Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 12 Thường Niên B

Chúa Nhật 12 Thường Niên B Dẫn vào Thánh lễ Thuyền gặp phong ba sắp sửa chìm Mấy ông môn đệ kém lòng tin Có Thầy bên cạnh lo chi nữa Phó thác đời ta Chúa giữ gìn. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười hai Thường niên: Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a đầy uy …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 12 Thường Niên, Năm B

Quyền Uy  Biển hồ dậy sóng nhấp nhô Con thuyền Chúa ngủ Tông Đồ hoảng kinh Thầy ơi sao cứ làm thinh Vung tay nạt gió biển im như tờ Đức Tin yếu đuối lơ mơ Tông Đồ kinh ngạc ngẩn ngơ phục tài. Lm Phêrô  Trương Điệu Có Thầy Thuyền gặp phong ba sắp sửa chìm Mấy ông môn …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 11 Thường Niên, Năm B

Nước Trời Nước Trời như hạt thóc gieo Ngày đêm thức ngủ lúa gieo ruộng đồng Nước Trời hạt cải đất trồng Cây cao bóng mát ấm lòng chim bay Em ơi vinh dự lắm thay Mến yêu Giáo Hội đắng cay chẳng nề. Lm Phêrô  Trương Điệu   Gieo Hạt Nước Trời quả thật giống như Người gieo hạt …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 11 Thường Niên B

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 11 Thường Niên B Dẫn vào Thánh lễ Khi gieo hạt cải tí ti Nhưng rồi nó mọc sau này lại to Tượng trưng Giáo hội ban sơ Lúc đầu bé nhỏ bây giờ bao la. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười một Thường niên: Nước Trời như …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tiệc Ly           Trình Thầy ăn lễ ở đâu Căn phòng dọn sẵn nhiệm mầu vượt qua Này Mình này Máu của Ta Các con cầm lấy thiết tha tình Thầy Ơn thiêng ban xuống dư đầy Cho ai ăn uống sum vầy tình cha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Bí Tích Thánh Thể Mình Thầy nhận lấy mà ăn, …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô B

Mình Máu Thánh Chúa Kitô, B Dẫn vào Thánh lễ Này là Mình Máu Thánh Ta Là Máu Tân Ước đổ ra cứu đời Chúng con và biết bao người Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn.  Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa Kitô ban Mình và Máu Ngài cho …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi B

CHÚA BA NGÔI Dẫn vào Thánh lễ Vinh danh Thiên Chúa Ba ngôi Ngôi Cha, Thánh Tử và ngôi Thánh Thần Xin cho khắp chốn thế trần Danh Cha cả sáng muôn dân tin thờ. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Mt 28,16-20). Chúa Cha đã …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Chúa Ba Ngôi B

Rủ Nhau Rủ nhau về núi Gali Lệnh truyền rao giảng ra đi cứu đời Bước chân truyền giáo muôn nơi Quyền năng Thiên Chúa muôn đời Ba Ngôi Này anh này chị cùng tôi Ca khen Thiên Chúa bầy tôi làm gì. Lm Phêrô  Trương Điệu   Một Chúa Ba Ngôi Giê-su mặc khải Ba Ngôi, Chúa luôn hiện …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Dẫn vào Thánh lễ Như Cha Thầy đã sai Thầy Thầy nay sai phái các con vào đời Lời Người như lệnh truyền tôi Phải làm chứng tá giữa đời cho Cha. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Đức Kitô ban Chúa Thánh Thần cho …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiện Xuống

Thánh Thần  Mừng mừng tủi tủi mừng mừng Thầy trò gặp lại như bừng cơn mơ Từ nay hết cảnh bơ vơ Thánh Thần phù trợ tóc tơ vững vàng Thứ tha tùy ý buộc ràng Sai đi làm chứng vẻ vang Nước Trời. Lm Phêrô  Trương Điệu   Cuộc Tạo Dựng Mới  Thánh Thần hướng dẫn canh tân, Ban …

xem thêm