Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 TN, Năm C

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Tiệc mừng đám cưới Ca-na Nửa chừng hết rượu thật là nguy nan Rượu ngon Chúa hóa đầy tràn Đời con được Chúa thương ban ơn lành. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 2,1-11). Chúa …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Dẫn vào Thánh lễ Chúa chịu phép rửa Gioan Là Ngài tự hạ làm thân thấp hèn Nêu gương tuyệt đối khiêm nhường Để ta sám hối theo đường Chúa đi. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Thường niên: Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-16.21-22). Sau khi Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

Phần Tôi Phần tôi rửa nước phàm trần Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu Phần tôi phận nhỏ cô liêu Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng Phần tôi thống hối Giodan Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Người Tôi Tớ Được Sủng Ái Từ trời Thiên Chúa ngỏ lời, …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh Ánh Sao Lạ Ba Vua xứ lạ về chầu Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa Triều thần hốt hoảng đón đưa Bêlem là điểm lọc lừa bất tương Này vàng, mộc dược nhủ hương Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng sinh.  Lm Phêrô  Trương Điệu   Tìm Chúa Các nhà …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Hiển Linh

CHÚA HIỂN LINH Dẫn vào Thánh lễ Các nhà bác học khi xưa Phải bao vất vả nắng mưa hành trình Mới trông thấy Chúa Hiển Linh Còn ta mến Chúa thật tình hay chưa? Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Chúa Hiển Linh: Chúa tỏ mình ra cho ba nhà Đạo sĩ (Mt 2,1-12). Ba nhà …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Thánh Gia Năm C

THÁNH GIA THẤT Dẫn vào Thánh lễ  Đức Mẹ và Thánh Giu-se Lạc con tìm thấy trở về mừng vui Gia đình ta sống giữa đời Khi vui lúc khổ chẳng rời Thánh gia. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật trong Tuần bát nhật Giáng sinh: Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Giáng Sinh

LỄ GIÁNG SINH (Thánh lễ ban ngày) Dẫn vào Thánh lễ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần Hòa mình sống với phàm nhân giữa đời Đem ơn cứu độ mọi nơi Tin mừng loan báo loài người Chúa thương. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Giáng Sinh: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người (Ga 1,1-18). …

xem thêm

Xem phim hoạt hình ‘Em và Giêsu’: Lễ Giáng Sinh

Xem phim hoạt hình ‘Em và Giêsu’: Lễ Giáng Sinh Eva: Chúa ơi, con biết Ngài đang hiện diện trong Nhà Tạm và con đến đây để nói với Ngài rằng con yêu Ngài rất nhiều và con yêu lễ Giáng Sinh. Enrique: Vâng, con cũng vậy. Con thích lễ Giáng Sinh vì sẽ nhận được nhiều quà! Joseph: Vâng, …

xem thêm