Mục Vụ Thiếu Nhi

Thơ Phúc Âm CN 26 Thường Niên, Năm B

Thơ Phúc Âm CN 26 Thường Niên, Năm B Gương Sáng Thà rằng chột mắt què chân Còn hơn nguyên vẹn mà thân đoạ đày Có gì sánh ví cối xây Nếu ai nên cớ xô ngay biển hồ Vì danh Đức Chúa Kitô Một ly nước lã tông đồ nêu gương. Lm Phêrô  Trương Điệu   Không Độc Quyền …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Tết Trung Thu

Tết Trung Thu (Rằm tháng Tám Âm lịch) Dẫn vào Thánh lễ Trên trời Chúa thả trăng vàng Dưới trần con đón Tết càng vui hơn Rước đèn theo đội trống cơm Kỳ lân, ông địa, cốm thơm, bánh, trà. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Rằm tháng Tám Âm lịch, Tết Trung Thu: Ngày cầu nguyện cho …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 25 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B Dẫn vào Thánh lễ Nếu ai muốn được làm đầu Phải nên rốt hết mà hầu anh em Xin cho các bậc bề trên Khiêm nhường phục vụ anh em hết mình. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi lăm Thường niên: Khiêm nhường phục vụ (Mc 9,30-37). …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 25 Thường Niên, Năm B

Phục Vụ Con người bị nộp tử hình Nhưng sau ba bữa phục sinh khỏi mồ Tranh nhau chức lớn tông đồ Lớn nhất là kẻ gia nô mọi người Giêsu ôm trẻ nói cươì Khen ai phục vụ tốt tươi trẻ nầy. Lm Phêrô  Trương Điệu   Người Lớn Nhất Muốn làm người lớn Nước trời, Hạ mình phục …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 24 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Thầy là chính Đấng Kitô Ban ơn cứu độ xuống cho thế trần Ai yêu Thầy phải liều thân Phải vác thập giá theo chân của Thầy. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi bốn Thường niên: Vác thập giá theo Chúa (Mc 8,27-35). Tại …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 24 Thường Niên, Năm B

Thầy Là Ai? Eli, Tẩy Giả là ta Hay là ai khác hồn ma đổi đời? Phêrô tuyên tín tuyệt vời Giêsu cứu Chúa ban lời xót thương Theo Ngài thập giá lên đường Hy sinh mạng sống đo lường tình yêu. Lm Phêrô  Trương Điệu   Đức Kitô, Đấng Thiên Sai Cho dù đau khổ ngập đầu, Nhưng người …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 23 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Chúa cho người điếc và câm Tai nghe lưỡi nói phát âm rõ ràng Con xin nguyện mãi ca vang Loan truyền Lời Chúa mở mang Nước Trời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi ba Thường niên: Chúa làm mọi sự tốt đẹp (Mc …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 23 Thường Niên, Năm B

Hãy Mở Ra Ephata hãy mở ra Sờ tay chạm lưỡi như là dấu tin Giêsu quyền phép uy linh Chữa người câm điếc trọn tình lòng Cha Tiếng đồn càng lúc càng xa Mặc tình Chúa cấm người ta rao truyền. Lm Phêrô  Trương Điệu   Đức Kitô Đấng Thiên Sai Giê – su là Đấng Thiên Sai, Uy …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 22 Thường Niên B

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Đừng theo lối Pha-ri-siêu Họ làm hình thức bỏ điều Chúa khuyên Giúp con luôn giữ đạo nên Làm điều Chúa muốn Chúa truyền dạy con. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi hai Thường niên: Chúa Giêsu lên án cách sống coi trọng hình …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 22 Thường Niên, Năm B

   Rửa Hồn  Dân này môi mép kính Ta Nhưng lòng giả dối cách xa bạc tình Rửa tay, rửa chén, rửa bình Nhưng lòng chẳng rửa đáng khinh phiền hà Việc nào tà ý mà ra Cuộc đời ô uế thối cho tâm hồn. Lm Phêrô  Trương Điệu   Chúa Kitô Với Tập Tục Mô – sê căn dặn …

xem thêm