Mục Vụ Thiếu Nhi

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN 1 MV Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A Dẫn vào Thánh lễ Ngày Ngài ngự đến trong mây Là ngày tận thế ai hay được mà Niềm hy vọng của chúng ta Vững tin cậy mến thiết tha đón Ngài. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện (Mt 24,37-44). …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN 34 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Dẫn vào Thánh lễ Trộm lành khẩn thiết nài xin Ngài về Thiên quốc đoái nhìn chúng con Ước mơ sẽ được vuông tròn Cõi trời vinh phúc không còn bao xa. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mươi bốn Thường niên: Chúa …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CTTĐVN & CN 33 TN Năm C

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24.11) Dẫn vào Thánh lễ Lòng vàng đá tổ tiên ta Hy sinh đổ máu mình ra vì Thầy Chúng ta con cháu các ngài Dấn thân làm chứng dựng xây cuộc đời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: “Ai liều mất mạng sống mình …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 32 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Một khi kẻ chết phục sinh Mọi người sống lại giống in thiên thần Khuyên ta sống ở trên trần Ngay lành Chúa thưởng phúc ân Thiên Đàng. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi hai Thường niên: Niềm tin vào sự sống lại và …

xem thêm

Jesus Loves Me

  Jesus loves me, this I know For the Bible tells me so Little ones to Him belong They are weak, but He is strong   Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so   Jesus loves me, He who died Heaven’s gate to open wide He will wash away my …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 31 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Gia-kêu khiêm tốn đứng trình: ‘Đội ơn Thầy đã dủ tình thương tôi Cơ nghiệp xin cắt làm đôi Nửa cho kẻ khó, nửa đền lỗi xưa’. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Thiên Chúa tìm kiếm và cứu vớt những …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Khánh Nhật Truyền Giáo & CN 30 TN Năm C

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Dẫn vào Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo ai ơi Ra đi truyền bá khắp nơi Tin mừng Hy sinh cầu nguyện âm thầm Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Khánh nhật Truyền giáo: Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng. Loan báo …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 29 TN Năm C

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Quan toà chẳng sợ chi ai Nhưng vì bà góa kêu nài đinh tai Dạy ta bài học thật hay Kiên tâm cầu nguyện được ngay ơn lành. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi chín Thường niên: Kiên trì cầu nguyện sẽ được Chúa …

xem thêm