hô kêu gọi thính giả mình dọn đường bằng cách sám hối. (các câu 4-5) Chính …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 MV Năm B

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B Mc 13,33-37 A. Hạt giống… Hoàn cảnh soạn tác : Vào thời các thánh sử viết Tin Mừng thì các tín hữu đều nghĩ rằng Chúa sắp quang lâm. Người ta nôn nóng chờ Chúa đến để rước mình lên thiên đàng. Người ta còn nghĩ rằng ngày quang lâm sẽ đến trong vòng …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 34 TN Năm A

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN CHÚA GIÊSU KITÔ VUA Mt 25,31-46 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng hôm nay mô tả Chúa Giêsu là một vị vua đang xét xử toàn thể loài người vào ngày cánh chung : Ngài phân chia loài người thành hai hạng tốt và xấu ; và tiêu chuẩn để biết tốt xấu là có …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 33 TN Năm A

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN Mt 25,14-30 A. Hạt giống… Dụ ngôn các nén bạc : – Thiên Chúa trao cho mỗi người số nén bạc không đồng đều, kẻ nhiều người ít. – Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cách mỗi người xử dụng những nén bạc đó. Bởi thế người đã lãnh 5 nén và …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 TN Năm A

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN Mt 25,1-13 A. Hạt giống… Dụ ngôn mười cô phù dâu : dạy về sự tỉnh thức : – Kitô hữu tỉnh thức là để đón chờ Đức Kitô (chàng rể) đến. – Phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết chừng nào Đức Kitô đến. – Tỉnh thức là lúc nào cũng chuẩn …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 31 TN Năm A

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN Mt 23,1-12 A. Hạt giống… Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài về các Luật sĩ và Biệt phái : Vì họ “ngồi tòa Môsê”, nghĩa là nắm quyền giảng dạy, cho nên “những gì họ nói, các con hãy làm và tuân giữ”. “Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 30 TN Năm A

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN Mt 22,34-40 A. Hạt giống… Trả lời cho một Luật sĩ hỏi “Giới răn nào trọng nhất ?”, Chúa Giêsu đưa ra hai giới răn mến Chúa và yêu người. Đặc biệt, Ngài nói “Giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất”, và “Toàn thể lề luật và các sách tiên tri đều …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 29 TN Năm A

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN Mt 22,15-21 B. Hạt giống… Sự khôn khéo của Chúa Giêsu trong chuyện này không phải chỉ là không để mình mắc bẫy những người thuộc hai nhóm Pharisêu và Hêrôđê, mà còn là dạy lại cho họ một bài học “Của Xêsa hãy trả cho Xêsa, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 28 TN Năm A

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN Mt 22,1-14 A. Hạt giống… Dụ ngôn tiệc cưới : – Tiệc cưới là Nước Trời. – Những khách được mời đợt đầu nhưng từ chối là dân Do thái. – Những khách được mời đợt sau là chư dân. Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó hiểu là: – Vua ra …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 27 TN Năm A

HGNM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Mt 21,33-43 A. Hạt giống… Chúng ta hãy chú ý tới tấm lòng của ông chủ vườn nho và tấm lòng của những tá điền : a/ Tấm lòng của ông chủ : – Ông rất quý vườn nho của mình nên đã chăm sóc nó rất chu đáo : rào dậu chung quanh, …

xem thêm