Manna Lương Thực Hằng Ngày

Xem Lại Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường)

Xem Lại Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường) Mục Manna Lương Thực Hằng Ngày (ngày thường) đã đăng trọn năm. Quý vị nào muốn xem lại xin vào chuyên mục Manna Lương Thực Hằng Ngày  theo thứ tự từ cột 6 đến 1. Bắt đầu với : Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay Xin bấm vào link …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 06 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 06 Thường Niên   Chúa Nhật 6 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 6 Thường niên. Thứ Ba tuần 6 Thường niên. Thứ Tư tuần 6 Thường niên. Thứ Năm tuần 6 Thường niên. Thứ Sáu tuần 6 Thường niên. Thứ Bảy tuần 6 Thường niên.   MUỐN VÀ CÓ THỂ Chúa Nhật …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 05 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 05 Thường Niên   Chúa Nhật 5 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 5 Thường niên. Thứ Ba tuần 5 Thường niên. Thứ Tư tuần 5 Thường niên. Thứ Năm tuần 5 Thường niên. Thứ Sáu tuần 5 Thường niên. Thứ Bảy tuần 5 Thường niên.   CHIỀU VÀ SÁNG Chúa Nhật 5 …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 04 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 04 Thường Niên Chúa Nhật 4 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 4 Thường niên. Thứ Ba tuần 4 Thường niên. Thứ Tư tuần 4 Thường niên. Thứ Năm tuần 4 Thường niên. Thứ Sáu tuần 4 Thường niên. Thứ Bảy tuần 4 Thường niên.   HÃY XUẤT KHỎI NGƯỜI NÀY Chúa Nhật …

xem thêm

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 03 Thường Niên

 Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 03 Thường Niên  Chúa Nhật 3 Thường niên, năm B. Thứ Hai tuần 3 Thường niên. Thứ Ba tuần 3 Thường niên. Thứ Tư tuần 3 Thường niên. Thứ Năm tuần 3 Thường niên. Thứ Sáu tuần 3 Thường niên. Thứ Bảy tuần 3 Thường niên.   HÃY THEO TÔI Chúa Nhật 3 Thường …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 02 Thường Niên   Chúa Nhật 2 Thường niên, Năm B. 1 Thứ Hai tuần 2 Thường niên. 3 Thứ Ba tuần 2 Thường niên. 6 Thứ Tư tuần 2 Thường niên. 8 Thứ Năm tuần 2 Thường niên. 10 Thứ Sáu tuần 2 Thường niên. 13 Thứ Bảy tuần 2 Thường niên. 14 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 01 Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, năm B. Thứ Hai tuần 1 Thường niên. Thứ Ba tuần 1 Thường niên. Thứ Tư tuần 1 Thường niên. Thứ Năm tuần 1 Thường niên. Thứ Sáu tuần 1 Thường niên. Thứ Bảy tuần 1 Thường niên. CON YÊU DẤU Chúa Nhật …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần Trước và Sau Lễ Hiển Linh

TRƯỚC LỄ HIỂN LINH CÓ MỘT VỊ ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG (Ngày 02 tháng 01 trước Lễ Chúa Hiển Linh) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1 17-12. 1 18-12. 4 19-12. 7 20-12. 10 21-12. 13 22-12. 15 23-12. 18 24-12. 20 25.12 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH, Lễ ban ngày. 23 26.12Tuần Bát nhật Giáng sinh – S.Stêphanô, tử đạo tiên khởi 26 Ngày 27 tháng 12:  Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. 29 …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần III Mùa Vọng

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Tuần III Mùa Vọng  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B. Thứ Hai tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Tư tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Năm tuần 3 Mùa Vọng. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Vọng.   NGƯỜI LÀM CHỨNG Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Lời Chúa: Ga …

xem thêm