Danh Sách Linh Mục Đoàn GP Cần Thơ Năm 2023

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN CẦN THƠ NĂM 2023

 

·        Đức Giám Mục Chánh Tòa:  Stêphanô TRI BỬU THIÊN

     – Ngày sinh: 25. 02. 1950

     – Ngày thụ phong Lm.: 22. 7. 1987

     – Ngày tấn phong Gm.: 18. 02. 2003

     – Ngày nhận chức Gm. Chánh tòa: 17. 10. 2010

·        Đức Giám Mục Phó: Phêrô LÊ TẤN LỢI

    – Ngày sinh: 28. 7. 1972 (19. 6. 1970)

    – Ngày thụ phong Lm.: 22. 6. 2000

    – Ngày tấn phong Gm.: 18. 5. 2023

 

 
 

S.T.T.

TÊN THÁNH & HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM

T.P.L.M.

ĐỊA CHỈ

GIÁO VỤ

NĂM BỔ NHIỆM

 

         1             

Simon Nguyễn Huỳnh Duy

ANH

1983

2019

Gx. Kế Sách

Phó xứ

7.2022

 

         2             

Pl. Lê Đức

ANH

1990

2021

TPHCM

Du Học

7.2022

 

         3             

Gs. Nguyễn Ngọc

ÁNH

1949

1978

Gx. Long Mỹ

Chánh xứ

2007

 

         4             

Gb. Trần Công

BA

S.D.B.

24.01.1966

24.6.2000

Gx. Tắc Vân

Chánh xứ

8.2022

 

         5             

Fx. Trần Cường Dũng

1976

2004

Gx.

Thới Long Xuân

Chánh xứ

7.2022

 

         6             

Pr. Nguyễn Minh

BÂN

1987

2019

Gx. Hòa Thượng

Phó xứ

8.2023

 

         7             

Gc. Nguyễn Vũ

BẰNG

1980

2011

Gx. Định Môn

Chánh xứ

2017

 

         8             

Pr. Trần Công

BẰNG

1983

2016

Gd. Phú Khởi

Phó xứ B.C.

8.2023

 

         9             

Pr. Nguyễn Nhật

BẰNG

06. 8.1990

14.6.2023

Gx. Cái Tắc

Phó xứ

8.2023

 

    10             

Pl. Võ Văn

1946

1974

NHDLMCT

Nghỉ hưu

7.2022

 

    11             

Alb. Lê Ngọc

BÍCH

1959

1997

Gx. Phụng Hiệp

Chánh xứ

2018

 

    12             

Gs. Ngô Thanh

BÍNH

1944

1972

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

    13             

Gb. Nguyễn Thanh

BÌNH

1954

1994

Gx. Bạc Liêu

Chánh xứ

2013

 

    14             

Ga. Võ Phương

BÌNH

1984

2020

Gx. Trà Cú

Phó xứ

7.2022

 

    15             

Mt. Lê Ngọc

BỬU

1950

1976

Tư gia-TPHCM

Nghỉ hưu

2020

 

    16             

Pl. Nguyễn Tấn

BỬU

1985

2019

Gx. Bến Bàu

Phó xứ

7.2022

 

    17             

Pr. Phạm Minh

CÁC

1977

2007

Gx. Kinh Lý

Chánh xứ

8.2023

 

    18             

Cr. Nguyễn Trung

CANG

1985

2019

Gx. Tân Thạnh

Phó xứ

7.2022

 

    19             

Mt. Nguyễn Văn

CẢNH

1952

1991

Gx. Lương Hiệp

Phụ tá

2023

 

    20             

Mt. Nguyễn Thanh

CẦM

28.9.1989

14.6.2023

Gx. Nam Hải

Phó xứ

8.2023

 

    21             

Sm. Nguyễn Thanh

CAO

1984

2020

Gx. Trà Lồng

Phó xứ

8.2023

 

    22             

Pr. Nguyễn Thành

CHẤT

1946

1977

Gx. Trà Lồng

Quản hạt

Chánh xứ

2011

 

    23             

Mt. Võ Minh

CHÂU

1954

1994

Gx. Nhơn Mỹ

Chánh xứ

2019

 

    24             

Alp. Phan Ngọc

CHÂU

1985

2016

Gx. Vĩnh Hậu

Chánh xứ

7.2022

 

    25             

Mic. Trần Thái

CHÂU

1990

2021

Gx. Vị Tín

Phó xứ

2021

 

    26             

Pr. Nguyễn Hữu

CHIẾN

1983

2014

Gx.

Cồn Mỹ Phước

Chánh xứ

2020

 

    27             

Gb. Đinh Văn

CHUÂN

1941

1976

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

    28             

Ar. Lê Văn

CHƯƠNG

1959

1997

Gx. Thới Lai

Chánh xứ

2010

 

    29             

Pl. Trần Thanh

CHƯƠNG

1985

2017

TPHCM

Du học

2019

 

    30             

Gk. Lê Thành

CÔNG

1969

2003

Gx. Tam Sóc

Chánh xứ

02.2022

 

    31             

Gb. Trương Thành

CÔNG

1954

1994

Gx. Rạch Vọp

Chánh xứ

2016

 

    32             

Gs. Phạm Thành

CÔNG

1980

2014

Gx. Cồn Tròn

Chánh xứ

2020

 

    33             

Gs. Bùi Chí

CƯỜNG

1971

2001

Gx. Lộ 20

Chánh xứ

02.2022

 

    34             

Gs. Nguyễn Hữu

CƯỜNG

1943

1972

NHDLMCT

Giám đốc

7. 2022

 

    35             

Lc. Nguyễn Hùng

CƯỜNG

1967

2000

Gx. Giuse-BL

Chánh xứ

2019

 

    36             

Gs. Nguyễn Đức

CƯỜNG

1938

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

    37             

Dm. Nguyễn Phú

CƯỜNG

1976

2004

Gx. Ao Kho

Chánh xứ

7. 2022

 

    38             

Fx. Nguyễn Chu Quang

ĐẠO

1988

2021

Gx. Bạc Liêu

Phó xứ

7.2022

 

    39             

Ber. Nguyễn Tấn

ĐẠT

1959

1996

Gx. Quản Long

Quản hạt

Chánh xứ

8.2023

 

    40             

Gs. Đinh Thành

ĐẠT

S.D.B.

1985

2020

Gx. Tắc Vân

Phụ tá

2020

 

    41             

Giuse Trần Hà Hải

ĐĂNG

05. 5.1991

14.6.2023

Gx. Giá Rai

Phó xứ

08.2023

 

    42             

At. Nguyễn Văn

ĐẦY

1953

1988

Gx. Rạch Gòi

Chánh xứ

2014

 

    43             

Dm. Phan Văn

ĐỂ

1984

2014

TTMVGPCT

Quản lý

02.2022

 

    44             

Mic. Nguyễn Khắc

ĐỆ

1959

1997

Gx. Phêrô-BL

Chánh xứ

4.2022

 

    45             

Pr. Trương Lê

ĐỆ

1985

2017

Gx. Tân Lộc

Phó xứ

7.2022

 

    46             

Pr. Hồ Văn

ĐỆ

1989

2019

Gx. Sóc Trăng

Phó xứ

7.2022

 

    47             

Pr. Huỳnh Ngọc

ĐIỆP

1956

1995

Gx.

Trường Long

Chánh xứ

2011

 

    48             

Pr. Trần Hoàng

DIỆU

1976

2005

Gx. Ngan Rô

Chánh xứ

2020

 

    49             

Gioakim Trần Bá

DI

01.5.1985

14.6.2023

Lộ 20

Phó xứ

8.2023

 

    50             

Emm. Nguyễn Thành

ĐÔ

1980

2009

Gx. Phong Điền

Phó xứ

2021

 

    51             

Gs. Vũ Đình

ĐÔNG

1980

2017

Gx. Thới Lai

Phó xứ

8.2023

 

    52             

At. Nguyễn Mạnh

ĐỒNG

1934

1961

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

    53             

Pr. Huỳnh Công

ĐỨC

1977

2016

Gx. Số 6 LaCua

Chánh xứ

2020

 

    54             

Ga. Trần Trọng

DUNG

1958

1994

TGMCT

Chưởng ấn

ĐD. Tư Pháp

2011

 

    55             

Tm. Lê Phước

DŨNG

1965

2002

Gx. Ninh Sơn

Chánh xứ

2017

 

    56             

Gk. Vũ Xuân Việt

DŨNG

O.P.

29.02.1972

30.6.2007

Tu xá

Đa Minh CT

Giám học

Học viện L.B

8.2017

 

    57             

Gs. Hoàng Minh 

DƯƠNG

1981

2019

Gx. Vĩnh Thịnh

Phó xứ Bc.

7.2022

 

    58             

Gs. Nguyễn Anh

DUY

1974

2007

Gx. Tân Lộc

Chánh xứ

8.2023

 

    59             

Dm. Nguyễn Quang

DUY

1978

2011

TGMCT

Phó

Chưởng ấn

2018

 

    60             

Pr. Lê Văn

DUYÊN

1942

1970

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2019

 

    61             

Dm. Nguyễn Hữu

DUYÊN

1984

2020

Gx. Bãi Giá

Phó xứ

8.2023

 

    62             

Emm. Nguyễn Văn

GHI

1956

1999

Gx. Trà Rằm

Chánh xứ

7.2022

 

    63             

Pr. Đặng Minh

GIANG

1984

2017

Gx. Cà Mau

Phó xứ

2021

 

    64             

Gk. Phan Văn

GIÀU

10. 5.1985

15.6.2022

Gx.

Kinh Đức Bà

Phó xứ

7.2022

 

    65             

Pr. Nguyễn Thanh

1978

2004

Gx. Thái Hải

Chánh xứ

2016

 

    66             

Pr. Vũ Văn

HÀI

1972

2000

Gx. Rạch Súc

Chánh xứ

2019

 

    67             

Louis Huỳnh Thanh

HẢI

1990

2021

TPHCM

Du học

8.2023

 

    68             

Pr. Trương Minh

HẢI

1975

2003

Gx. Nam Hải

Quản hạt

Chánh xứ

8.2023

 

    69             

G.K.K. Nguyễn Hoàng

HẢI

29.01.1990

14.6.2023

Gx. Bến Bàu

Phó xứ

8.2023

 

    70             

Gc. Nguyễn Thanh

HẢO

1980

2012

Gx. Thánh Tâm

Chánh xứ

2018

 

    71             

Pr. Huỳnh Tấn

HẢO

1979

2011

Gx. Bô Na

Chánh xứ

2018

 

    72             

Pr. Huỳnh Phúc

HẬU

1973

2004

Gx. Ô Môn

Chánh xứ

2012

 

    73             

Gs. Nguyễn Xuân

HẬU

1982

2010

Gx. Ba Trinh

Chánh xứ

2016

 

    74             

Fa. Nguyễn Phước

HẬU

1970

2001

Gx. Giồng Nhãn

Gx. Vô Nhiễm

Chánh xứ

2016

7.2022

 

    75             

Maximilian M. Kolbe Ngô Danh

HIỀN

25.8.1987

14.6.2023

Gx.

Phụng Tường

Phó xứ

8.2023

 

    76             

Gs. Nguyễn Thành

HIẾN

1984

2014

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

    77             

Gs. Nguyễn Văn

HIẾN

1990

2021

Gx. Chánh Tòa

Phó xứ

8.2023

 

    78             

Gs. Vũ Quốc

HIỆP

1975

2014

Gx. Tân Phú

Chánh xứ

2019

 

    79             

Dm. Nguyễn Văn

HIẾU

1983

2014

Gx. Tôma

Chánh xứ

2019

 

    80             

Dm. Mai Thúc

HÒA

1943

1970

tư gia TPHCM

Nghỉ hưu

2022

 

    81             

Gb. Nguyễn Tấn

HÒA

1964

1999

ĐCVTQ

Cha giáo

2021

 

    82             

Gk. Tạ Văn

HÒA

1977

2011

Gx.

Cái Đôi Vàm

Chánh xứ

2021

 

    83             

Gs. Võ Văn

HOÀI

1971

2001

Gx. Giá Rai

Chánh xứ

2017

 

    84             

Mic. Nguyễn Anh

HOÀNG

1986

2021

Gx.

Tham Tướng

Phó xứ

8.2023

 

    85             

Giuse Hà Long

HỒ

1991

14.6.2023

Gx.

ĐMHXLT-BL

Phó xứ

08.2013

 

    86             

Dm. Lê Văn

HỘI

1973

2004

Gx. Hòa Trung

Chánh xứ

2019

 

    87             

Gs. Lê Đình

HỘI

1961

2000

Gx.

Kinh Đức Bà

Chánh xứ

2018

 

    88             

Gb. Nguyễn Phước

HỘI

1947

1979

Gx. Xuân Hòa

Chánh xứ

2011

 

    89             

Mart. Nguyễn Hoàng

HÔN

1967

1999

Gx. Rau Dừa

Chánh xứ

8.2023

 

    90             

Gb. Nguyễn Việt

HỒNG

1973

2000

Gx. Tân Thạnh

Chánh xứ

2020

 

    91             

Phil. Nguyễn Văn

HÙNG

1963

1997

Gx. Thới Thạnh

Gx. Phong Điền

Chánh xứ

2016

2021

 

    92             

At. Nguyễn Phi

HÙNG

1969

2002

Gx. An Thạnh

Chánh xứ

2015

 

    93             

Gs. Nguyễn Đình

HÙNG

1968

2003

Gx. Bảy Ngàn

Gx.

Trường Thắng

Chánh xứ

2010

 

    94             

Gs. Nguyễn Văn

HÙNG

1974

2007

Gx. Trà Ban

Chánh xứ

2019

 

    95             

Pr. Nguyễn Chí

HÙNG

1975

2007

Gx. Khánh Minh

Chánh xứ

2020

 

    96             

At. Quách Thái

HÙNG

1984

2020

Gx. Cái Nhum

Phó xứ

2021

 

    97             

Pr. Lê Phước

HỮU

1953

1994

Tư gia An Giang

Nghỉ phép

2022

 

    98             

Pr. Nguyễn Đức

HUY

1977

2007

Gx. Tân Lập

Chánh xứ

2018

 

    99             

Dm. Nguyễn Tường

HUY

1983

2011

Gx. Đường Láng

Chánh xứ

7.2022

 

100             

Dom. Văn Công

HUYỀN

12.9.1990

14.6.2023

Gx. Nam Hải

Phó xứ

8.2023

 

101             

Gs. Nguyễn Văn

HUỲNH

1957

1997

Gx. Fatima

Chánh xứ

2017

 

102             

At. Đặng Hữu

KHA

1970

2003

Gx. Cái Tắc

Quản hạt

Chánh xứ

2020

 

103             

Tm. Ngô Tấn

KHA

1981

2011

Gx. Tân Thành

Chánh xứ

8.2023

 

104             

Gs. Nguyễn Hồng

KHANH

1965

2007

Gx. Long Hà

Chánh xứ

4.2022

 

105             

Pl. Nguyễn Hoàng

KHÁNH

1948

1989

NHDLMCT

Nghỉ hưu

3.2022

 

106             

Gs. Nguyễn Quốc

KHÁNH

1978

2007

Gx. Vĩnh Lợi

Chánh xứ

2015

 

107             

Pl. Lê Trung

KHÁNH

1983

2019

Gx. Bàu Sen

Phó xứ

8.2023

 

108             

Gs. Nguyễn Phạm Quốc

KHÁNH

26.01

1990

15.6.2022

Gx. Cà Mau

Phó xứ

8.2023

 

109             

Gs. Lê Đỗ Đức

KHÁNH

16.8.1992

14.6.2023

Gx. Rạch Súc

Phó xứ

8.2023

 

110             

Henri M. Đinh Văn

KHÁNH

C.R.M.

09.11.1980

14.10.2016

Gx.

Thới Long Xuân

Phó xứ

9.2023

 

111             

Gs. Nguyễn Văn

KHẢO

1954

1991

NHDLMCT

Nghỉ hưu

8.2023

 

112             

Gs. Nguyễn Thanh

KHIẾT

1958

1994

Gx. Cái Nhum

Chánh xứ

2017

 

113             

Pr. Trương Minh

KHOÁI

1975

2009

Gx. Xavier

Chánh xứ

8.2023

 

114             

Gs. Trần Văn

KHOẢN

1958

2000

Tư gia-Đại Hải

Nghỉ hưu

2008

 

115             

Ga. Vũ Ngọc

KHÔI

1970

2004

ĐCVTQ

Cha Giáo

8.2015

 

116             

Pr. Nguyễn Văn

KHUYẾN

1958

1997

Gx.

Phụng Tường

Chánh xứ

2021

 

117             

Gs. Nguyễn Văn

KIÊN

1978

2009

Gx. Nàng Rền

Quản hạt

Chánh xứ

4.2022

 

118             

Ar. Hồng Anh

KIỆT

1970

2001

Tư gia TPCT

Nghỉ bệnh

2022

 

119             

Mt. Ngô Hữu

KỲ

1971

2007

Gx. Chủ Chí

Chánh xứ

2017

 

120             

Pr. Châu Quốc

KỲ

1985

2021

Gx. Tân Phú

Phó xứ

2021

 

121             

Pr. Nguyễn Văn

LÂM

1951

1994

Gx. Từ Xá

Chánh xứ

2016

 

122             

Gb. Lê Văn

LẪM

1947

1981

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2008

 

123             

Cl. Nguyễn Văn

LANH

1971

2003

Gx. Sóc Trăng

Quản hạt

Chánh xứ

7.2022

 

124             

Ben. Phan Văn

LÀNH

1981

2014

Gx.

Phanxicô- ĐH

Chánh xứ

2021

 

125             

Gs. Nguyễn Công

LẬP

1957

1994

Gx. TGMCT

Chánh xứ

Quản lý TGM

2011

 

126             

Pr. Nguyễn Thành

LẬP

1978

2011

Gx.

Lương Thiện

Chánh xứ

2018

 

127             

Gk. Nguyễn Xuân

LẬP

1980

2014

Gx. Khúc Tréo

Chánh xứ

2020

 

128             

Inhaxio Loyola M. Vũ Văn

C.R.M.

1963

2013

Gx. Giồng Nhãn

Phó xứ Bc.

4.2022

 

129             

Pr. Nguyễn Hoàng

LIÊM

1971

2001

Gx. Năm Căn

Chánh xứ

2018

 

130             

Mt. Trần Văn

LIÊN

1948

1976

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2019

 

131             

Gs. Nguyễn Thái Vũ

LIÊU

1987

2021

Gx. Nàng Rền

Phó xứ

2021

 

132             

Cl. Nguyễn Tấn

LỢI

1952

1991

Gx. Chánh Tòa

Chánh xứ

2013

 

133             

Gs. Nguyễn Văn

LỢI

1957

1995

Gx. Cái Chanh

Chánh xứ

2019

 

134             

Ga. Nguyễn Khắc

LỘC

07. 7.1984

14.6.2023

Tắc Sậy

Phó xứ

8.2023

 

135             

Gs. Nguyễn Bá

LONG

1950

1978

Gx.

Tham Tướng

Chánh xứ

7.2022

 

136             

Pr. Dương Minh

LUÂN

1984

2017

Gx. Đại Hải

Phó xứ

2019

 

137             

Vinc. Nguyễn Thành

LUÂN

1988

2020

Gx. Long Mỹ

Phó xứ

2021

 

138             

Gs. Lê Công

LUẬN

1973

2004

ĐCVTQ

Cha giáo

2022

 

139             

Ga. Nguyễn Xuân

MAI

1937

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2011

 

140             

Pr. Nguyễn Quang

MẠNG

1975

2017

Gx.

Khánh Hưng

Chánh xứ

8.2023

 

141             

Tm. Hồ Thanh

MINH

1972

2000

Gx. Lương Hòa

Chánh xứ

2019

 

142             

Mic. Nguyễn Khắc

MINH

1977

2004

Gx. Lộ 19

Phụ tá

2022

 

143             

Mart. Nguyễn Lê Nhật

MINH

1972

2004

Gx. Vị Tín

Quản hạt

Chánh xứ

2012

 

144             

Pr. Nguyễn Văn

MINH

1968

2000

Gx. Ngã Năm

Chánh xứ

2015

 

145             

Gs. Nguyễn Hoàng

MINH

1976

2009

Gx. Trung Hải

Chánh xứ

8.2023

 

146             

Mt. Đinh Ngọc

MỪNG

1949

1988

Gx. Hòa Thượng

Chánh xứ

2016

 

147             

Dm. Nguyễn Đức

MƯỜI

1950

1989

Gx. An Hội

Chánh xứ

2015

 

148             

At. Trần Đình

NAM

1976

2007

ĐCVTQ

Cha giáo

2020

 

149             

Gs. Thân Thành

NAM

1976

2009

Gx. Đông Hải

Chánh xứ

8.2023

 

150             

Pr. Vũ Quang

NAM

1955

1994

Tư gia

Túc Trưng

Nghỉ bệnh

2007

 

151             

Gs. Lê Ngọc

NGÀ

1972

2000

Gx. Lộ 19

Chánh xứ

2018

 

152             

Pr. Phạm Ngọc

NGÂN

1976

2004

Gx. Vĩnh Hiệp

Gx. Vĩnh Mỹ

Chánh xứ

2020

08.2023

 

153             

Pr. Phan Như

NGÂN M.S.V.

02.9.1962

25.7.2006

Gx. Hòa Trung

Phó xứ

02.2023

 

154             

Gs. Đỗ Trung

NGHĨA

1983

2017

Gx. Chánh Tòa

Phó xứ

2020

 

155             

Mt. Ngô Hữu

NGHIỆM

1982

2014

Gx.

Trường Thành

Chánh xứ

2019

 

156             

Pr. Phan Văn

NGỘ

1971

2002

Gx. Gành Hào

Chánh xứ

7. 2022

 

157             

Dm. Châu Hoàng

NGỌC

1955

2005

Gx. Sông Đốc

Chánh xứ

8.2023

 

158             

Pr. Huỳnh Văn

NGỢI

1950

1989

Gx. Trung Bình

Chánh xứ

2006

 

159             

Fx. Lê Minh

NGUYÊN

1986

2021

TPHCM

Du học

7.2022

 

160             

Mic. Trần Đình

NHA

1950

1989

Gx. Lương Hiệp

Chánh xứ

2015

 

161             

Cl. Đỗ Hoàng

NHÂN

1976

2005

Gx. Sa Keo

Chánh xứ

2020

 

162             

Greg. Nguyễn Thành

NHÂN

24.02.1991

15.6.2022

Gx. Vị Hưng

Phó xứ

7.2022

 

163             

Gs. Nguyễn Văn

NHỊP

1983

2016

Gx. Bàu Sen

Phó xứ

8.2023

 

164             

Denys Nguyễn Văn

NHỮNG

1980

2017

Gx. Rạch Tráng

Phó xứ

02.2022

 

165             

Gb. Nguyễn Văn

NHỰT

29.08.1991

15.6.2022

Gx. Hòa Thành

Phó xứ

7.2022

 

166             

Mt. Hoàng Đình

NINH

1946

1973

Hd. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Linh hướng

7.2022

 

167             

Gs. Nguyễn Vĩnh

PHAN

1975

2004

Gx. Hậu Bối

Chánh xứ

2014

 

168             

Gs. Phạm Văn

PHÁN

1937

1967

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2014

 

169             

Pl. Lê Tấn

PHONG

1969

2001

Hoa Kỳ

Nghỉ phép

2019

 

170             

Gs. Lê Tấn

PHONG

01.01.1986

14.6.2023

Gx. Rau Dừa

Phó xứ

8.2023

 

171             

Pl. Trương Hoàng

PHONG

1976

2007

TTMVGPCT

Phó GĐ

Đ. trách dự tu

02.2022

 

172             

Pr. Lê Quang

PHÚ

1950

1988

ĐCVTQ

Cha giáo

2007

 

173             

Gb. Nguyễn Hoàn

PHÚ

1984

2014

TTMVGPCT

Phó GĐ

8.2023

 

174             

Pr. Huỳnh Hồng

PHÚC

1958

1994

Gx. Giuse -V.K

Chánh xứ

2021

 

175             

Gb. Hồ Vĩnh

PHÚC

1987

2019

Gx. Quản Long

Phó xứ

7.2022

 

176             

Giuse M. NGUYỄN HỒNG

PHÚC M.S.V.

29.10.1972

25.7.2006

Kinh Nước Lên

Phó xứ

02.2023

 

177             

Mt. Ngô Hoàng

PHỤNG

1985

2018

Gx. Bãi Giá

Phó xứ

2021

 

178             

Pr. Trần Minh

PHƯỚC

1968

2003

Gx. Huyện Sử

Chánh xứ

8.2023

 

179             

Gb. Châu Ngọc

PHƯƠNG

1958

1994

Gx. Cái Trầu

Chánh xứ

2017

 

180             

Gs. Trần Văn

PHƯƠNG

1990

2020

Gx. Thánh Tâm

Phó xứ

8.2023

 

181             

Gs. Trần Đình

PHƯỢNG

1950

1991

Tư gia

Vinh Phát

Nghỉ hưu

2022

 

182             

Gs. Trương Hồng

PHƯỢNG

3112.1988

14.6.2023

Gx. Thới Thạnh

Phó xứ

8.2023

 

183             

Gs. Hoàng Minh 

QUÂN

1975

2007

Gx. U Minh

Chánh xứ

8.2023

 

184             

Emm. Nguyễn Công

QUẬN

1961

1997

ĐCVTQ

Hd. CQPCT

Cha giáo

Linh hướng

2008

7.2022

 

185             

Vc. Phạm Vũ Thanh

QUANG

1976

2016

Gx. ĐMHXLT

Chánh xứ

2021

 

186             

Gs. Vũ Ngọc

QUANG

1984

2018

Gx. Vị Thanh

Phó xứ

2021

 

187             

Ar. Trần Quang

QUÍ

1986

2019

Roma

Du học

2022

 

188             

Gs. Bùi Phú

QUỐC

1970

2009

Gx. Đồng Lào

Chánh xứ

8.2023

 

189             

At. Dương Văn

QUYỀN

1972

2004

Gx. Hòa Thành

Chánh xứ

8.2023

 

190             

Pr. Nguyễn Văn

SIÊNG

1965

2002

Tư gia-BL

Nghỉ bệnh

7.2022

 

191             

Fx. Huỳnh Văn

SƠN

1942

1974

Tư gia

TPCT

Nghỉ hưu

2000

 

192             

Pr. Nguyễn Việt

SỬ

1978

2009

Gx. Ba Rinh

Chánh xứ

2021

 

193             

Ben. Hồ Văn

TẢI

1979

2009

Gx. Oven

Chánh xứ

2016

 

194             

Gs. Trương Minh

TÂM

1966

2002

Gx. Trà Ếch

Chánh xứ

2020

 

195             

Tm. Nguyễn Văn

TÂM

1969

2000

Gx. Tân Hải

Chánh xứ

2017

 

196             

Pr. Trần Trí

TÂM

1986

2021

Gx. Đại Hải

Phó xứ

8.2023

 

197             

Pl. Trần Minh

TÂN

1978

2009

Gx. Cái Cấm

Chánh xứ

2018

 

198             

Phêrô Lê Việt

TÂN

17.04.1985

14.6.2023

Gx. Bến Bàu

Phó xứ

8.2023

 

199             

Phêrô Võ Duy

TÂN

28.4.1989

14.6.2023

Gx. Rau Dừa

Phó xứ

8.2023

 

200             

Luca M. Trần Kim

TÂN

C.R.M.

03.4.1975

10.8.2016

Gx.

Thới Long Xuân

Phó xứ

9.2023

 

201             

Dm. Ngô Hồng

TẤN

1983

2016

Gx. Kinh Ba

Chánh xứ

2021

 

202             

Pr. Văn Công

TẶNG

1982

2014

Gx. Thiết An

Chánh xứ

7.2022

 

203             

Alp. Lê Kim

THẠCH

1951

1989

Gx. Vị Hưng

Chánh xứ

2014

 

204             

At. Trần Minh

THÁI

1970

2002

TTMVGPCT

Phó Giám đốc

2018

 

205             

Ber. Đinh Châu

THÂN

1975

2009

Gx.

Thánh Phụng

Chánh xứ

2018

 

206             

Gs. Nguyễn Thiên

THĂNG

1983

2016

Gx. Giá Rai

Phó xứ

2022

 

207             

Gs. Trần Văn

THĂNG

1967

2007

Gx. Hòa Lý

Chánh xứ

2016

 

208             

Mic. Bùi Trần

THẮNG

1949

1993

Gx. Trà Canh

Chánh xứ

2011

 

209             

Pr. Trần Công

THẮNG

1968

2000

Gx. Bắc Hải

Chánh xứ

2014

 

210             

Pl. Lê Hoàng

THANH

1975

2003

Gx. Trà Lồng

Phó xứ

02.2022

 

211             

Inh. Nguyễn Hoàng

THANH

1976

2017

Gx. Vĩnh Phú

Phó xứ Bc.

2020

 

212             

Gk. Nguyễn Hoàng

THANH

1981

2017

Gx. Thới Bình

Chánh xứ

2021

 

213             

Mic. Võ Văn

THÀNH

1949

1978

Gx. Trà Cú

Chánh xứ

2011

 

214             

Gc. Nguyễn Quốc

THẠNH

1980

2017

Gx. Tắc Sậy

Phó xứ

2020

 

215             

Gs. Nguyễn Văn

THIỆN

1985

2019

TPHCM

Du học

2020

 

216             

Dm. Trương Nhựt

THIỆN

1989

2020

TPHCM

Du học

2021

 

217             

Vinc. Nguyễn Đình

THỊNH

1949

1987

NHDLMCT

Nghỉ hưu

8.2023

 

218             

Vinc. Võ Văn

THỌ

1955

1997

Gx. Cái Răng

Chánh xứ

2012

 

219             

Nic. Đỗ Hoàng

THỌ

1961

1997

Gx. Mỹ Phước

Quản hạt

Chánh xứ

2017

 

220             

Pr. Nguyễn Văn

THỌ

1949

1989

Gx. Bãi Giá

Chánh xứ

2014

 

221             

Ant. Nguyễn Hoàng

THÔNG

11.4.1989

14.6.2023

G. Ô Môn

Phó xứ

8.2023

 

222             

Ga. Vũ Đình

THUẦN

1967

2002

Gx. Chàng Ré

Chánh xứ

2020

 

223             

Dm. Nguyễn Ngọc

THUẦN

1978

2011

Gx. Hòa Hinh

Chánh xứ

2020

 

224             

Gs. Nguyễn Văn

THƯƠNG

1968

2004

ĐCVTQ

Quản lý

2018

 

225             

Mc. Phạm Minh

THỦY

1950

1989

Gx. Vịnh Chèo

Chánh xứ

2014

 

226             

Pr. Nguyễn Văn

TIẾP

1979

2010

Không rõ

Không có

2020

 

227             

Gs. Nguyễn Thành

TÍN

1985

2021

Gx. Vĩnh Hiệp

Phó xứ

8.2023

 

228             

Dm. Nguyễn Thành

TÍNH

1940

1971

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2013

 

229             

Pr. Đào Quốc

TOẢN

1980

2012

Gx. Cây Bốm

Chánh xứ

2018

 

230             

Pr. Phạm Hữu

TRÍ

1974

2001

ĐCVTQ

Cha giáo

2015

 

231             

Fx. Phan Văn

TRIÊM

1945

1976

Hd. Con Đức Mẹ Cần Thơ

Linh hướng

7.2022

 

232             

At. Vũ Văn

TRIẾT

1950

1978

TTMVGPCT

Giám đốc

2014

 

233             

Gb. Nguyễn Hải

TRIỀU

1980

2011

Gx. Long Phú

Chánh xứ

2018

 

234             

Fx. Đinh Ngọc

TRIỆU

1984

2017

Gx. Phụng Hiệp

Phó xứ

2020

 

235             

Tm. Nguyễn Phước

TRINH

1949

1991

Gx. Kim Phụng

Chánh xứ

2011

 

236             

Pr. Chu Quang

TRỊNH

1955

1994

Gx. Đại Hải

Chánh xứ

2018

 

237             

Fx. Trần Bình

TRỌNG

1968

2000

Gx. Tắc Sậy

Chánh xứ

2013

 

238             

Gs. Trần Bình

TRỌNG

1980

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

2017

 

239             

Dm. Nguyễn Trung

TRỰC

1974

2003

Gx. Vị Thanh

Chánh xứ

2021

 

240             

Gs. Nguyễn Văn

TRỰC

1981

2012

Gx. Bến Bào

Chánh xứ

2022

 

241             

Dm. Trần Nhật

TRƯỜNG

1985

2019

Gx. Huyện Sử

Phó xứ

7.2022

 

242             

Gb. Nhan Nhật

TRƯỜNG

28.12.1988

15.6.2022

Gx. Xuân Hòa

Phó xứ

7.2022

 

243             

Tm. Võ Quốc

TRƯỞNG

1985

2018

Gx.

Trường Long

Phó xứ

2021

 

244             

Pr. Lê Minh

1980

2011

Gx. Tắc Sậy

Phó xứ

8.2023

 

245             

Aug. Nguyễn Thiện

1935

1964

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2016

 

246             

Gb. Phạm Văn

TỤ

1977

2004

Gx. Cái Rắn

Chánh xứ

2018

 

247             

Ant. Nguyễn Văn

TỨ

08.02.1989

15.6.2022

Gx. Sóc Trăng

Phó xứ

7.2022

 

248             

Fx. Đinh Trọng

TỰ

1939

1968

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2018

 

249             

Gs. Phạm Đức

TUÂN

1954

1994

Gx. Cờ Đỏ

Chánh xứ

2011

 

250             

Pr. Nguyễn Văn

TUẤN

1985

2018

Gx. Rạch Vọp

Phó xứ

8.2023

 

251             

Phs. Võ Hoàng

TÚC

1975

2004

Gx. Đại Ngãi

Chánh xứ

2019

 

252             

Fx. Lê Văn Thanh

TÙNG

1977

2004

Gx. Vị Thủy

Chánh xứ

2018

 

253             

Dm. Nghiêm Ngô Hải

TÙNG

1985

2014

Gx. Kinh Tư

Chánh xứ

7.2022

 

254             

Gs. Lê Văn

TÙNG

1983

2019

Gx. Từ Xá

Phó xứ

8.2023

 

255             

Pr. Nguyễn Kim

TÙNG

1974

2009

ĐCVTQ

Cha giáo

8.2018

 

256             

Gs. Nguyễn Hải

UYÊN

1946

1973

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2020

 

257             

Pr. Nguyễn Minh

VĂN

1955

1996

Tư gia – ST

Nghỉ hưu

7.2022

 

258             

Pr. Trương Linh

VỆ

1950

1989

Gx. Kế Sách

Chánh xứ

2010

 

259             

At. Lý Thanh

VIỆT

1973

2003

Gx. Nhu Gia

Chánh xứ

2021

 

260             

Pr. Trịnh Quốc

VIỆT

1969

2007

Gx. Bàu Sen

Chánh xứ

2017

 

261             

Pr. Nguyễn Xuân

VIỆT

1983

2020

Gx. Rau Dừa

Phó xứ

8.2023

 

262             

Dm. Hoàng Quốc

VIỆT

1972

2010

ĐCVTQ

Cha Giáo

02.2016

 

263             

Pr. Tri Văn

VINH

1949

1978

Gx. An Hòa

Chánh xứ

2011

 

264             

At. Vũ Xuân

VINH

1948

1977

NHDLMCT

Nghỉ hưu

2020

 

265             

Pl. Nguyễn Văn

VINH

1951

1986

Gx. Cà Mau

Chánh xứ

2011

 

266             

Gs. Nguyễn Đức

VINH

1979

2009

Gx. Mỹ Xuyên

Chánh xứ

7.2022

 

267             

Pr. Trương Quang

VINH

O.F.M.

1983

28.9.2020

Gđ. Vĩnh Châu

Phụ tá

8.2023

 

268             

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Gx. Bình Thủy

Chánh xứ

2020

 

269             

Pl. Nguyễn Hoàng

1976

2004

Gx. Rạch Tráng

Chánh xứ

02.2022

 

270             

Ar. Nguyễn Bạch Long

VƯƠNG

1983

2014

Gx. Kinh N. Lên

Chánh xứ

2018

 

271             

Gs. Đỗ Đức

VƯỢNG

O.F.M.

1971

2016

Gđ. Vĩnh Châu

Đặc trách

2022

 

272             

Cr. Hồ Bặc

XÁI

1947

1976

ĐCVTQ

Giám đốc

2004

 

273             

At. Trần Bảo

XUYÊN

1977

2007

Gx. Bình An

Chánh xứ

2018

 

 

TỔNG SỐ LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN CẦN THƠ NĂM 2023 =  273 Linh mục. 

I. LINH MỤC TRIỀU GIÁO PHẬN CẦN THƠ = 260 Linh mục.

  1. Hai (02) Linh mục ở nước ngoài;
  2. Bảy (07) Linh mục ở ngoài giáo phận;
  3. Một (01) Linh mục không có địa chỉ rõ ràng.

II. LINH MỤC TRIỀU GIÁO PHẬN KHÁC = Ba (03) Linh mục.

III. LINH MỤC TU SĨ = Bảy (06) Linh mục.

 

Thành phố Cần Thơ, tháng 9 năm 2023

  Gioan TRẦN TRỌNG DUNG

Lm. Chưởng ấn