Thông Báo Tuyển Sinh Vào Lớp Dự Tu Giáo Phận Cần Thơ Năm 2024

print

THÔNG BÁO

v/v TUYỂN SINH VÀO LỚP DỰ TU GIÁO PHẬN CẦN THƠ

NĂM 2024

Ban Tuyển Sinh kính báo đến quý Cha và các Bạn về việc Tuyển sinh vào Lớp Dự Tu Giáo Phận Cần Thơ năm 2024 như sau:

 1. Điều kiện ứng sinh
 • Các bạn nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức
 • Tuổi từ 18 đến 25
 • Đã tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
 • Sức khỏe tốt, tâm lý quân bình, có ý hướng muốn phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội
 • Hộ khẩu thường trú trong địa bàn Giáo phận Cần Thơ
 • Gia đình có truyền thống đạo đức tốt
 1. Hồ sơ ứng sinh
 • Đơn Xin Dự Tu của ứng sinh (đương sự viết tay theo mẫu)
 • Giấy chứng chỉ: Rửa Tội, Thêm Sức của đương sự và giấy xác nhận Hôn Phối của cha mẹ
 • Giấy giới thiệu Cha Sở (ghi nhận những thông tin theo mẫu)
 • Bản sao bằng cấp cao nhất
 1. Các môn thi
 • Giáo Lý Lớp 9 (theo chương trình Giáo Lý Giáo Phận Cần Thơ)
 • Thánh Kinh: có tài liệu ôn tập
 • Việt Văn: có tài liệu ôn tập
 • Gặp gỡ: mỗi ứng sinh gặp gỡ quý cha
 • Kiểm tra sức khỏe: bác sĩ kiểm tra sức khỏe các ứng sinh tại Trung Tâm Mục Vụ
 1. Thời gian đăng ký
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 28/07/2024
 • Gửi hồ sơ về cho cha Phaolô Trương Hoàng Phong
 • Thời gian thi tuyển: Thứ Sáu 02/08/2024 (có mặt lúc 9 giờ sáng) và Thứ Bảy 03/08/2024
 1. Địa điểm thi tuyển
 • Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, 480 A Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Để nhận hồ sơ, tài liệu ôn tập và những thông tin cần thiết khác, xin vui lòng liên lạc với cha:

Phaolô Trương Hoàng Phong (Đt: 0907.168.963)

hoặc cha Gioan Baotixia Nguyễn Hoàn Phú (Đt: 0939. 709.181).                                                                                         

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 29 tháng 4 năm 2024

Kính báo

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

  Đặc Trách Dự Tu