Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 Mùa Chay năm B

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Dẫn nhập đầu lễ Trên núi Ta-bo Chúa biến hình Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa Nếu biết tin yêu Chúa hết tình. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay: Đức Giêsu củng cố đức tin cho các môn đệ …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 2 MC B

Lột Xác  Vi vu gió thổi huyền mơ Tabo núi thánh đợi chờ ai đây Tinh sương dạo gót theo thầy Biến hình xác thánh, ngất ngây lòng trò Phêrô nặng mối âu lo Làm sao ở lại hưởng no phúc đầy Chúa Cha vang tiếng trên mây Vâng lời phụng sự người này con Ta Thầy trò xuống núi …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 1 MC B

  Chiến Thắng Sa Mạc Vào rừng sa mạc ăn chay Không ăn không uống đêm ngày cử kiêng Sa tan cám dỗ liên miên Giêsu mắng nó ơn thiêng giúp Ngài Thú vui danh lợi tiền tài Là ba quỷ kế hỡi ai giữ gìn. Lm Phêrô  Trương Điệu Ăn Chay Chúa lên rừng vắng ăn chay Ta theo …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 1 Mùa Chay năm B

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Dẫn vào Thánh lễ Chúa lên rừng vắng ăn chay Ta theo chân Chúa từ nay hãm mình Dốc lòng sám hối hy sinh Hưởng nhờ ơn Chúa, phục sinh tâm hồn. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay: Vào sa mạc ăn chay cùng Đức Kitô (Mc …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 6 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Người cùi được Chúa thương tình Chữa ngay cho khỏi bệnh mình bấy lâu Này con tha thiết khẩn cầu Nguyện Ngài tuôn đổ ơn sâu chữa lành. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ sáu Thường niên: Người phong cùi được chữa lành (Mc 1,40-45). Dù …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 6 TN B

Niềm Vui Có người phong hủi van xin Giêsu ghé lại thương tình đặt tay Ta muốn anh phải khỏi ngay Và lo trình diện cùng thầy Lêvi Vâng lời anh đã ra đi Cao rao danh Chúa khắc ghi cuộc đời. Lm Phêrô  Trương Điệu   Đấng chữa lành Một lời của Chúa truyền ban, Bệnh cùi biến mất, …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 5 Thường niên năm B

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Khi trời tắt nắng chiều yên Mọi người đau ốm được khiêng đến Ngài Trừ tà, chữa bệnh miệt mài Tinh sương Người lại đắm say nguyện cầu. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ năm Thường niên: Một ngày sống của Chúa Giêsu (Mc 1,29-39). Thánh …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 5 TN B

Tình Thương Simon có một mẹ già Cùng thầy quá bộ về nhà ủi an Bà già sốt rét miên man Cầm tay Chúa cứu tiêu tan bệnh tình Bữa ăn đãi Chúa linh đình Người người tuôn đến tôn vinh Chúa Trời. Lm Phêrô  Trương Điệu    Đấng Thiên sai, Giê – su là Đấng Thiên sai, Đem nguồn …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 4 TN B

Thơ Phúc Âm CN 4 TN B Phát Giác Ngày lễ Chúa đến Capha Hội đường đông đảo đầy nhà đầy sân Trình bày giáo lý ân cần Mọi người kinh ngạc bần thần ngất ngây Có thằng quỷ ám vật thây Làm sao ông đến quấy rầy chúng tôi Chúa bèn mắng nó im thôi Danh Ngài vang cả …

xem thêm