Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường Niên A

Gieo Giống Có người mang thóc đi gieo Đôi tay vung vãi bay vèo khắp nơi Vệ đường lúa cúng chim trời Hạt trên sỏi đá rã rời héo khô Um tùm chết nghẹt gai khô Hạt vào đất tốt vào bồ bội thu. Lm Phêrô  Trương Điệu   Hạt Giống Lời Chúa Hạt giống gieo vãi nhiều nơi Tâm …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 14 Thường Niên A

Chia Sẻ Khôn ngoan hiền triết biết chi Thương ai bé nhỏ lương tri nhiệm mầu Hỡi ai gồng gánh cơ cầu Cùng Ta chia sẻ như đầu với chân Hỡi ai ách khổ lụy trần Dịu hiền khiêm nhượng ân cần nêu gương. Lm Phêrô  Trương Điệu   Đến Với Chúa “Đơn sơ phó thác khiêm nhường Sẽ gặp …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường Niên A

Theo Thầy Theo thầy giã biệt mẹ cha Tạ từ con cái bôn ba theo thầy Kẻ nào thê thiếp sum vầy Làm sao xứng đáng tràn đầy chứng nhân Kẻ nào muốn được dự phần Nên danh môn đệ thế trần giảng rao. Lm Phêrô  Trương Điệu   Những Điều Chúa Muốn Để được xứng đáng với Thầy Hy …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 12  Thường Niên A

Quan Phòng  Đôi chim đáng giá đồng tiền Vậy mà Thiên Chúa tiền khiên an bài Tóc đầu sợi ngắn sợi dài Chúa Cha đã đếm chẳng sai chẳng dời Xưng Thầy trước mặt người đời Thì thầy xưng nó Nước Trời Cha ban. Lm Phêrô  Trương Điệu   Tuyên Xưng Tình Yêu  Đừng sợ sự dữ ở đời Vững …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lương Thực  Thần Linh Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô Của ăn sức sống Thành đô Khải hoàn Tâm hồn thể xác đoan trang Bình an hạnh phúc tỏa lan mọi người Lm. Biển Xanh.   Mình Máu Thánh “Này là Mình Máu Thánh Ta Máu Tân Ước sẽ đổ ra cứu đời Chúng con và biết bao người Được Mình …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi Giê-su mặc khải Ba Ngôi, Chúa luôn hiện hữu trong đời thọ sinh. Dựng nên, cứu chuộc, tái sinh, Cha, Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Ngợi khen chúc tụng không ngơi, Giữ gìn thân xác xứng nơi đền thờ. Lm Pet Nguyễn Văn Quang Vinh danh Ba Ngôi  “Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Một Buổi Chiều Buổi chiều thứ nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín tâm thần lo âu Giêsu hiện đến nhiệm mầu Bình an thầy tặng đừng sầu mà chi Thầy sai môn đệ ra đi Thánh Thần phù trợ tùy nghi buộc ràng. Lm Phêrô  Trương Điệu   Như Cha sai Thầy “Như Cha Thầy đã sai Thầy Thầy …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Quê Trời  Tin Mừng khắp thế giảng rao Ai tin thì rửa đem vào tình yêu Kẻ tin dù có nhiễu điều Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân Vinh quang ngự giữa triều thần Bên cha từ ái chung phần yêu thương. Lm Phêrô  Trương Điệu  Chúa Lên Trời “Gẫm suy mầu nhiệm Chúa lên trời Phấn khởi …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

 Đấng Phù Trợ Các con đâu có mồ côi Thánh Thần phù trợ đắp bồi lòng tin Một mai thầy đến quang vinh Bây giờ tạm vắng bóng hình thân yêu Yêu thầy thì giữ luật này Cha thầy thương mến ban nhiều phúc thiêng. Lm Phêrô  Trương Điệu   Mến Yêu Thầy “Nếu con biết mến yêu Thầy Hãy …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

THẦY ĐI  Thầy đi dọn chỗ các con Chớ nên xao xuyến mỏi mòn lòng tin Thầy đâu làm việc tự mình Biết thầy cũng biết tâm tình Chúa Cha Thầy ban sự sống bao la Đường đi chân lý thiết tha gọi mời. Lm Phêrô  Trương Điệu   VINH DANH CHA  “Con nay làm vẻ vang Cha Con làm …

xem thêm